Author: msimunec

ZA SADAŠNJE I BUDUĆE STUDENTE S INVALIDITETOM

18/05/2023 By msimunec

ŠTO JE BITNO ZNATI O PRAVIMA I OBLICIMA POTPORE Koordinacija pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za područje visokog obrazovanja izradila je tijekom 2022. godine brošuru o pravima i oblicima potpore za studente s invaliditetom tijekom studija, a koja je ove godine izmijenjena i dopunjena sukladno novim propisima. Brošuru možete preuzeti na poveznici.

UNIC ŠKOLA IZRAZITE RAZNOLIKOSTI: INKLUZIVNO VISOKO OBRAZOVANJE: ISTRAŽIVANJE, NASTAVA I PODRŠKA STUDENTIMA

09/05/2023 By msimunec

Nadovezujući se na znanje i iskustvo stečeno u prethodnih pet UNIC škola izrazite raznolikosti u visokom obrazovanju, te u skladu s misijom projekta UNIC4ER, Sveučilište u Zagrebu organizira trodnevnu školu izrazite raznolikosti s fokusom na izazove i najbolje prakse u provođenju društveno angažiranog istraživanja i potpori studentima s invaliditetom. 

Obilježavanje Međunarodnog dana obrazovanja: “Osiguranje uključivosti obrazovanja kroz podršku studentima (s invaliditetom): Dokle smo došli i kako dalje?”

18/01/2023 By msimunec

Pozivamo na stručni skup pod nazivom “Osiguranje uključivosti obrazovanja kroz podršku studentima (s invaliditetom): Dokle smo došli i kako dalje?” koji Koordinacija pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju organizira povodom Međunarodnog dana obrazovanja 24. siječnja (Program). Ured za studente s invaliditetom Filozofskog fakulteta aktivni je član Koordinacije te sudjeluje u organizaciji […]

Smjernice za online usmeno ispitivanje studenata sa invaliditetom

15/06/2020 By msimunec

Cilj teksta u nastavku je dati kratki pregled smjernica za rad sa studentima s različitim  tjelesnim, osjetilnim ili psihološkim smetnjama. Postoji mogućnost da biste mogli usmeno ispitivati studente s invaliditetom koji se nisu registrirali pri Uredu za SSI ili još nemaju dijagnozu te nemaju službenu prilagodbu načina ispitivanja a pokazuju određene teškoće funkcioniranja u akademskom […]

Univerzalni dizajn za učenje

09/06/2020 By msimunec

Univerzalni dizajn za učenje čine prilagodljive nastavne metode (materijali, tehnike,strategije), koje omogućuju učinkovito stjecanje ishoda učenja za što veći broj studenata različitih obrazovnih potreba.

Procjenjivanje znanja na daljinu

09/06/2020 By msimunec

Mnogi nastavnici su se u ovim izvanrednim okolnostima izazvanima epidemijom našli suočeni s izazovom stvaranja novog načina ocjenjivanja. Slijedi kratki pregled načina na koji možete osigurati, što je više moguće, da je online procjena znanja koju planirate primijeniti pristupačna svim studentima:

Obavijest o radu

19/03/2020 By msimunec

Ured za studente s invaliditetom tijekom izvanrednih okolnosti zbog epidemije za sve upite  dostupan je putem e-adrese: uredssi@ffzg.hr te prema potrebi putem mobitela i video veze.

Iskustvo zlata vrijedi 2020

05/03/2020 By msimunec

Poslovni dnevnik već tradicionalno putem društveno odgovornog projekta “Iskustvo zlata vrijedi” spaja partnere poslodavce sa studentima s invaliditetom i studentima slabijega materijalnog statusa, s ciljem omogućavanja prakse radi lakšeg zapošljavanja u budućnosti. O PROJEKTU Kroz projekt “Iskustvo zlata vrijedi” proširuje se svijest u poslovnoj i široj zajednici te se problematizira pitanje zapošljavanja onih koji do posla zbog […]

Novčana potpora za podmirenje dijela troškova prijevoza za akademsku godinu 2019./2020

14/01/2020 By msimunec

MZO je objavio natječaj za ostvarivanje prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom Odluka o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2019./2020. uza zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za akademsku […]