Adrian Markotić, asistent

Adrian Markotić rođen je 1995. godine u Frutigenu (Švicarska Konfederacija). Jezičnu gimnaziju završio je u Sisku 2014. godine. Godine 2021. diplomirao je na dvopredmetnome diplomskom studiju Turkologije i Informacijskih znanosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je nagrada za izvrsnost u preddiplomskome i diplomskome studiju Turkologije 2017. i 2021. godine. Tijekom studija dvaput je boravio na stručnim usavršavanjima u Ankari i Istanbulu (2018. i 2020.). Godine 2021. sudjelovao je i na dvomjesečnoj Erasmus+ stručnoj praksi pri Sveučilištu Medeniyet u Istanbulu, gdje se bavio istraživanjem osmanskih vezira pod mentorstvom dr. sc. Zahita Atçıla. Od 2022. godine zaposlen je u zvanju asistenta na Katedri za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje izvodi nastavu turskoga jezika.