Slovačke jezične vježbe IV i VI

Lektor Peter F. ‘Rius Jílek zbog planiranih zdravstvenih razloga u Slovačkoj neće održati nastavu u srijedu 12. travnja (nadoknada je već bila odrađena unaprijed).