dr. sc. Marta Andrić, izvanredna profesorica

Tel. 61 200 64, soba B-022
E-mail: martaandric@yahoo.com

Bibliografija

Konzultacije: utorak, 13.15-14.45 sati (B-022) (mole se studenti da se prethodno najave e-mailom)