dr. sc. Zlatko Karač, docent (matična ustanova: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Biografija

Dr. sc. Zlatko Karač, mag. ing. arh., rođen je u Vukovaru 1961., diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987., gdje je i doktorirao. Znanstveni je savjetnik i docent na Katedri za urbanizam AF u Zagrebu; predavao je na Građevinskom i Šumarskom fakultetu, na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, a trenutno i na Filozofskom fakultetu te na nekoliko doktorskih studija. Prodekan je za znanost AF, član vijeća Doktorskog studija ‘Arhitektura i urbanizam’, član Senata Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se urbanističkim i prostornim planiranjem, posebno konzervatorskom problematikom i zaštitom baštine te poviješću hrvatske arhitekture i urbanizma. Objavio je više od 400 znanstvenih, stručnih i popularizacijskih radova, među kojima su knjige, poglavlja u zbornicima i monografijama, enciklopedijski tekstovi, članci, priopćenja na znanstvenim skupovima. Bio je voditelj nakladništva AF, uredio je brojne udžbenike i knjige s područja arhitekture; glavni je i odgovorni urednik znanstvenog časopisa ‘Prostor’ [indeksiran u WoS – Thomson Reuters]. Za knjigu Antologijski arhitektonski vodič Zagreba nominiran je (zajedno s Alenom Žunićem) za Nagradu Grada Zagreba, Nagradu UHA-e Neven Šegvić; laureat je Državne nagrade za znanost za 2012. Projekti su mu nagrađivani i otkupljeni na javnim natječajima; izlagao je na Zagrebačkom salonu i dr. Aktivan je u nekoliko stručnih udruga (arhitekata, arheologa, povjesničara umjetnosti i konzervatora), bio je član Stručnog savjeta UHA-e, ovlašteni je arhitekt HKA, član ekspertnih konzervatorskih i urbanističkih povjerenstava, uz ostalo Hrvatskog vijeća za kulturna dobra pri Ministarstvu kulture i Povjerenstava za ocjenu arhitektonskih projekata Grada Zagreba i Vukovara.

Posebna tema njegova istraživanja je tursko-islamska baština u Hrvatskoj, o čemu je objavio zapažene radove u zemlji i inozemstvu te je održao više pozvanih predavanja.