logo

Faculty of Humanities and Social Sciences

University of Zagreb

 International information

 Student mobility

 Academic mobility

 Međunarodni projekti
Otvoreni natječaji

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije – otvoren natječaj za projekte

U okviru Europskog fonda za regionalni razvoj objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije.

Svrha (cilj) poziva je usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematskim prioritetnima područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Tekst natječaja i informacije dostupne su na https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-za-istrazivanje-razvoj-i-inovacije/

Za  dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Hrvatska zaklada za znanost – otvoren natječaj “Partnerstvo u istraživanjima”

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj „Partnerstvo u istraživanjima“. Ovaj program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta registriranih u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva – privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije(u daljnjem tekstu: partnerskih ustanova).

Partnerska ustanova (ili više njih) sufinanciraju projekt u iznosu od najmanje 50% sredstava ukupne vrijednosti projekta.

Nositelj istraživanja je istraživač zaposlen na javnoj znanstvenoj ustanovi u Hrvatskoj, koji partnerskim projektom može utemeljiti ili razviti postojeću suradnju u provedbi znanstvenih istraživanja čiji će se rezultati moći primijeniti u gospodarstvu ili društvu

 Istraživači  samostalno biraju istraživačku temu. Osnovni elementi vrednovanja su znanstvena vrijednost, originalnost i inovativnost projekta, predložena istraživačka metodologija, potencijal za gospodarski razvoj, te dosadašnja postignuća istraživača – voditelja projekta i suradnika.

Ukupan proračun: 15.000.000,00 kuna

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi 200.000,00 do 500.000,00 kuna godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kuna.

Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.

Rok za prijavu: 2. srpanj i 3. prosinac do 13:00 (CET)

Okvirni kraj vrednovanja: studeni 2018. za rok prijave u srpnju 2018. odnosno ožujak 2019. za rok prijave u prosincu 2018.

Prijava na natječaj Partnerstvo u istraživanjima odvijat će se putem e-pošte programa Partnerstvo u istraživanjima partner@hrzz.hr . Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Partnerstvo u istraživanjima i poslati e-poštom.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na partner@hrzz.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti s http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2504

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-srpske suradnje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-srpske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. godine. Preduvjet za prijavu je definiran zajednički znanstveno-istraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz pismenu suglasnost voditelja, najmanje 18 mjeseci do završetka projekta) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz sredstava EU-a.

Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

 • doktorat znanosti
 • najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.

Minimalan broj suradnika (uz voditelja) na projektu je dva, a maksimalan šest. U sklopu ovoga natječaja moguće je prijaviti sudjelovanje samo na jednom projektu (ili kao voditelj ili kao suradnik).

Sredstva koja u sklopu ovog natječaja dodjeljuju hrvatska i srpska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć za troškove putovanja i boravaka suradnika na projektu.

Planirani iznos namijenjen za sufinanciranja putovanja i boravaka suradnika na projektu je 1.500,00 eura za jednu godinu projekta, odnosno 3.000,00 eura za obje godine.

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekata je stručno i financijsko izvješće o ostvarenim rezultatima i utrošenim sredstvima u prvoj godini istraživanja.

Zajednički prihvaćeni projekti temeljit će se na rezultatima evaluacije u svakoj državi koja će biti u skladu sa sljedećim kriterijima:

 • relevantnost programa financiranja
 • stimuliranje novih bilateralnih projekata
 • multilateralno umrežavanje i povezivanje
 • kvaliteta i originalnost istraživačkog pristupa
 • kvalifikacija voditelja projekta
 • potpora mladim istraživačima
 • zajednički interes.

Nakon što svaki partner u zajedničkom projektu podnese prijedlog svojoj nadležnoj instituciji, u svakoj državi provest će se interna procedura evaluacije.

 Način prijave

Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom u skladu s propisanim uvjetima i na propisanim prijavnim obrascima hrvatski voditelj projekta u natječajnome roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a srpski voditelj projekta prijavu podnosi Ministarstvu prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Projekti koji nisu prijavljeni u propisanome roku neće se razmatrati.

Projektna prijava dostavlja se na hrvatskome jeziku.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • ispunjen i potpisan prijavni obrazac (u privitku)
 • životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu
 • životopise svih hrvatskih i svih srpskih sudionika na projektu u Europass formatu
 • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i srpskih sudionika na projektu)
 • kratki opis partnerske ustanove u Srbiji
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkom obliku na adresu: silvana.siebert@mzo.hr, a jedan ovjeren primjerak do 20. lipnja 2018. godine na adresu:

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalna služba za koordinaciju politika, europske poslove i međunarodnu suradnju (Natječaj za hrvatsko-srpske projekte)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr

 Kontakt u Srbiji:

Željka Dukić
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd
Tel.: +381 11 36 16 529
Faks: +381 11 36 16 529

e-mail: zeljka.dukic@mpn.gov.rs

 Cijeli tekst natječaja nalazi se na: https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-sufinanciranje-znanstveno-istrazivackih-projekata-u-sklopu-hrvatsko-srpske-suradnje

Prijavni obrazac potpisuju voditelj projekta i dekanica. Ljubazno molimo da potpisane prijavne obrasce dostavite u Ured za znanost i projekte (C-013) do srijede 13. lipnja 2018.

Za dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

srb_prijavni_obrazac-lektor

Obzor 2020. Marie Sklodowska Curie akcije – otvoren natječaj za individualne stipendije

Otvoren je poziv na natječaj za individualne stipendije za 2018. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija. Ove stipendije su namijenjene iskusnim istraživačima, odnosno onima koji imaju doktorat ili minimalno četverogodišnje iskustvo istraživačkog rada u punom radnom vremenu.

Cilj MSCA individualnih stipendija je jačanje kreativnog i inovativnog  potencijala iskusnog istraživača radom na osobnim istraživačkim projektima kroz međunarodnu i međusektorsku mobilnost.

Natječaj je otvoren do 12. rujna 2018. godine.

U okviru natječaja postoje sljedeći modeli stipendija:

 1. European Fellowships – u trajanju od 12 do 24 mjeseca – istraživači koji dolaze u Europu ili se kreću unutar Europe (zemlje članice – MC i pridružene zemlje – AC)
 2. Global Fellowships – u trajanju od 12 do 24 + 12 mjeseci – istraživači iz Europe (MC/AC) u zemlje izvan Europe

U okviru European Fellowships odabire se jedan od sljedećih modela:

 • Standard (EF-ST)
 • Career Restart Panel – može trajati do 36 mjeseci
 • Reintegration Panel (EF-RI)
 • Society and Entreprise Panel (EF-SE) – mogućnost istraživačke stipendije u neakademskom sektoru

Novim radnim programom iskusni istraživači imaju dodatne mogućnosti u okviru Individualne stipendije:

 • u okviru Career restart panela trajanje projekta produženo je na 36 mjeseci, odnosno na 3 godine;
 • u cilju boljeg transfera znanja, tijekom provođenja Globalne stipendije istraživačima je omogućeno da prije odlazne faze provedu minimalno tri mjeseca u organizaciji domaćinu u EU/AC putem koje prijavljuju stipendiju;
 • istraživači imaju mogućnost za provođenje Individualne stipendije u ekvivalentu pola radnog vremena (part-time). Cilj ove inicijative je mogućnost provođenja dodatnih aktivnosti istraživača tijekom provedbe projekta (poput poduzetničkih aktivnosti, predavanja na fakultetu, sudjelovanja na dodatnim usavršavanjima itd.);
 • projektne prijave iz MSCA IF natječaja u 2019. godini, u kojima je organizacija domaćin smještena u Widening zemljama, a koje nisu financirane putem MSCA IF budžeta, automatski će biti prebačene u panel Widening stipendija.

Više informacija o individualnim stipendijama MSCA dostupno je na stranicama Portala za sudionike, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html

Vodič za prijavitelje: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf

Za sva pitanja slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr ili Sandri Vidović, nacionalnoj osobi za kontakt za Marie Sklodowska-Curie akcije na Sandra.Vidovic@mobilnost.hr

 

Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu programa „Cogito“ Partnerstvo Hubert Curien za razdoblje 2019. – 2020.

U okviru hrvatsko-francuskog programa „Cogito“ Partnerstva Hubert Curien (PHC) u području znanosti i tehnologije otvoren je natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata.

 Natječaj je otvoren svim znanstvenoistraživačkim i visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske i Francuske Republike i obuhvaća sva znanstvena područja. Posebna pozornost posvetit će se projektima tematski vezanim uz okvirni program za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Hrvatski partner, na temelju ovog natječaja, prijavu podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a francuski partner prijavu za isti projekt podnosi agenciji Campus France na temelju natječaja koji je objavljen na www.campusfrance.org.

Jedan od važnijih kriterija pri odabiru projekata predstavlja aktivno sudjelovanje i mobilnost mladih istraživača, posebno doktoranada i postdoktoranada.

Sredstva koja dodjeljuju hrvatska i francuska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstvenoistraživačkim ekipama koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja i boravaka istraživača u ukupnom trajanju od najviše mjesec dana godišnje po projektu.

Ostala sredstva potrebna za provedbu projekta moraju biti osigurana iz vlastitih sredstava partnerskih ustanova ili iz drugih izvora.

Predviđeno trajanje projekta je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je stručno i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima u prvoj godini provedbe.

Način prijave

Hrvatski partner prijavljuje projekt na propisanom prijavnom obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Popunjeni obrazac potrebno je poslati elektroničkom poštom na adresu gđe Marije Crnić, a originalni primjerak na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA KOORDINACIJU POLITIKA, EUROPSKIH POSLOVA I MEĐUNARODNU SURADNJU
„COGITO“ PARTNERSTVO HUBERT CURIEN ZA 2019. – 2020.
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Rok za predaju prijava je 29. lipnja 2018. godine.

Rezultati natječaja bit će objavljeni do kraja prosinca 2018., a projekti se počinju provoditi od siječnja 2019. godine.

Dodatne informacije

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na tel.: 01/ 4594 353 ili e-mail: marija.crnic@mzo.hr te Francuskome institutu u Hrvatskoj, gđi Jasni Bas, atašeu za znanstvenu i sveučilišnu suradnju, na tel.: 01/489 36 49, e-mail: jasna.bas@diplomatie.gouv.fr

Više informacija o natječaju na: https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-sufinanciranje-hrvatsko-francuskih-znanstvenoistrazivackih-projekata-u-sklopu-programa

Prijavni obrazac potpisuju voditelj/ica projekta i Dekanica.

U cilju potpisivanja Dekanice na prijavni obrazac ljubazno molimo prijavitelje da potpisane prijave dostave u Ured za znanost i projekte (C-013) do utorka 26. lipnja 2018.

Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova i škola održanim u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/obrasci/

Zahtjevi se podnose u elektroničkom ili tiskanom obliku.

Rok za predaju je 4. svibanj 2018.

Više informacija o natječaju na https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-financijsku-potporu-u-pripremi-odrzavanju-znanstvenih-znanstvenostrucnih-skupova-1

4519338-javni_poziv_za_financijsku_potporu_u_pripremi_i_odrzavanju_znanstvenih_i_znanstvenostrucnih_skupova_i_skola6409647-lektor

Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj za potpore istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća.

