Tena Šinjori. asistentica

U ponedjeljak, 21. svibnja 2018. Tena Šinjori neće održati nastavu zbog bolesti.