OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA II.

Naziv studija: Turkologija
Nositelj kolegija: dr. sc. Azra Abadžić Navaey, docentica
Ime nastavnika: dr. sc. Azra Abadžić Nvaey, docentica
Naziv predmeta: OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA II.
Status predmeta: izborni
Oblik nastave: predavanje + vježbe (1+1)
Broj ECTS bodova: 3

Ciljevi predmeta: Kolegij uvodi polaznike u osnove sintakse perzijskoga jezika, a cilj mu je da studenti usvoje gradivo iz opisa sadržaja predmeta (vidi niže).

Sadržaj predmeta: Daljnje upoznavanje s morfologijom perzijskoga jezika (glagolska vremena, glagolski načini); sintaksa jednostavnih i složenih rečenica u perzijskome jeziku.

Studentske obveze: Testovi i provjere znanja tijekom semestra; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Literatura:

Obvezna literatura:

Alavi, Bozorg i Lorenz, Manfred: Lehrbuch der persischen Sprache, Leipzig, 1974.
Taqi Purnamdarian: Persian for Foreigners (An Elementary Course), Tehran, 2005.