Programom se potiče suradnja hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) s voditeljima ERC projekata radi stjecanja iskustva i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa.

Financira se posjeta voditelju ERC projekta u trajanju od 3 do 4 mjeseca. ERC projekt mora biti u tijeku u trenutku prijave i za vrijeme trajanja financiranja.

Natječaj je otvoren za sva znanstvena područja.

Financijska potpora Hrvatske zaklade za znanost iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ pokrit će također i trošak prijevoza do mjesta institucije domaćina.

Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
– Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53

Natječajna dokumentacija sadrži Popis i kontakte voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače.

Rok za prijavu je 2. svibnja 2018. do 13:00.

Okvirni kraj vrednovanja: srpanj 2018. godine.

Prijavni obrazac potpisuje čelnik institucije. U cilju potpisivanja dekanice na prijavni obrazac, ljubazno molim dostaviti Prijavni obrazac, Izjavu prijavitelja i gostujućeg istraživača na hrvatskom i engleskom jeziku u papirnatom obliku u Ured za znanost i projekte (C-013), Iva Čaleta Pleša, do srijede 25. travnja 2018.

Upiti vezani za natječaj šalju se na ercpoptora@hrzz.hr

Za dodatne informacije, pojašnjenja i upute slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Fond Europskog gospodarskog prostora – objavljen natječaj za projekte

Fond Europskog gospodarskog prostora (EEA) za regionalnu suradnju objavio je natječaj za prijavu projekata prekograničnog ili transnacionalnog obilježja.

Cilj je Fonda jačanje prekogranične i transnacionalne suradnje između tri države donatora (Norveške, Islanda i Lihtenštajna), 15 država članica EU-a koje su korisnice Fonda Europskoga gospodarskog prostora (Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Slovenija) i deset država koje nisu članice EU-a (Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rusija, Srbija, Turska i Ukrajina).

Konzorcij se mora sastojati od najmanje 3 partnera iz 2 različite zemlje korisnice Fonda i aktivnosti se moraju održavati u svim zemljama partnerima.

Konzorcij može prijaviti jedan projekt. Članovi konzorcija ne mogu biti partneri na drugim projektima.

Iz zemalja donatora (Norveška, Island i Lihtenštajn) mogu sudjelovati nezavisni stručnjaci i isti mogu sudjelovati na više projekata.

Ukupni  iznos Fonda je 15 milijuna eura s očekivanom vrijednošću projekta od najmanje milijun eura.

 Projekti moraju biti sufinancirani: organizacijama u statusu istraživačkih i visokoškolskih ustanova aktivnosti se financiraju do 90% prihvatljivih troškova.

 U sklopu Fonda za regionalnu suradnju financira se pet prioritetnih područja:

 • inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost
 • društvena uključenost, zapošljavanje mladih i smanjivanje siromaštva
 • okoliš, energetika, klimatske promjene i ekonomija niskog ugljika
 • kultura, civilno društvo, dobro upravljanje te temeljna prava i slobode
 • pravosuđe i unutarnji poslovi.

Prijava projekta je elektronska i u dvije faze:

 1. prijava Concept Note – rok za prijavu 1. srpnja 2018. do 12 sati
 2. odabrani prijavitelji – puna prijava 15. prosinca 2018.

Projekti će početi 1. ožujka 2019. i moraju završiti najkasnije do 30. travnja 2024.

Trajanje projekta ovisi o projektnom prijedlogu.

Upute za prijavitelje: 20180122+Final+call+text+Fund+for+Regional+Cooperation

Više o prioritetnim područjima na: FMO_170774+Blue+Book+Final+Update_2017_FIN

Informacije o natječaju na:

https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

 

Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“ za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada „British Scholarship Trust“ pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1 do 3 mjeseca tijekom ak. god. 2018./2019. Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2018. neće navršiti 30 godina. Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu.

Više informacija na: https://mzo.hr/hr/stipendije-zaklade-british-scholarship-trust-za-znanstveno-istrazivanje-na-britanskim-sveucilistima

Hrvatska zaklada za znanost – “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj za izobrazbu novih doktora znanosti.

Natječaj je otvoren za mentore iz svih područja znanosti. Kandidat za mentora je

 • znanstvenik izabran u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje koji je doktorski rad obranio najmanje 4 godine prije roka za prijavu na natječaj,
 • u trenutku prijave mora biti u stalnom radnom odnosu
 • i voditelj je ili suradnik na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitvnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranada.

Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave.

Za ovaj natječaj se ne prihvaćaju sveučilišni, fakultetski, projekti HAZU, bilaterlani, COST, IPA i slični projekti.

Natječaj_doktorandi DOK-01-2018

Obrazac A – Prijavni obrazac

Obrazac C – Potpora Organizacije

Pomoć za ispunjavanje Potpore organizacije: HRZZ_IP_01_2018_Organisation Support Letter_radni

Rok za prijavu je 12. siječnja 2018. do 13 sati.

Interni rok je utorak 9. siječnja 2018.

Ured za znanost i projekte je nadležan za dobivanje Potvrde o nepostojanju duga institucije i Izjavu organizacije.

Upute će biti poslane naknadno.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

 

Obzor 2020. MSCA Research and Innovation Exchange Staff – natječaj otvoren

Otvoren je poziv na natječaj za Razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija u okviru Marie Sklodowska – Curie akcija (MSCA).

Natječaj je otvoren do 21. ožujka 2018. godine.

Natječajna dokumentacija, uključujući i Vodič za prijavitelje dostupna je ovdje.

Za promoviranje međunarodne i međusektorske suradnje, unutar proračuna Marie Sklodowska-Curie akcija, za ovaj natječaj izdvojeno je 80 milijuna eura. Natječaj je otvoren za sve grane znanosti i područja istraživanja (bottom-up approach), od temeljnih istraživanja do tržišta i inovacijskih servisa.

Natječaj se odnosi na kratkoročnu razmjenu osoblja organizacija poput sveučilišta, istraživačkih centra, poduzeća te drugih neakademskih organizacija. Sastavljen konzorcij prijavljuje projektni prijedlog koji naglašava mogućnosti umrežavanja, dijeljenja znanja i razvoja vještina osoblja. Potiče se uključenost neakademskog sektora, industrije i poduzetništva.

Konzorcij je otvoren i za organizacije iz trećih zemalja. Popis zemalja koje su prihvatljive za te popis zemalja sa potpisanim sporazumima s EU dostupno je (ovdje).

Materijali s nedavno održanog RISE informativnog dana dostupni su ovdje.

Interesi za partnerstvo za RISE projektne prijedloge – rok prijave 2018.:

Ako ste zainteresirani za prijavu projekata u okviru navedenog MSCA natječaja ili želite proširiti svoju listu potencijalnih partnera za konzorcije, slobodno nam pošaljite ispunjeni partnerski profil na sandra.vidovic@mobilnost.hr kako bi ga proslijedili našim kontaktima u inozemstvu. Obrazac partnerskog profila te objedinjeni iskazi interesa stranih institucija dostupni su ovdje

Za dodatne informacije oko natječaja slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Erasmus+ – natječaji za projekte u 2018.

 Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu. U okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse moguće je prijaviti projekte za sljedeće aktivnos

 1.  STRATEŠKA PARTNERSTVA

Projekti kojima se povećava kvaliteta i inovativnost učenja i poučavanja, razvijaju novi kurikulumi, potiču intenzivniji oblici suradnje obrazovanja, znanosti i poslovnog sektora u cilju modernizacije, uključujući bolje korištenje otvorenih obrazovnih sadržaja.

Više o aktivnosti na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-visoko-obrazovanje/strateska-partnerstva/

Rok za prijavu: 21. ožujka 2018. do 12 sati

2.  UDRUŽENJE ZNANJA

Projekti povezivanja obrazovanja, istraživanja i inovacija – stvaranjem „trokuta znanja” – u cilju razvoja poduzetničkih, kreativnih i inovativnih vještina u svim disciplinama.

Više o aktivnosti na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-visoko-obrazovanje/udruzivanja-znanja/

Rok za prijavu: 28. veljače 2018. do 12 sati

3.       JAČANJE KAPACITETA VISOKOG OBRAZOVANJA  - projekti mogu biti :

 • zajednički projekti: pomaže se visokim učilištima iz partnerskih zemalja da razviju, moderniziraju i prošire nove kurikulume, nastavne metode ili materijale i da ojačaju osiguravanje kvalitete i upravljanje visokim učilištima
 • strukturni projekti: za razvoj i reformu visokih učilišta i sustava visokog obrazovanja u partnerskim zemljama; za poboljšanje njihove kvalitete i relevantnosti, promicanje regionalne suradnje i poboljšanje konvergencije

Više o aktivnosti na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-suradnja-s-partnerskim-drzavama/

Rok za prijavu: 8. veljače 2018. do 12 sati

 4.       JEAN MONNET  (zasebna aktivnost)

Potpora ustanovama i udruženjima za aktivnosti vezane uz EU studije i EU pitanja: aktivnosti podržavaju akademske module, katedre i centre izvrsnosti u svrhu razvijanja obrazovnih sadržaja te jačanja podučavanja, nastave i istraživanja vezanih uz europske integracije, rasprave o europskim politikama s akademskom zajednicom, a koje će biti podržane putem mreža i projekata

Više o Jean Monnet programu: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en

Rok za prijavu: 22. veljače 2018.  do 12 sati

Programski vodič Erasmus+ za 2018. nalazi se

na hrvatskom jeziku na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hr

na engleskom jeziku na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hr

Prema odluci Europske komisije na natječaje u 2018. sastavnice Sveučilišta u Zagrebu projekte za navedene aktivnosti prijavljuju samostalno s vlastitim PIC brojem uz navođenje Erasmus koda sveučilišta, s time da je prilikom prijave potrebno priložiti izjavu rektora/pismo potpore rektora (project related statement) iz koje je jasno vidljivo da će sastavnica u ime Sveučilišta provoditi projekt.

PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta: 999500805

Erasmus ID kod Sveučilišta u Zagrebu: HR ZAGREB01

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu projekta ili ste dobili poziv na sudjelovanje u projektu i za sve dodatne informacije o objavljenom natječaju slobodno se obratite Uredu za znanost i projekte, Iva Čaleta Pleša na icaleta@ffzg.hr ili na 4092 218 (2218).

 

Obzor 2020. – otvoreni natječaji za područja „Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva“ i „Znanost s društvom i za društvo“

Na portalu za sudionike otvoreni su novi natječaji „Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i  promišljane društva“

Pregled svih natječaja za 2018. -2020. dostupan je u novom radnom programu „Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva“. Ostali radni programi Obzora 2020. dostupni su ovdje.

Rokovi prvih prijava su 13. ili 14. ožujka 2018. za teme grupirane u tri nova natječaja:

MIGRATION

SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

GOVERNANCE FOR THE FUTURE

Na Portalu za sudionike otvoreni su novi natječaji „Znanost s i za društvo“

Rokovi za prijavu u 2018. godini su 10. travnja 2018., a za teme u dvije faze s dodatnim rokom prijave za drugu fazu 7. studenoga 2017. Sve teme objavljene su pod jednim natječajem:

CALL: SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY

Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj za potpore istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća.

