Suvremeni turkijski narodi i jezici

Naziv studija: Turkologija

Ime nastavnika: dr. sc. Ekrem Čaušević, redoviti profesor

Naziv predmeta: (TU1020) Suvremeni turkijski narodi i jezici

Status predmeta: obvezatni

Oblik nastave: predavanja (2) + seminar (1)

Broj ECTS bodova: 3 (šest)

Ciljevi predmeta: Stjecanje općih i posebnih znanja o suvremenim turkijskim narodima i jezicima

Sadržaj predmeta: Suvremeni turkijski narodi, kulture i jezici: politički, društveni, gospodarski, ekološki, vjerski, jezični i ini problemi suvremenih turkijskih naroda i turkofonih manjina

Studentske obveze: Testovi i provjere znanja tijekom studija; usmena izlaganja; aktivno sudjelovanje u nastavi. Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Raspored rada (po tjednima):

01. Turkijski narodi nakon raspada SSSR-a u kolovozu 1991.: Ruska Federacija i ZND.
02. Nezavisne turkofone države (1)
03 Nezavisne turkofone države (2)
04. Nezavisne turkofone države (3)
05. Nezavisne turkofone države (4)
06. Turkofone republike, autonomne oblasti i manjine u Ruskoj Federaciji (1)
07. Turkofone republike, autonomne oblasti i manjine u Ruskoj Federaciji (2)
08. Turkofone republike, autonomne oblasti i manjine u Ruskoj Federaciji (3)
09. Turkofone manjine u Kini
10. Turkofone manjine u Iranu i Afganistanu
11. Turkofone manjine u arapskim zemljama
12. Turkofone manjine jugoistočne Europe
13. Turci u europskim zemljama: od gastarbeitera do „europskih Turaka“*
14. Pripreme za ispit, rješavanje probnih testova

*Republici Turskoj posvećen je kolegij TU1014 Povijest Republike Turske

Literatura:

Osnovnaliteratura:

Bainbridge, M. (1993), The Turkic Peoples of the World, London

LanguagesandcultureofTurkicpeoples (1998) / ed. by Marek Stachowski/. Kraków : Ksie̜garnia Akad.

Warren Hostler, Ch. (1993), TheTurksofCentralAsia. Westport, Conn. [u.a.] : Praeger

Dopunska literatura:

Čaušević, E. & Schulze, W. & Haarmann, H. & Kappler, M. (2002), Turksprachen. U: Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Band 10 – Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens /Herausgegeben von M. Okuka unter Mitwirkung von G. Krenn/, Klagenfurt, pp.777-836

Bozkurt, F. (1992), Türklerin Dili, Istanbul