Kontakti

Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
Katedra za turkologiju
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Tajništvo

Soba: B-021
gđa. Ana Ugrinović
Tel. ++385-1- 4092030
E-mail: augrinov@ffzg.hr

Pročelnica Odsjeka

dr. sc. Kristina Katalinić, docentica
Soba: B-002                                                                                                                    Tel: (01) 4092 045                                                                                                            E-mail: kkatalin@ffzg.hr                                                                                  Konzultacije: utorak, 10.30-11.30

Zamjenica pročelnice Odsjeka, ISVU koordinator i satničar

dr. sc. Barbara Kerovec, docentica

soba: B-022
Tel. (01) 4092 064
Email: barbara.kerovec@gmail.com
Konzultacije: četvrtak, 11.00-12.30 ( online ili uživo uz prethodnu najavu e-mailom)

Predstojnica Katedre

dr. sc. Azra Abadžić Navaey, docentica

Soba: B-022
Tel. (01) 4092 064
Email: azra.abadzic@gmail.com
Konzultacije: utorak, 12.30-14.00 ( online ili uživo uz prethodnu najavu e-mailom)

ECTS / Erasmus koordinator Katedre

dr. sc. Marta Andrić, docentica

Soba: B-022                                                                                                                   Tel: (01) 40 92 064                                                                                                          E-mail: martaandric@yahoo.com
Konzultacije: srijeda, 11.00-12.30 ( online ili uživo uz prethodnu najavu e-mailom)

Web-administrator Katedre

Milica Sturz, dipl. fil. , asistentica za arapski jezik

Soba: B-022
Tel: (01) 40 92 064
Email: msturz@m.ffzg.hr
Konzultacije: ponedjeljak, 17.45-18.30
                     petak, 13.15-14.00  ( online ili uživo uz prethodnu najavu e-mailom)

Knjižničarka

Tamara Bakran

Soba: knjižnica, 4. kat
Telefon: +385 1 40 92 207
E-mail: tbakran@ffzg.hr

Studentski predstavnici

Prva godina
predstavnica Laura Lasan (laura.lasan1109@gmail.com)
zamjenica Anabel Musollaj (anabel.musollaj@gmail.com

Druga godina
predstavnica Morana Mikulić (morana.mikulic@gmail.com),
zamjenica Sara Pavić (sara.pavic35@gmail.com

Treća godina
predstavnik Marko Šapina (sapina.marko@gmail.com),
zamjenica Andreja Nemec (andreja.nh95@gmail.com)

Četvrta godina
predstavnica Paula Drenški (paula.drenski@gmail.com),
zamjenica Lucija Žilić (lucija.zilic82@gmail.com)

Peta godina
predstavnica Lejla Čaušević (l.causevi@gmail.com),
zamjenica Aida Hađiarapović (a.hadiarapovic@gmail.com)