Programom se potiče suradnja hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) s voditeljima ERC projekata radi stjecanja iskustva i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa.

Financira se posjeta voditelju ERC projekta u trajanju od 3 do 4 mjeseca. ERC projekt mora biti u tijeku u trenutku prijave i za vrijeme trajanja financiranja.

Financijska potpora Hrvatske zaklade za znanost iznosi mjesečno 2.000,00 Eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ pokrit će također i trošak prijevoza do mjesta

institucije domaćina.

Natječaj je otvoren za sva znanstvena područja.

Gostujući istraživač mora biti aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini, mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53

Natječajna dokumentacija sadrži Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače.

Rok za prijavu je 30. studeni 2017. do 13:00.

Okvirni kraj vrednovanja je siječanj 2018. godine.

Dio natječajne dokumentacije potpisuje čelnik institucije stoga ljubazno molimo dostaviti Prijavni obrazac, Izjavu prijavitelja i gostujućeg istraživača na hrvatskom i engleskom jeziku u papirnatom obliku u Ured za znanost i projekte (C-013), Iva Čaleta Pleša, do utorka 28. studenog 2017.

Upiti vezani za natječaj šalju se na ercpoptora@hrzz.hr

Za dodatne informacije, pojašnjenja i upute slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Hrvatska zaklada za znanost – Istraživački projekti

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj za projekte iz programa Istraživački projekti za sva znanstvena područja. Financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenom području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Trajanje financiranja projekta: 4 godine

Financijska potpora iznosi najviše do 600.000,00 kuna, iznimno u slučaju opravdano povećanih materijalnih troškova istraživanja ili nabavke znanstvene opreme za istraživačke grupe s većim brojem istraživača moguće je tražiti do 900.000,00 kuna.

 Sva prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskom i engleskom jeziku.

Rok za prijavu: 10. siječnja 2018. do 13 sati

Natječajna dokumentacija nalazi se na: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53

 Svi upiti vezano za natječaj podnose isključivo putem adrese elektroničke pošte istrazivacki@hrzz.hr

Informativni dan na Filozofskom fakultetu na temu prijave i provedbe projekata Hrvatske zaklade za znanost održat će se u ponedjeljak 20. studenog 2017. Poziv i program bit će poslani uskoro.

Obzor 2020. MSCA Mreže za inovativno osposobljavanje – objavljen natječaj

Otvoren je poziv na natječaj Mreže za inovativno osposobljavanje za 2018. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija.

Natječaj je otvoren do 17. siječnja 2018. godine te je za natječaj izdvojeno 442 milijuna eura.

U okviru Mreža za inovativno osposobljavanje formiraju se konzorciji sveučilišta, istraživačkih centara i poduzeća iz zemalja širom svijeta s ciljem osposobljavanja nove generacije istraživača. Konzorciji predlažu programe osposobljavanja na razini doktorata u akademskom sektoru i izvan njega.

Natječajne aktivnosti obuhvaćaju prekograničnu i međusektorsku mobilnost u cilju postizanja izvrsnosti i inovativnog istraživanja ali i mogućnosti prijenosa stečenih znanja i iskustava kao i jačanja kapaciteta istraživačkih organizacija. Potiče se uključenost neakademskog sektora, industrije i poduzetništva. Financirani konzorciji objavljuju natječaje za stipendije/radna mjesta za mlade istraživače na EURAXESS portalu.

 Više informacija, projektna dokumentacija poput Vodiča za prijavitelje dostupna je na Portalu za sudionike:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2018.html

Hrvatsko-švicarski program suradnje 2017.-2023.

Objavljen je natječaj za zajedničke istraživačke projekte u okviru programa Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017.-2023.

Program je omogućen financijskom potporom Švicarske koja sudjeluje u proširenju Europske unije potpomažući aktivnosti koje doprinose smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti između zemalja članica.

Svrha CSRP-a (Croatian-Swiss Research Programme) je omogućiti znanstvenicima iz Hrvatske da kroz konzorcij sa znanstvenicima iz Švicarske provode istraživačke aktivnosti koje će rješavati specifične probleme u svim znanstvenim područjima. Posebno će se poticati projekti prijedlozi iz društvenih i humanističkih znanosti (na pr. socijalna uključenost, marginalizirane društvene skupine i sl.)

Specifični ciljevi CSRP-a su:

 • dodatno olakšati integraciju hrvatskih istraživača u međunarodne mreže
 • olakšati razmjenu znanja i iskustva između istraživača

Projekti mogu trajati najviše 3 godine. Moguće je produljenje trajanja do 6 mjeseci bez ikakvih financijskih izmjena.

Joint Research Project će se temeljiti na suradnji između grupe istraživača iz Hrvatske i grupe istraživača iz Švicarske te svaka grupa ima glavnog istraživača zaposlenog u nekoj od sljedećih javnih institucija:

 Glavni istraživač iz Švicarske koji su zaposleni na:

 • kantonalnim sveučilištima visokog obrazovanja
 • švicarski savezni instituti za tehnologiju i partnerske institucije
 • švicarskim veleučilištima
 • saveznim i kantonalnim istraživačkim institucijama
 • istraživačkim institucijama izvan sektora visokog obrazovanja koje imaju sjedište u Švicarskoj (sukladno SNSF-ovim kriterijima prihvatljivosti)

Glavni istraživač iz Hrvatske koji su zaposleni na:

 • javnim sveučilištima
 • javnim znanstvenim institutima
 • Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Najveći iznos financiranja po jednom JRP-a (ukupan iznos švicarskog i hrvatskog financiranja) je 400.000 CHF. Po svakom projektu, švicarskom partneru može biti dodijeljeno najviše 50% od ukupnog iznosa potpore.

Financijski plan izrađuje se u CHF te se obavezno koristi tečaj HNB-a na dan 10. srpnja 2017. odnosno 6,742942 HRK za 1 CHF (datum potpisivanja Sporazuma).

Prihvatljivi troškovi su:

 • Trošak plaće istraživača (prednost se daje doktorandima i postdoktorandima), tehničara i ostalo pomoćnog osoblja izravno uključenog u projekt
 • Trošak putovanja i dnevnice za oba glavna istraživača i za osoblje uključeno u zajedničke istraživačke projekte za međusobne posjete i za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama tematski povezanim s zajedničkim istraživačkim projektima
 • trošak nabave opreme pod uvjetom da se oprema koristi za istraživačke aktivnosti na zajedničkim istraživačkim projektima. Može iznositi najviše 30% od ukupne vrijednosti projekta
 • materijalni troškovi – materijali, zalihe i ostali potrošni materijal koji se koristi za istraživačke aktivnosti
 • ostali izravni troškovi: troškovi objavljivanja zajedničkih članka, troškovi organiziranja seminara i konferencija, diseminacija rezultata i dr.
 • podugovaranje – manje aktivnosti pod uvjetom da su povezane i nužne za provedbu istraživačkih aktivnosti na projektu
 • neizravni troškovi: hrvatski partneri mogu na neizravne troškove potrošiti najviše 5% od sredstava dodijeljenih hrvatskom partneru. Švicarski partneri nemaju pravo na nadoknadu neizravnih troškova.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • plaća švicarskog i hrvatskog glavnog istraživača i suradnika;
 • troškovi koji su nastali prije i nakon službenog razdoblja trajanja projekta;
 • kamate na dug, trošak kupnje zemljišta/nekretnina;
 • novčane kazne, financijske kazne i sudski troškovi;
 • aktivnosti koje su financirane iz drugih izvora;
 • troškovi koji prelaze uobičajene tržišne cijene.

Hrvatski i švicarski prijavitelji zajednički pripremaju projektne prijedloge. Glavni švicarski istraživač zadužen je za podnošenje projektnih prijedloga SNSF-a putem elektroničkog sustava za prijavu projekata (mySNF, www.mysnf.ch ). Hrvatski partneri mogu imati pristup elektroničkom sustavu za prijavu projekata preko svojih švicarskih partnera.

Svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku.

Rok za prijavu projekata je petak 19. siječnja 2018. do 17 sati po švicarskom lokalnom vremenu.

U prijavi je potrebno navesti projekte u provedbi i li nedavno završene temeljene na suradnji između hrvatskih i švicarskih prijavitelja.

Popis projekata_suradnja Hrvatska_Svicarska

Ljubazno molimo zainteresirane prijavitelje da pročitaju original Call Document i hrvatski prijevod.

Call_Document_CSRP

Poziv na natječaj za Hrvatsko-švicarski program istraživanja

Više o natječaju na: http://www.snf.ch/en/funding/programmes/enlargement-contributions/croatia/Pages/default.aspx

Dodatni upiti šalju se na: csrp@hrzz.hr

Svi prijavitelji projekata obvezni su poslati ispunjenu Suglasnost za prijavu projekta do 10. siječnja 2018. na icaleta@ffzg.hr

Za dodatne informacije možete se obratiti na icaleta@ffzg.hr

 

Program Kreativna Europa – natječaj za projekte suradnje

Poziv za projekte suradnje u programu Kreativna Europa potprogram Kultura, Europska komisija objavila je 18. rujna 2017. godine. Novi poziv sadrži i nove smjernice s boljim objašnjenjima prioriteta i ciljanih projekata, te nekim novostima.

Vodič za prijavitelje možete preuzeti s https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/3._guidelines_coop_2018_eacea_32_2017_and_35_2017_0.pdf

Poziv za projekte suradnje 2018. godine sadrži tri kategorije natječaja:

1.   COOP 1 – mali projekti suradnje
2.   COOP 2 – veliki projekti suradnje
3.   COOP 3 – projekti suradnje vezani za Europsku godinu kulturne baštine

Kroz ovaj natječaj podržat će se projekti koji se bave transnacionalnom mobilnosti, razvojem publike i jačanjem kapaciteta u području digitalizacije, razvoja novih poslovnih modela i obrazovanjem i osposobljavanjem. Podržani projekti uključivat će strategije samoodrživosti i detaljan opis na koji način će implementirati jedan ili više prioriteta programa.
COOP 1 – MALI PROJEKTI SURADNJE

U kategoriju malih projekta suradnje ulaze projekti koji imaju jednog vodećeg partnera i najmanje 2 partnera iz drugih država članica programa, s maksimalnim EU grantom od 200.000,00 € – 60% projektnog budžeta.
Trajanje projekta maksimalno 48 mjeseci.

COOP 2 – VELIKI PROJEKTI SURADNJE

U kategoriju velikih projekata suradnje ulaze projekti koji imaju jednog vodećeg partnera i minimalno 5 partnera iz drugih zemalja članica programa, s maksimalnim EU grantom od 2 mil € – 50% projektnog budžeta.
Trajanje projekta maksimalno 48 mjeseci.

