dr. sc. Tatjana Paić-Vukić, znanstvena savjetnica (matična ustanova: Arhiv HAZU, Zagreb)

Dr. sc. Tatjana Paić-Vukić (1963.) diplomirala je orijentalnu filologiju (arapski jezik i književnost i turski jezik i književnost) na Odsjeku za orijentalistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Radila je kao prevodilac za arapski jezik u Tripoliju, Libija (1986/7.), a od 1988. do 1992. bila je asistent-pripravnik za arapsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. God. 1989. završila je poslijediplomski studij na istom fakultetu, smjer: znanost o književnosti. God. 1988/89. bila je na šestomjesečnom studijskom boravku u Kairu. Od 1993. zaposlena je u Orijentalnoj zbirci Arhiva HAZU u Zagrebu gdje je danas znanstvena savjetnica i voditeljica Zbirke. Godine 1996. magistrirala je na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2005. doktorirala je na Odsjeku za povijest istoga fakulteta. Doktorski rad objavljen je kao knjiga “Svijet Mustafe Muhibbija, sarajevskoga kadije” (Srednja Europa, Zagreb, 2007.). Engleski prijevod objavljen je 2011. (Isis Press, Istanbul). Bila je voditeljica znanstvenog projekta “Kulturna povijest osmanske Bosne: interkulturalnost u podijeljenom društvu”. Objavljuje znanstvene i stručne radove s područja orijentalne filologije, kodikologije i kulturne historije (arabički rukopisi, zbirke rukopisa iz osmanske Bosne, kultura knjige, povijest čitanja i pisanja, svakodnevica, osmanske osobne bilježnice). Prevodi suvremenu poeziju s arapskog (Adonis, Zrcalo sna (Sandorf, Zagreb, 2016); Adonis, Dječak koji trči u sjećanju (Sandorf, Zagreb, 2021)). Od 1994. g. predaje arapski jezik na Katedri za turkologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sada u naslovnom nastavnom zvanju izvanredne profesorice.

Bibliografija

Tel.: ++385-1-48 95 161
E-Mail: tatjana_paic@yahoo.com

Konzultacije:

ponedjeljak: 17,00-17,45 (B-022)

četvrtak: 17,45-18,30 (B-022)