dr. sc. Vjeran Kursar, izvanredni profesor

Vjeran Kursan rođen je 8. travnja 1975. u Zagrebu, gdje završava osnovnu i srednju školu. 2003. godine završio je studij povijesti i turkologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 2007. godine na Sveučilištu Bilkent u Ankari (Turska), gdje je pohađao poslijediplomski studij “Osmanska povijest” (“Ottoman History”). 2008. godine upisao je doktorski studij “Hrvatska povijest” na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 2010. godine obranio je doktorski rad pod naslovom “Nemuslimani i funkcioniranje predmodernoga multikonfesionalnoga društva u osmanskoj Bosni (1463. – oko 1750.).” 2004. godine zapošljava se kao znanstveni novak na Hrvatskom institutu za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Baranje i Srijema u Slavonskom Brodu na znanstveno-istraživačkom projektu “Slavonija i Srijem u doba osmanske vlasti.” Od lipnja 2004. zaposlen je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu “Etnički i kulturni identiteti u Hrvatskoj i izgradnja hrvatske nacije” (voditelj prof. dr. Petar Korunić). Od 2007. do 2013. radi na projektu “Turski izvori za demografsku sliku hrvatskog prostora i okruženja (16.-18.st.)” (voditelj prof. dr. Nenad Moačanin). Od 2015. do 2017. surađivao je na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Evliya Chelebi and Croats. New Perspectives” (voditelj prof. dr. Nenad Moačanin).

Područja njegovog znanstvenog interesa su pravna, kulturna i vjerska povijest Osmanskog Carstva (15-18. st.), islamske studije i etno-konfesionalni odnosi na Balkanu u ranom novom vijeku.

Održava nastavu na katedri za Hrvatsku povijest Odsjeka za povijest i Katedri za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku, gdje izvodi kolegije Povijest Osmanskog Carstva, Kulturna povijest Osmanskog Carstva I i II, i Islamska civilizacija I i II. Objavio je knjigu o Hrvatima u Istanbulu (Croatian Levantines in Ottoman Istanbul, Istanbul, The Isis Press, 2021.) kao i više članaka na teme iz hrvatske i osmanske povijesti u domaćim i stranim publikacijama. Učestvovao je u radu dvadesetak znanstvenih konferencija i skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Član je izvršnog odbora „International Association of Social and Economic History of the Ottoman Empire“ (IAOSEH), te član „International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies“ (CIÉPO) i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ). U više navrata surađivao je kao scenarist i znanstveni suradnik na dokumentarnim filmovima u produkciji Hrvatske televizije. Povremeno prevodi sa turskog jezika.

Bibliografija

E-mail: vkursar@ffzg.hr

Konzultacije:

četvrtak: 11.00-12.30 sati (C-117)