COOP 3 – PROJEKTI SURADNJE ZA EUROPSKU GODINU KULTURNE BAŠTINE

U kategoriju projekta suradnje ulaze projekti koji odgovaraju ciljevima inicijative Europske godine kulturne baštine 2018., a koji imaju jednog vodećeg partnera i najmanje 2 partnera iz drugih država članica programa, s maksimalnim EU grantom od 200.000,00 € – 60% projektnog budžeta.
Trajanje projekta maksimalno 24 mjeseca.

Prihvatljivi prijavitelji
Svi prijavitelji moraju biti aktivni u kulturnom i kreativnom sektoru, a dokaz njihove aktivnosti može biti zatražen (dokaz poput statuta, članaka o sudjelovanju ili izvještaja). Podnositelj prijave u ime svih partnera je vodeći partner, slijedom toga, prijava mora sadržavati mandate letters svih partnera kojima potvrđuju svoje sudjelovanje u projektu. Uz prijavu, samo vodeći partner mora priložiti dokaz da je pravna osoba koja postoji najmanje dvije godine u trenutku prijave.
Jedan projekt ne može se prijaviti u više od jedne kategorije iz razloga što je treća kategorija posvećena isključivo projektima povezanim s ciljevima inicijative Europske godine kulturne baštine, dok prva i druga kategorija ne isključuju područje kulturne baštine.
Vodeći partner može se prijaviti samo jednom godišnje u jednoj od tri kategorije. Prijavitelj koji se prijavljuje kao vodeći partner u jednoj od tri kategorije može biti partner u nekoliko drugih projekata u jednoj od tri natječajne kategorije.

Prihvatljive aktivnosti
Za projekte suradnje u prvoj i drugoj kategoriji natječaja prihvatljive su aktivnosti koje se odnose na ciljeve i prioritete potprograma Kultura.
Aktivnosti vezane uz audio-vizualne djelatnosti nisu prihvatljive u ovom natječaju osim ako su sporedne i ne odnose se na audio-vizualni nego na kulturni i kreativni sektor.

COOP 3 – projekti suradnje vezani za Europsku godinu kulturne baštin

Projekti koji će biti podržani u kategoriji Europske godine kulturne baštine moraju odgovarati općim ciljevima europske inicijative EYCH:

– potiču dijeljenje i uvažavanje europske kulturne baštine kao zajedničkog resursa;
– podižu svijesti o zajedničkoj povijesti i vrijednosti;
– jačaju osjećaj pripadnosti zajedničkom europskom prostoru.

Konkretno, treća kategorija projekata suradnje treba bit usmjerena na:

1) jačanje osjećaja pripadnosti zajedničkom europskom prostoru

2) promocija kulturne baštine kao inspiracije za stvaranje suvremene umjetnosti i inovacija te jačanje interakcije između kulturne baštine i kulturnog i kreativnog sektora.

1) S obzirom na „jačanje osjećaja pripadnosti zajedničkom europskom prostoru” razmatrat će se projekti koji će naglašavati kulturnu baštinu koja je stoljećima krivotvorena kroz interakciju različitih kulturnih izričaja različitih civilizacija koje su nastanile kontinent ili zahvaljujući trgovini i putovanjima. Projekti trebaju naglašavati europsku kulturnu baštinu kao izvor zajedničkih europskih vrijednosti, sjećanja, razumijevanja, identiteta i dijaloga koji su ostvareni putem zajedničkih arhitektonskih, filozofskih i umjetničkih pokreta kroz razmjene i zajedničke pristupe u europskom okuženju.

Prihvatljivi projekti nastojat će učiniti da ljudi osjećaju pripadnost, da sudjeluju ili da razmišljaju o kulturnoj baštini kao o načinu na koji osjećaju ili izražavaju svoju pripadnost Europi te da bolje razumiju bogatstvo i jedinstvenosti svoje kulturne raznolikosti. Projekti će naglašavati važnost prijenosa kulturne baštine kao resursa iz prošlosti za buduće generacije.

Također, prihvatljivi su i projekti koji potiču dublje razumijevanje vrijednosti ugrađenih u europsku kulturnu baštinu, prepoznavanje i nadograđivanje kroz kulturnu baštinu u svim njezinim oblicima, od zajedničkih europskih vrijednosti, zajedničkih povijesnih iskustava do umjetničkih i kulturnih naslijeđa.
Ciljana publika u projektima mora biti široka i raznolika, a posebna će se pozornost staviti na uloženi napor kako bi se dosegnula i teže dostupna publika (iz ekonomskih, socijalnih, fizičkih ili geografskih razloga). Poželjno je da projekti imaju inkluzivni i participativnim pristup, stavljajući publiku i korisnike u središte projektnih aktivnosti.

Projekti ne bi smjeli biti isključivo usredotočeni na komunikaciju i aktivnosti podizanja svijesti, već bi trebali biti kreirani kao trajna ostavština inicijative EYCH, gdje zajednice nastavljaju biti uključene i angažirane.

2) Što se tiče “promicanja kulturne baštine kao izvora inspiracije za suvremena stvaranja i inovacije i jačanje interakcije sektora kulturne baštine i drugih kulturnih i kreativnih sektora” razmatrat će se projekti u kojima će kulturna baština predstavljati izvor kreativnosti, podupirati kulturni i kreativni sektor, uključivati malo i srednje poduzetništvo te biti inspiracija za stvaranje novih kulturnih dobara i suvremene umjetničke prakse. Kulturni i kreativni sektor ima potencijal da stimulira stvaranje novih ideja, rješenja za probleme i inovativne usluge za dobrobit sektora kulturne baštine, primjerice iskorištavanjem digitalnih tehnologija radi boljeg očuvanja, prezentiranja i tumačenja materijalnih i nematerijalnih elemenata baštine. Prihvatljivi projekti nastojat će:

– promicati i razvijati razmjenu dobrih praksi u međusektorskoj suradnji u okviru kreativnog eksperimentiranja i dijaloga između kulturne baštine i drugih kulturnih i kreativnih sektora;
– poticati i razvijati inovativnu primjenu kulturne baštine, uključujući suvremeno stvaralaštvo, intervencije u povijesnom okruženju i korištenje sadržaja digitalne kulturne baštine kreativnih sektora;
– promicati i osnažiti uporabu kulture i kreativnosti kako bi se očuvala, prezentirala i tumačila kulturna baština te kapitalizirala mogućnost potencijalnih kreativnih industrija da se poboljša ponuda kulturnih usluga kroz nove i veće dodane vrijednosti.

Za treću kategoriju natječaja NISU prihvatljivi kao vodeći partneri:

– visoka učilišta i ustanove koje su orijentirane na istraživanja poput zaklada, udruga ili organizacija
– istraživačke institucije ili centri koji su orijentirani na istraživanja
– turističke organizacije ili udruge.

Za projekte suradnje koji su vezani za Europsku godinu kulturne baštine prihvatljive su aktivnosti koje odgovaraju općim i konkretnim ciljevima same inicijative. Aktivnosti koje u ovoj kategoriji NISU prihvatljive:

– aktivnosti koje se odnose na istraživanja ili turizam;
– ankete (s obzirom na to da ih već provodi Euro barometar kao dio aktivnosti koje su vezane uz inicijativu EYCH);
– konferencije, izložbe, radionice i sl. kao ključne aktivnosti projekta (prihvatljive su kao sporedne aktivnosti posebno ako su vezane za komunikaciju i širenje strategije projekta).

Ovaj poziv, ni u jednom slučaju, ne sufinancira fizičke intervencije na spomenicima, nalazištima i krajolicima.

Posebno će se poticati projekti koji tijekom prve godine provedbe budu imali vrlo vidljive aktivnosti koje će označiti Europsku godinu kulturne baštine 2018. Pri evaluaciji projekata u ovoj kategoriji, Komisija će predlagati projekte koji se ne fokusiraju samo na aktivnosti podizanja svijesti ili komunikacije nego one koji će imati trajan učinak i plan održivosti i nakon završetka projekta.

Analizu natječaja možete vidjeti na: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19038

Svi projekti moraju biti sufinancirani u iznosu od 40% mali projekti suradnje i projekti vezani za Europsku godinu kulturne baštine i 50% veliki projekti suradnje sredstvima iz drugih izvora (vlastita sredstva, Ministarstvo kulture i dr.).

Za dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Natječaj HERA“Public Spaces: Culture and Integration in Europe”

  Objavljen je Natječaj za prijavu projekata u okviru programa HERA Joint Research Programme “Public Spaces: Culture and Integration in Europe”. Rok za prijavu projekta:  24.10.2017. do 14 sati. Informacije o Natječaju. Alat za traženje partnera.

HERA info dan na Filozofskom fakultetu će se održati u ponedjeljak 11. rujna 2017. Poziv i program bit će poslani naknadno.

 

Call for short-term scientific missions within COST Action DigiLitEY – The digital literacy and multimodal practices of young children

U okviru COST akcije DigiLitEY – The digital literacy and multimodal practices of young children otvoren je natječaj za kraći znanstveni boravak u periodu između 1.10.2017. i 31. 3. 2018. godine za mlade istraživače (doktori znanosti do 8 godina nakon stjecanja doktorata) i studente doktorskih studija.

Više informacija o natječaju na: http://digilitey.eu/wp-content/uploads/2017/07/Fifth-call-STSM-COST-Action-IS1410-FINAL-1.pdf

Više o COST akciji na: http://digilitey.eu/

Najava natječaja programa HERA JRP Public Spaces: Culture and Integration in Europe 

Novi natječaj za prijavu projekata u okviru programa HERA Joint Research Programme “Public Spaces: Culture and Integration in Europe” planira se otvoriti se 24. kolovoza 2017. godine. Više o najavi u dokumentu u prilogu

Pre-announcement of the call_06_07_2017

Najava_HERA JRP PS natjecaj_instituti i sveucilista

Skrećemo pozornost na alat za traženje partnera – https://ncn.gov.pl/partners/hera/

Povodom najave natječaja HERA info dan održat će se na Filozofoskom fakultetu u ponedjeljak 11. rujna 2017. Poziv i program bit će pravovremeno poslan.

Natječaj “Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv”

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv“.

Cilj poziva je: povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Ukupan iznos za dodjelu u okviru poziva: 158.460.000,00 kn

Max iznos potpore po projektu: 6.080.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji i partneri: znanstveno-istraživačke organizacije upisane u MZO Upisnik znanstvenih organizacija

Stopa sufinanciranja: do max 85% (15% moguće je sufinancirati plaćama zaposlenih sudionika na projektu)

Prihvatljive aktivnosti: u projekt je nužno uključiti sve navedene grupe aktivnosti, a na prijavitelju je da odredi opseg svake grupe aktivnosti koje će biti provedena:

 1. Izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 odnosno horizontalnim temama s utjecajem na jedan ili više PTPP-a
 2. Zapošljavanje mladih istraživača za potrebe provedbe aktivnosti projekta
 3. Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. objava radova, publiciranje, održavanje simpozija, sudjelovanje na stručnim sajmovima itd.)
 4. Izrada Studije provjerljivosti i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
 5. Aktivnosti vezane za transfer znanje i tehnologije (npr. stjecanje i iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizašlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća)
 6. Upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka javne nabave, upravljanje rizicima i sli.)
 7. Aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.)
 8. Aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela

Osim navedenih, prihvatljiva aktivnost koje se može financirati je i Aktivnost umrežavanje i izobrazbe (sudjelovanje na seminarima, konferencijama, radionicama) vezana za provedbu projekta, no njeno provođenje nije obavezno.

