1. godina

DIPLOMSKI STUDIJ

Barbara Kerovec Sintaksa infinitnih glagolskih formi turskog jezika (P + S) uto 12.30-14.45 A-111
Özgür Öner Lektorske vježbe pon 14.00-15.30 A-111
Demet Kardaş Lektorske vježbe pon 08.45-10.15 A-111
Azra Abadžić Navaey Osmanska književnost (P) uto 09.30-11.00 A-111
Azra Abadžić Navaey Osmanska književnost (S+V) čet 12.30-14.00 A-128
Marta Andrić Uvod u osmanski jezik (II) sri 15.30-17.45 A-111