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje će biti u srijedu 12.07.2017. u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja  od 10:00 do 15:30 sati. Zbog ograničenog broja mjesta prijave se šalju do 4. srpnja na ugovaranje@mzo.hr.

Natječajna dokumentacija i prijava na informativnu radionicu na poveznici:  http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1421

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 1. 9. 2017. PRODULJEN DO 2. 10.2017.

Prezentaciju s informativne radionice i sve relevantne informacije možete naći na

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1421

Za sve dodatne informacije u vezi natječaja slobodno se javite na icaleta@ffzg.hr

Sažetak poziva

Upute za prijavitelje

Natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2019. godine

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i slovenskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja (u skladu s Frascati klasifikacijom):

 • biotehnologija i biomedicina (Frascati – 2.8, 2.9, 3.3, 3.4, 4.4);
 • nanoznanosti i nanotehnologija (Frascati – 2.10);
 • optimizacija procesa i materijala (Frascati – 2.5, 2.11);
 • informatika i telekomunikacije (Frascati – 1.2, 2.2);
 • ekologija i očuvanje okoliša (Frascati – 1.5, 2.7, 4.1);
 • energija i transport (Frascati – 2.2, 2.3, 2.4, 2.11);
 • društvene i humanističke znanosti (Frascati – 5. i 6.).

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.

Preduvjet za prijavu je definiran znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. Temeljno financiranje projekta mora biti osigurano.

Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

 • doktorat znanosti;
 • najmanje znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika odnosno nastavno zvanje docenta;
 • najmanje znanstveno radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno radno mjesto docenta.

Minimalan broj suradnika (uz voditelja) na projektu je dva, a maksimalan šest. U sklopu ovog natječaja moguće je sudjelovanje u samo jednom projektu (ili kao voditelj ili kao suradnik).

Prednost pri izboru imat će projekti u koje su aktivno uključeni mladi istraživači te oni čiji voditelji nisu imali odobreni projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u posljednja dva natječaja (2014. – 2015. i 2016. – 2017.).

Sredstva se dodjeljuju namjenski za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstvenoistraživačkog projekta. Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka zemlja primateljica. Maksimalni ukupni odobreni iznos po projektu s hrvatske strane je 1.000 EUR-a godišnje po projektu u nacionalnoj valuti.

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a  uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je predano stručno i financijsko izvješće o izvršenim aktivnostima u sklopu projekta u prvoj godini provedbe.

Odluku o broju odobrenih projekata te iznosu odobrenih sredstava donijet će Zajedničko hrvatsko-slovensko povjerenstvo.

Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom u skladu s propisanim uvjetima i na propisanim prijavnim obrascima hrvatski voditelj projekta u natječajnome roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a slovenski voditelj projekta prijavu podnosi Javnoj agenciji za istraživačku djelatnost Republike Slovenije. Projekti koji nisu u propisanome roku prijavljeni s obje strane neće se razmatrati.

Projektna prijava dostavlja se na hrvatskome jeziku.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac;
 • životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu;
 • životopise svih hrvatskih i svih slovenskih sudionika na projektu u Europass formatu;
 • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i slovenskih sudionika na projektu);
 • kratki opis partnerske ustanove u Republici Sloveniji;
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima.

Slovenski partneri svoje prijave za zajedničke projekte u natječajnome roku šalju Javnoj agenciji za istraživačku djelatnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na mrežnoj stranici Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (https://www.arrs.gov.si/sl/). Osoba za kontakt na slovenskoj strani je Marjetka Primožič, marjetka.primozic@arrs.si

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkome obliku na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr, a jedan tiskani primjerak do 17. srpnja 2017. godine na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Služba za međunarodnu suradnju – (Natječaj za hrvatsko-slovenske projekte)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr

Rok za prijavu je 17. srpnja 2017. U cilju potpisivanja natječajne dokumentacije od strane čelnika ustanove, ljubazno molim dostaviti dokumentaciju u Ured za znanost i projekte (C-013) do utorka 11. srpnja 2017.

Za dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

prijavni_obrazac_2018_2019-lektor

SMER__KLAS.-Podrocja_zn_in_tehn_-_PRILOGA5

Natječaj za projekte Umjetnost i kultura 54+

U okviru Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Ministarstvo kulture objavilo je poziv za projektne prijedloge za aktivnost Umjetnost i kultura 54+.

Sažetak natječaja: Osobe starije životne dobi često su nedovoljno uključene u život zajednice te iz različitih razloga u ograničenoj mjeri sudjeluju u kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Ti razlozi mogu biti geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr. Manjak svijesti o potrebama za specifičnom vrstom stručnog usavršavanja u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine dodatno nepovoljno utječe na dostupnost njima namijenjenih kulturnih sadržaja. Povećana mogućnost pristupa takvim sadržajima doprinosi kvaliteti njihova života, aktivaciji i većoj uključenosti u društvo.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.
Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Prihvatljivi prijavitelji su umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade te zadruge koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost, ustanove u kulturi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Filozofski fakultet kao ustanova iz sustava visokog obrazovanja upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja je prihvatljiv partner na ovom pozivu.

Trajanje projekta može biti između 6 i 18 mjeseci.

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/ partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekta iz vlastitih sredstava.

Rok za prijavu projekta: 24. srpnja 2017.

Više o natječaju i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/umjetnost-i-kultura-54/

Informativna radionica za sve zainteresirane stranke održat će se 19. lipnja od 9.30 do 14 sati u hotelu International.

Informacije o prijavi za radionicu možete naći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1410

Za svu dodatnu pomoć u vezi natječaja, razvoja projektne ideje, postupak prijave, mogućnosti suradnje slobodno se javite na icaleta@ffzg.hr

Za nabavu natječajne dokumentacije za projektnu prijavu, potpisivanje istih od strane čelnika institucije zadužen je Ured za znanost i projekte (C-013) , Iva Čaleta Pleša, icaleta@ffzg.hr, 4092218.

Upute-za-prijavitelje-Umjetnost-i-kultura-54-

Prijavni-obrazac-B_Umjetnost-i-kultura-54-

Obrazac-4_Izjava-partnera_UiK-54-1

Suglasnost za prijavu projekta

EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih – otvoren natječaj za projekte

Ured za financijske mehanizme Kraljevine Norveške i Europskoga gospodarskog prostora objavio je otvaranje poziva na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih.

Cilj ovog Fonda je podržati transnacionalne projekte koji promoviraju održivo i kvalitetno zapošljavanje mladih.

Fond za zapošljavanje mladih će podupirati tri područja:

 • Inovacije i istraživanja
 • Prenošenje znanja i iskustva (know-how) te dobrih praksi
 • Analize i istraživanja/studije.

Fond za zapošljavanje mladih ima vrijednost od 60,61 milijuna eura, a vrijednost pojedinog projekta mora biti veća od 1 milijun eura. Zemlje koje su prihvatljive za financiranje su: 15 zemlja korisnica Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške te Irska, Španjolska i Italija.  Projektni konzorcij se mora sastojati od barem dvije zemlje, a vodeći partner mora biti u jednoj od korisničkih država.

Ciljana skupina su mladi između 15 i 29 godina, s posebnim fokusom na one starosti između 25-29 godina. Dodatno poseban naglasak  je na ciljanim skupinama: dugoročno nezaposleni, nižeg obrazovanja, radno neaktivne ženske osobe koje se brinu o djetetu/djeci, nacionalne manjine uključujući Rome, tražitelji azila, osobe s mentalnim poremećajima i invalidi.

Primjeri prihvatljivih aktivnosti (iz teksta poziva) :

 • Efficient practices that develop sustainable jobs;
 • Innovative solutions on how to prepare and train young people for structural labour market changes like digitalisation and smart automation;
 • Widening involvement of stakeholders, including the social services, child/youth services, medical and psychiatric professionals, parents, etc.;
 • Involvement of non-traditional employers and sectors, for instance NGOs, civil society organisations and SMEs;
 • Outreach strategies;
 • The development or involvement of social entrepreneurship/enterprises;
 • Innovative start-up support to young entrepreneurs;
 • Community-based approaches;
 • Family learning (learning activities that involve all family members, where learning outcomes are intended for all, contributing to a culture of learning in the family);
 • New mentoring and coaching approaches;
 • Development of new flexible solutions, e.g. in entry qualification requirements to educational institutions or in work contracts for apprentices;
 • Experimental pedagogy and didactics;
 • Innovative focus on employability and soft skills development;
 • Mixing informal, non-formal and formal learning arenas;
 • Innovative apprenticeship modules and work-based learning;
 • Innovative mobility measures and job placements; and
 • Experimental gender mainstreaming strategies

Prihvatljivi predlagatelji mogu biti: jedinice lokalne samouprave, regije /županije, institucije na nacionalnoj razini, državna poduzeća/organizacije, javna i privatne obrazovne i istraživačke institucije, organizacije civilnog društva, neprofitne organizacije, fondacije, poduzetnici, udruženja te socijalni partneri.

Sufinanciranje iz Fonda za zapošljavanje mladih je 85% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Trajanje projekta nije određeno natječajem. Projektna sredstva moraju biti potrošenanajkasnije do 30. travnja 2024.

Rok za prijavu projektnog koncpeta (Concept Note Phase) je 1. kolovoz 2017. do 12 sati.

 Više informacija o pozivu na:

http://eeagrants.org/fundforyouthemployment

http://www.ecorys.pl/eeagrants/

EEA+and+Norway+Grants+Fund+for+Youth+Employment+-+Call+for+Proposals

EEA+and+Norway+Grants+Fund+for+Youth+Employment+-+Call+for+Proposals+-+Concept+Note

Questions+and+answers+-+Fund+for+Youth+Employment+(updated+30+May+2017)

Suglasnost za prijavu projekta

Za dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Obzor 2020. Širenje izvrsnosti i sudjelovanja – otvoren natječaj

U okviru europskog okvirnog programa za istraživanje i inovacije otvoren je natječaj za sljedeće aktivnosti horizontalne teme Širenje izvrsnosti i sudjelovanje:

1. Twinning – podupire se jačanje jasno određenih područja istraživanja pojedine  institucije  kroz povezivanje s barem dvije srodne, međunarodno vodeće institucije u definiranom području: ova aktivnost obuhvaća skup mjera koje će se financirati s ciljem širenja izvrsnosti i proširenja sudjelovanja u inovacijskim programima EU; izmjena osoblja, stručni posjeti, obuke, radionice, prisustvovanje konferencijama, organizacija zajedničkih ljetnih škola i diseminacijske aktivnosti.

 • Cilj aktivnosti: Jačanje kapaciteta institucije, transfer znanja
 • Uvjet: najmanje dva partnera
 • Rok za prijavu: 15. studenoga 2017.

2. ERA – Chairsaktivnost je usmjerena na izvođenje strukturnih promjena u institucijama koje imaju potencijal za poboljšanje svojih istraživačko inovacijskih djelatnosti i realizacije izvrsnosti putem transparentnog odabira izvrsnih znanstvenika koji će sukladno strateškom planu institucije osigurati implementaciju prioriteta Europskog istraživačkog prostora.

Rok za prijavu: 15. studenog 2017. godine.

3. Teaming

Više informacija o natječajima možete naći na: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Prezentacije s informativnog dana o otvorenim natječajima i primjerima projekata koje vode hrvatske institucije (Agronomski fakultet, Institut Ruđer Bošković, Ekonomski institut, Zagreb, Fakultet elektrotehnike i računarstva) možete preuzeti s: http://www.obzor2020.hr/obzor2020-novosti-pregled/informativni_dan_sirenje_izvrsnosti_i_sudjelovanja_svibanj_ampeu__

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

 

Natječaj za EURIAS program mobilnosti za istraživače 2018./2019.

European Institutes for Advanced Study (EURIAS) objavio je natječaj za 54 stipendije za istraživački boravak.

Stipendija omogućuje program boravak u trajanju od 10 mjeseci u akad. godini 2018./2019. za istraživače u nekoj od 19 institucija članica: Aahrus, Amsterdam, Berlin, Bologna, Budimpešta, Cambridge, Delmenhorst, Edinburgh, Freiburg, Helsinki, Jeruzalem, Lyon, Madrid, Marseille, Pariz, Uppsala, Varšava, Beč i Zürich. Popis otvorenih mjesta dostupan je ovdje: http://www.2018-2019.eurias-fp.eu/available-fellowship-positions

Stipendija pokriva plaću u vrijednosti od 26 000 do 38 000 eura, putne troškove i troškove istraživanja.

U vrijeme prijave istraživači moraju imati doktorat i dvije godine radnog istraživačkog iskustva nakon stjecanja doktorata, a moguće su dvije različite stipendije:

–                     junior fellowships: za istraživače s 2 do 9 godina radnog iskustva nakon stjecanja doktorata

–                     senior fellowships: za istraživače s minimalno 10 godina radnog iskustva nakon stjecanja doktorata

Prijavu su otvorene 5. svibnja, a traju do 7. lipnja 2017. (4 pm, GMT).

Više informacija o samoj prijavi može se pronaći na: http://www.2018-2019.eurias-fp.eu/call-applications

Potrebni uvjeti i dokumentacija za prijavu: http://www.2018-2019.eurias-fp.eu/eligibility-requirements

 

Obzor 2020. Znanost s društvom i za društvo – otvoren natječaj

Otvoreni su natječaji za područje Znanost s društvom i za društvo. Prijave projektnih prijedloga moguće su do 30.kolovoza 2017. (17:00 h). Sve otvorene natječaje za područje Znanost s društvom i za društvo  možete pronaći ovdje.

U nedavno revidiranom radnom programu Obzor 2020. napravljene su izmjene u sljedećim temama:

 • SwafS-08-2017: promijenjen je tip aktivnosti iz istraživačke i inovacijske aktivnosti (RIA) u aktivnosti koordinacije i potpore (CSA).
 • SwafS-26-2017: skraćen je obrazac u B dijelu projektnog prijedloga, u odjeljku 1-3 koji sada može sadržavati maksimalno 30 stranica uključujući naslovnicu. Odjeljci 4-5 ostaju nepromijenjeni i nema ograničenja u broju stranica. Osim toga, napravljena su poboljšanja u tekstu opisa teme.
 • SwafS-27-2017: napravljena su poboljšanja u tekstu opisa teme

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2018. – 2019

 Objavljen je natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke za 2018. – 2019.

Sredstva za provođenje programa u Hrvatskoj osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), a u Njemačkoj Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) iz proračuna Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje (BMBF).

Cilj programa je intenziviranje suradnje između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača koji rade zajedno na određenome znanstvenoistraživačkome projektu. Potiče se mobilnost, a pritom je posebno težište na usavršavanju i specijalizaciji mladih znanstvenika.

U prijavi treba navesti konkretne ciljeve te broj i status sudionika za koje se traži potpora.
Istraživačke suradnje koje se planiraju kao pripremne mjere za opsežnije pothvate, kao što je priprema za prijavu na natječaj neke europske ili njemačke agencije za potporu istraživanja, izrazito su poželjne.

Podupiru se znanstvenici, visokoškolski nastavnici i mladi znanstvenici (prvostupnici, doktorandi).

Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane visokoškolski nastavnici izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te istraživači/znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima.

Preduvjet za prijavu je dogovoren konkretan zajednički projekt visoke kvalitete na kojemu partneri iz dviju zemalja namjeravaju raditi zajednički i komplementarno. Prijava s hrvatske strane može se uzeti u obzir samo ako postoji paralelna prijava njemačkoga partnera. Pritom treba jasno prikazati koje konkretne zadaće preuzima hrvatska strana, a koje njemačka.

Osnovno financiranje projekta (troškovi osoblja i opreme) treba biti osigurano na obje strane.

Ukupno trajanje financiranja projekta ograničeno je na dvije godine, što isključuje mogućnost produljenja financiranja projekta izvan tog roka. Odobrenje druge projektne godine slijedi pod uvjetom da su s obje strane osigurana odgovarajuća proračunska sredstva.

MZO preuzima potporu mobilnosti članova hrvatske istraživačke grupe do njemačkih partnerskih ustanova te troškove boravka članova njemačke istraživačke grupe u Hrvatskoj. DAAD preuzima potporu mobilnosti članova njemačke istraživačke grupe do hrvatskih partnerskih ustanova te troškove boravka članova hrvatske istraživačke grupe u Njemačkoj.

Mogu se financirati kratki boravci znanstvenika i mladih znanstvenika (prvostupnika, doktoranada). Najdulje razdoblje potpore za znanstvenike iznosi mjesec dana po boravku, a za prvostupnike i doktorande 50 dana po boravku.

Početak provođenja odabranih projekata je 1. siječnja 2018. godine, a početak financiranja vezan je uz mogućnost korištenja sredstava iz Državnoga proračuna za 2018. godinu.

Podnošenje zahtjeva

Molimo da potpune zahtjeve, neuvezane, bez spajalica, spojnica i plastičnih folija, u jednom primjerku, pošaljete na sljedeću adresu u Hrvatskoj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
n/r gđe Marije Crnić
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 4594 353
E-mail: marija.crnic@mzo.hr
Internet: http://www.mzos.hr

Informacije o provođenju programa s njemačke strane mogu se dobiti na sljedećoj adresi:

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat P 33
z. Hd. Herrn Tobias Hill
Kennedyallee 50
53175 Bonn

Telefon: +49 228 882 490
E-mail: hill@daad.de
Internet: http://www.daad.de/ppp

Rok za prijavu projekta je 30. lipnja 2017. godine. Ako se šalje poštom, vrijedi datum poštanskoga pečata preporučene pošiljke zadnjega dana natječaja, a ako se predaje osobno u urudžbenome uredu Ministarstva, vrijedi datum zaprimanja.

U cilju potpisivanja natječajne dokumentacije od strane čelnika institucije , ljubazno molimo prijavu dostaviti u Ured za znanost i projekte(C-013) do ponedjeljka 26. lipnja 2017.

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

DAAD_2018-2019_natjecaj_projekti-lektor

DAAD_2018-2019_obrazac-lektor

DAAD_2018-2019_popis-lektor

DAAD_2018-2019_zahtjev-lektor

Natječaj za prijavu zajedničkih projekata znanstveno-tehničke suradnje između Hrvatske i Austrije za 2018. -2019. godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je natječaj za prijavu zajedničkih projekata znanstveno-tehničke suradnje između Hrvatske i Austrije za 2018. -2019. godinu.

Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane visokoškolski nastavnici izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima.

Prijedlozi projekata koji uključuju poslijediplomske/doktorske studente, mlade znanstvenike i znanstvenice, posebno će biti uzeti u obzir.

Preduvjet za prijavu je definiran znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. Temeljno financiranje projekta mora biti osigurano.

Sve prijave moraju biti podnesene objema stranama: hrvatski voditelj projekta prijavu podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, austrijski voditelj projekta prijavu podnosi Austrijskoj agenciji za međunarodnu suradnju u području obrazovanja i istraživanja.

Moguće je prijaviti projekte iz svih znanstvenih područja bez ograničenja.

 Trajanje projekta: dvije godine (1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2019.)

Sredstva se dodjeljuju za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstvenoistraživačkog projekta. Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka snosi zemlja primateljica. Na hrvatskoj strani može se tražiti ukupno do 7.000,00 eura (3.500,00 eura godišnje) po projektu. Od toga se može tražiti do 400,00 eura jednokratno (u prvoj godini) za pokriće materijalnih troškova provođenja projekta u opravdanim slučajevima (navesti u obrascu).

Sredstva za putovanja hrvatskih znanstvenika u Austriju: do 300,00 eura po putovanju.

Sredstva za boravak austrijskih znanstvenika u Hrvatskoj:

kratki boravci do 14 dana – 100,00 eura po danu

dugi boravci od 15 dana do najviše dva mjeseca – 1.500,00 eura na mjesec.

Navedeni su maksimalni iznosi iz kojih se pokriva smještaj austrijskih znanstvenika (do 80,00 eura po danu za kratke boravke – osigurava i obračunava hrvatska ustanova). Preostali iznos od 20,00 eura po danu namijenjen je prehrani austrijskih znanstvenika i to u visini zakonom propisane dnevnice u RH koja iznosi 150,00 kuna.

U slučaju dugoga boravka od 30 dana, od svote od 1.500,00 eura hrvatska ustanova će pokriti trošak smještaja austrijskih znanstvenika do iznosa od 900,00 eura, a preostalih 600,00 eura tj. odgovarajuća svota od 4.500,00 kuna (150,00 kn X 30 dana) za trošak prehrane bit će isplaćena austrijskim znanstvenicima u Hrvatskoj.

U svakom slučaju, austrijski znanstvenici dobivaju svotu od 150,00 kuna za prehranu, pomnoženu sa stvarnim brojem dana njihova boravka u Hrvatskoj, a njihov smještaj osigurava hrvatska ustanova u navedenim financijskim okvirima.

Odabir projekata i evaluacijski kriteriji

Evaluaciju prijedloga projekata obavit će stručnjaci s hrvatske i austrijske strane, polazeći od sljedećih kriterija:

 • znanstvena relevantnost istraživanja;
 • primjerenost prikazane znanstvene metode;
 • kvalificiranost podnositelja projekta i suradnika s hrvatske strane;
 • važnost i potreba bilateralne znanstvene suradnje (korist za znanost u objema državama te mogućnost za iskoristive rezultate i patente, licencije itd. ili za nove znanstvene spoznaje);
 • mogućnost nastavka suradnje u sklopu programa EU-a ili drugih multilateralnih programa;
 • sudjelovanje mladih znanstvenika (do 35 godina) s hrvatske strane;
 • sudjelovanje znanstvenica kao suradnica ili voditeljica projekata s hrvatske strane.

Rezultati će biti objavljeni nakon provedene evaluacije i usuglašavanja s austrijskom stranom (u prosincu 2017. godine).

Izvješćivanje

Hrvatski znanstvenici dužni su dostaviti godišnja financijska i stručna izvješća Ministarstvu znanosti i obrazovanja dinamikom propisanom s hrvatske strane. Nakon završetka projekta potrebno je u roku od tri mjeseca (kraj ožujka 2020.) dostaviti zajedničko završno izvješće o radu na projektu.

Prijava na natječaj

Za svaki projekt na hrvatskoj i austrijskoj strani moraju biti imenovani voditelji projekta koji podnose prijavu nadležnim uredima u Hrvatskoj i Austriji u skladu s propisanim uvjetima i na određenim prijavnim obrascima. Prijave podnesene samo jednoj strani neće biti razmatrane.

Na austrijskoj strani prijava se podnosi online na engleskome jeziku. Na hrvatskoj strani prijava se podnosi na hrvatskome ili engleskome jeziku. Ispunjeni i potpisani obrasci s priloženim dokumentima šalju se poštom u jednom primjerku na navedenu adresu. Skenirane prijave u PDF-formatu šalju se e-poštom na adresu: marija.crnic@mzo.hr.

Uz ispunjene obrasce, prijavi se prilažu sljedeći dokumenti:

 • opis projekta, uključujući metodološki dio (3 – 5 stranica);
 • životopisi hrvatskih sudionika u projektu;
 • popis relevantnih radova objavljenih u posljednje dvije godine na hrvatskoj strani;
 • kratki opis partnerske ustanove u Austriji;
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima;
 • izgledi za buduću suradnju.

Podaci za kontakt u Hrvatskoj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Služba za međunarodnu suradnju
Marija Crnić
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 4594 353
e-pošta: marija.crnic@mzo.hr
web: http://www.mzos.hr/

Podaci za kontakt u Austriji:

OeAD-GmbH (Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research)
ICM – Centre for International Cooperation & Mobility
Programme Scientific & Technological Cooperation
Monika Staltner
Ebendorferstraße 7
A-1010 Vienna
Tel.: +43 (0)1/ 53408-445
E-mail: wtz@oead.at
Web: www.oead.at/wtz

Rok za prijavu je 19. svibnja 2017. U cilju potpisivanja natječajne dokumentacije od strane čelnika ustanove, ljubazno molim dostaviti dokumentaciju u Ured za znanost i projekte (C-013) do ponedjeljka  15. svibnja 2017.

Za dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Prijavni_obrazac_Austrija_2018-19-lektor

Prilog_1_planirana

Otvoren natječaj za MSCA Individualne stipendije

Otvoren je poziv na natječaj za Individualne stipendije za 2017. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija. Natječaj je otvoren do 14. rujna 2017. godine. Više informacija dostupno je na stranicama Portala za sudionike (ovdje). Trenutno, na stranicama Portala za sudionike dostupan je Vodič za prijavitelje od prošle godine (ovdje). Uvjeti prihvatljivosti i pravila prijave su ista te se slobodno poslužite prošlogodišnjim Vodičem. Po dostupnosti ovogodišnjeg Vodiča, svakako ćemo Vas obavijestiti.

Individualne stipendije su namijenjene iskusnim istraživačima, odnosno onima koji imaju doktorat ili minimalno četverogodišnje iskustvo istraživačkog rada u punom radnom vremenu. Cilj MSCA individualnih stipendija je jačanje kreativnog i inovativnog  potencijala iskusnog istraživača radom na osobnim istraživačkim projektima kroz međunarodnu i međusektorsku mobilnost.

Ako planirate prijaviti stipendiju u neakademskom sektoru, od prošle godine dostupan je multidisciplinarni panel Društveno – poslovni panel. Cilj ovog panela je olakšati promjenu karijere iz akademskog u neakademski sektor te potaknuti istraživačke mogućnosti izvan akademskog sektora. Za ovaj panel izdvojeno je 10 milijuna eura. Stopa uspješnosti ovog panela na prošlom natječaju iznosila je 36,4%.

U okviru Marie Sklodowska-Curie akcija za individualne stipendije u 2017. godini izdvojeno je 248,7 milijuna eura.

Ako planirate prijaviti stipendiju, ali još nemate instituciju koja bi Vas ugostila, ovim putem Vam skrećemo pozornost na sljedeće mogućnosti:

Za više informacija vezanih uz mogućnost individualnih akademskih mobilnosti slobodni smo Vas uputiti na mrežne stranice Obzora 2020.EURAXESS.hr portal kao i na Facebook stranicu Euraxess Croatia – Research in the heart of Europe.

Za dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

 

Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2017. – 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je natječaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2017. – 2019.

Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom hrvatski voditelj projekta u natječajnom roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a kineski voditelj projekta Odjelu za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti i tehnologije Narodne Republike Kine. Projekti koji nisu u propisanome roku prijavljeni s obje strane, neće se razmatrati.

Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

 • doktorat znanosti
 • najmanje znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika odnosno nastavno zvanje docenta
 • najmanje znanstveno radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno radno mjesto docenta.

Sredstva koja u sklopu ovog natječaja dodjeljuju hrvatska i kineska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstveno-istraživačkim ekipama koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja i boravaka istraživača. Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka (smještaja i dnevnica) zemlja primateljica.

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je predano stručno i financijsko izvješće o izvršenim aktivnostima i namjenski utrošenim sredstvima u sklopu projekta u prvoj godini provedbe.

Temeljno financiranje projekta mora biti osigurano.

Prednost pri izboru imat će projekti u koje su aktivno uključeni mladi istraživači. Odluku o broju odobrenih projekata te iznosu odobrenih sredstava donijet će hrvatsko-kinesko Povjerenstvo za znanstvenu i tehnološku suradnju

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac (u privitku);
 • životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu;
 • životopise svih hrvatskih i svih kineskih sudionika na projektu u Europass formatu;
 • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i kineskih sudionika na projektu);
 • kratki opis partnerske ustanove u NR Kini;
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima.

Kontakt osoba u kineskome Ministarstvu znanosti i tehnologije:

Ms. SUN Xueping
Division of Euro-Asia
Department of International Cooperation
Ministry of Science and Technology, P.R.China
Tel: 0086-10-58881370
Fax: 0086-10-58881374
sunxp@most.gov.cn

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkome obliku na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr, a jedan tiskani primjerak do 15. svibnja 2017. godine na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Uprava za znanost i tehnologiju
Služba za međunarodnu suradnju – (Natječaj za hrvatsko-kineske projekte)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Dodatne informacije na telefon +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr

U cilju potpisivanja natječajne dokumentacije od strane čelnika ustanove, ljubazno molim dostaviti je u Ured za znanost i projekte (C-013) do utorka 9. svibnja.

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

KINA_Prijavni_obrazac-lektor-Rok_15_svibnja-2017

 

                                Open Call: NIAS Fellowship Applications 2018/19

The Netherlands Institute for Advanced Study je objavio natječaj za istraživače iz društvenih i humanističkih znanosti za istraživački boravak tijekom akademske godine 2017./2018. u Amsterdamu.

Postoje dvije vrste stipendija:

 1. Individualna stipendija za znanstvenike u trajanju od 5 do 10 mjeseci. http://www.nias.knaw.nl/fellowships/individual-fellowships
 2. Grupna stipendija za grupu istraživača u trajanju od 5 mjeseci za 3 istraživača ili 3 mjeseca za 5 istraživača. Istraživač iz Nizozemske je koordinator koji prijavljuje projekt. http://www.nias.knaw.nl/theme-groups

Uvjete natječaja i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na http://nias.knaw.nl/news-events/news/open-call-for-nias-fellowship-applications-2018-19

Rok za prijavu za obje vrste stipendija je  subota 15. travnja 2017.

Za dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

 

                                               Potpora istraživačima za prijavu na programe “Europskog istraživačkog vijeća“

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj „Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća“.

Cilj natječaja je potaknuti hrvatske istraživače za prijavu na ERC programa – Starting Grant  (StG), Consolidator Grant (CoG) i Advanced Grant (AdG) kako bi se povećala uspješnost prijava iz Hrvatske na natječajima ERC programa.

Natječaj je otvoren za prijave iz svih područja znanosti.

Prijaviti se mogu znanstvenici s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji.

Pojedinačan iznos financiranja: 2.000 eura neto mjesečno (u kunskoj protuvrijednosti)

Trajanje financiranje: 3 do 4 mjeseca

Rezultati natječaja se očekuju u lipnju 2017.

Programom se ptiče razvoj suradnje između hrvatskog istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjeg voditelja ERC projekta radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa

Gostujući istraživač mora biti

 • aktivan istraživač (doktorat znanosti, iskustvo u vođenju projekta, uspostavljena i aktivna istraživačka grupa, relevantne publikacije i/ili patenti iz područja istraživanja koje predlaže u projektu)
 • u stalnom radnom odnosu
 • može prijaviti samo jedan projektni prijedlog
 • mora zadovoljiti uvjete za prijavu na natječaj ERC-a

Gostujući istraživači koji su prihvatljivi na Advanced Grant mogu planirati posjet samo voditeljima ADg projekata; oni koji se namjeravaju prijaviti za Consolidator Grant mogu posjetiti samo voditelje CoG ili AdG projekata; oni koji se prijavljuju za Starting Grant mogu posjetiti voditelje StG, CoG ili AdG projekata.

Posjet se može odvijati u instituciji domaćinu koja se nalazi u Europskoj uniji ili u državama koje su pridružene članice programa Obzor 2020. http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm

Hrvatska zaklada za znanost financira povratnu kartu do mjesta institucije domaćina i trošak smještaja i prehrane u ukupnom iznosu od 2000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Gostujući istraživač ima pravo na isplatu plaće tijekom posjeta.

Obaveza gostujućeg istraživača je sudjelovanje u istraživanju na ERC projektu koji posjećuje, podnošenje završnog i financijskog izvješća na engleskom jeziku u roku od 30 dana od dana povratka s posjeta i prijava na sljedeći dostupni ERC program nakon povratka s posjeta. ako prijava ne bude prihvaćena za financiranje, kandidat se mora ponovno prijaviti na sljedeći dostupni natječaj, uzimajući u obzir ograničenje za ponovnu prijavu.

Rok za prijavu je 2. svibnja 2017. do 13 sati.

Prijava se piše na hrvatskom i engleskom jeziku i šalje se na ercpotpora@hrzz.hr

Više o Europskom istraživačkom vijeću na: https://erc.europa.eu/

U cilju potpisivanja službenih natječajnih obrazaca od strane čelnika ustanove, natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u Ured za znanost i projekte (C-013) do ponedjeljka 24. travnja 2017.

Za sve dodatne informacije o natječaju slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Natječajna dokumentacija:

Natječaj – Program podrške istraživačima za prijavu na potporu ERC

Call for proposals – support to researchers for the application to the ERC programmes

4 Letter of support of the ERC Principal Investigator

3 Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj (institucija i istraživač)

2 Obrazac za vrednovanje Istraživača i projekta

2 Evaluation form ENG

1 Prijavni_obrazac HRV

1 Application form ENG

                                            Austrijska akademija za znanost – natječaj za program JESH

Austrijska akademija za znanost objavila je natječaj za program „Joint Excellence in Science and Humanities (JESH)“. Program predviđa istraživački projekt za koji se mogu tražiti sredstva za odlazne i dolazne studijske boravke u odabranim znanstvenim institucijama i sveučilištima u Austriji znanstvenika koji su doktorirali u posljednjih deset godina.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti sa http://www.oeaw.ac.at/en/fellowship-funding/promotional-programmes/joint-excellence-in-science-humanities/jesh-call-incoming-or-outgoing-2017/

Rok za prijavu je 28. travnja 2017. godine.

Čelnik ustanove potpisuje dokument Confirmation of the Home Institution i Host Application Form ako ugošćujte znanstvenika.

Ljubazno molimo prijave dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju.

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Application_Form_Applicant_IN_OUT_2017

Application_Form_Host_IN_OUT_2017

Confirmation_Home_Institution_IN_OUT_2017

JESH_Information_Sheet_IN_OUT_2017

 

Natječaj za prijavu zajedničkih projekata znanstveno-tehničke suradnje između Hrvatske i Austrije za 2018. – 2019.

Objavljen je natječaj za projekte znanstveno-tehničke suradnje Hrvatske i Austrije za 2018. – 2019. temeljem Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Austrijske savezne vlade o znanstveno-tehničkoj suradnji,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Savezno ministarstvo znanosti, istraživanja i gospodarstva Republike Austrije zajednički provode i sufinanciraju program s ciljem intenziviranja međunarodne znanstvene suradnje obiju zemalja i poticanja mobilnosti znanstvenika u sklopu bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata

Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane visokoškolski nastavnici izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima.

Prijedlozi projekata koji uključuju poslijediplomske/doktorske studente, mlade znanstvenike i znanstvenice, posebno će biti uzeti u obzir.

Prijedlozi projekata koji predstavljaju nastavak suradnje s istim partnerima neće biti uzeti u obzir ako su već dobili potpore u sklopu ovoga programa.

Preduvjet za prijavu je definiran znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. Temeljno financiranje projekta mora biti osigurano.

Sve prijave moraju biti podnesene objema stranama: hrvatski voditelj projekta prijavu podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, austrijski voditelj projekta prijavu podnosi Austrijskoj agenciji za međunarodnu suradnju u području obrazovanja i istraživanja.

Moguće je prijaviti projekte iz svih znanstvenih područja bez ograničenja.

Trajanje projekata: dvije godine (1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2019.)

Datum do kojega se podnose prijave: 19. svibnja 2017. godine

Financijske odredbe

Sredstva se dodjeljuju za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstvenoistraživačkog projekta. Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka snosi zemlja primateljica. Na hrvatskoj strani može se tražiti ukupno do 7.000,00 eura (3.500,00 eura godišnje) po projektu. Od toga se može tražiti do 400,00 eura jednokratno (u prvoj godini) za pokriće materijalnih troškova provođenja projekta u opravdanim slučajevima (navesti u obrascu).

Sredstva za putovanja hrvatskih znanstvenika u Austriju: do 300,00 eura po putovanju.

Sredstva za boravak austrijskih znanstvenika u Hrvatskoj:

kratki boravci do 14 dana – 100,00 eura po danu

dugi boravci od 15 dana do najviše dva mjeseca – 1.500,00 eura na mjesec.

Navedeni su maksimalni iznosi iz kojih se pokriva smještaj austrijskih znanstvenika (do 80,00 eura po danu za kratke boravke – osigurava i obračunava hrvatska ustanova). Preostali iznos od 20,00 eura po danu namijenjen je prehrani austrijskih znanstvenika i to u visini zakonom propisane dnevnice u RH koja iznosi 150,00 kuna.

U slučaju dugoga boravka od 30 dana, od svote od 1.500,00 eura hrvatska ustanova će pokriti trošak smještaja austrijskih znanstvenika do iznosa od 900,00 eura, a preostalih 600,00 eura tj. odgovarajuća svota od 4.500,00 kuna (150,00 kn X 30 dana) za trošak prehrane bit će isplaćena austrijskim znanstvenicima u Hrvatskoj.

U svakom slučaju, austrijski znanstvenici dobivaju svotu od 150,00 kuna za prehranu, pomnoženu sa stvarnim brojem dana njihova boravka u Hrvatskoj, a njihov smještaj osigurava hrvatska ustanova u navedenim financijskim okvirima.

Zatraženi iznosi navedeni u eurima preračunavaju se u kune prema srednjem tečaju na dan izrade financijske odluke koja služi kao temelj isplate sredstava odobrenome projektu.

 

Odabir projekata i evaluacijski kriteriji

Evaluaciju prijedloga projekata obavit će stručnjaci s hrvatske i austrijske strane, polazeći od sljedećih kriterija:

 • znanstvena relevantnost istraživanja;
 • primjerenost prikazane znanstvene metode;
 • kvalificiranost podnositelja projekta i suradnika s hrvatske strane;
 • važnost i potreba bilateralne znanstvene suradnje (korist za znanost u objema državama te mogućnost za iskoristive rezultate i patente, licencije itd. ili za nove znanstvene spoznaje);
 • mogućnost nastavka suradnje u sklopu programa EU-a ili drugih multilateralnih programa;
 • sudjelovanje mladih znanstvenika (do 35 godina) s hrvatske strane;
 • sudjelovanje znanstvenica kao suradnica ili voditeljica projekata s hrvatske strane.

 

Rezultati će biti objavljeni nakon provedene evaluacije i usuglašavanja s austrijskom stranom (u prosincu 2017. godine).

Izvješćivanje

Hrvatski znanstvenici dužni su dostaviti godišnja financijska i stručna izvješća Ministarstvu znanosti i obrazovanja dinamikom propisanom s hrvatske strane. Nakon završetka projekta potrebno je u roku od tri mjeseca (kraj ožujka 2020.) dostaviti zajedničko završno izvješće o radu na projektu.

Prijava na natječaj

Za svaki projekt na hrvatskoj i austrijskoj strani moraju biti imenovani voditelji projekta koji podnose prijavu nadležnim uredima u Hrvatskoj i Austriji u skladu s propisanim uvjetima i na određenim prijavnim obrascima. Prijave podnesene samo jednoj strani neće biti razmatrane.

Na austrijskoj strani prijava se podnosi online na engleskome jeziku. Na hrvatskoj strani prijava se podnosi na hrvatskome ili engleskome jeziku. Ispunjeni i potpisani obrasci s priloženim dokumentima šalju se poštom u jednom primjerku na navedenu adresu. Skenirane prijave u PDF-formatu šalju se e-poštom na adresu: marija.crnic@mzo.hr.

Uz ispunjene obrasce, prijavi se prilažu sljedeći dokumenti:

 • opis projekta, uključujući metodološki dio (3 – 5 stranica);
 • životopisi hrvatskih sudionika u projektu;
 • popis relevantnih radova objavljenih u posljednje dvije godine na hrvatskoj strani;
 • kratki opis partnerske ustanove u Austriji;
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima;
 • izgledi za buduću suradnju.

Podaci za kontakt u Hrvatskoj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Služba za međunarodnu suradnju
Marija Crnić
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 4594 353
e-pošta: marija.crnic@mzo.hr
web: http://www.mzos.hr/

Podaci za kontakt u Austriji:

OeAD-GmbH (Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research)
ICM – Centre for International Cooperation & Mobility
Programme Scientific & Technological Cooperation
Monika Staltner
Ebendorferstraße 7
A-1010 Vienna
Tel.: +43 (0)1/ 53408-445
E-mail: wtz@oead.at
Web: www.oead.at/wtz 

Prijavni_obrazac_Austrija_2018-19-lektor

Prilog_1_planirana

 

                                             Europa za građane – natječaj za projekte

Program Europa za građane jedan je od centraliziranih programa Europske unije s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionicama Programa, u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo.

 Zemlje sudionice Programa:

 • 28 država članica Europske unije;
 • zemlje potencijalne kandidatkinje (Srbija, Crna Gora, Albanija, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina);
 • zemlje EFTA-e: Island, Švicarska, Norveška, Lichtenstein, no nažalost nisu prihvatljive zemlje jer nisu potpisale Memorandum o razumijevanju s Europskom komisijom za period 2014.-2020.

 Opći ciljevi Programa su pridonijeti boljem razumijevanju Unije, njezine povijesti i različitosti i promicati europsko građanstvo i unaprijediti građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije.

 Specifični ciljevi Programa su podizanje svijesti u pogledu sjećanja, zajedničke povijesti i vrijednosti te cilja Unije kojima se promiču mir, njezine vrijednosti i dobrobit njezinih naroda poticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža, poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja na razini Unije, razvojem građanskog razumijevanja postupka donošenja politika Unije i promicanje društvenog i međukulturalnog angažmana i volontiranja na razini Unije.

Izvršna agencija određuje godišnje prioritete za svaki potprogram i projekti će se, između ostaloga, procjenjivati i prema usklađenosti s godišnjim prioritetima i ciljevima

 Program se dijeli na dvije cjeline:

 1. Europsko sjećanjePodizanje svijesti o sjećanju, zajedničkoj povijesti i vrijednostima te cilju Unije  – Projekti iz cjeline Europsko sjećanje mogu trajati do 18 mjeseci, najveći iznos financiranja je do 100.000 eura, te projekt mora uključivati organizacije iz barem jedne države članice, rok za prijavu projekta: 1. ožujka 2017. do 12 sati
 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje  – Potiče demokratsko i građansko sudjelovanje građana na razini Unije. Ova cjelina obuhvaća mjere: Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova te Projekte civilnoga društva koji mogu trajati do 18 mjeseci, najveći iznos financiranja je do 150.000 eura i mora uključivati barem 3 prihvatljive zemlje od kojih jedna mora biti članica EU. Rok za prijavu projekta: 1. ožujka 2017. do 12 sati

Više informacija o programu na http://europazagradane.hr/

Programski vodič nalazi se na http://europazagradane.hr/wp-content/uploads/2017/01/2017-Programme-Guide-HR.pdf

Za dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

 

                    Hrvatska zaklada za znanost – natječaj “Partnerstvo u istraživanjima”

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj „Partnerstvo u istraživanjima“. Ovaj program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta registriranih u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva – privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije(u daljnjem tekstu: partnerskih ustanova).

Partnerska ustanova (ili više njih) sufinanciraju projekt u iznosu od najmanje 50% sredstava ukupne vrijednosti projekta.

Projekt prijavljuju javna sveučilišta i znanstveni instituti registrirani u RH.

 Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.

Voditelj projekta: istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt,  u stalnom radnom odnosu u ustanovi iz koje prijavljuje projekt ili zaposlen za vrijeme trajanja projekta na ustanovi u kojoj se projekt provodi.

Ukupan proračun: 15.000.000,00 kuna

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi 200.000,00 do 500.000,00 kuna godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kuna.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.

Okvirni kraj vrednovanja: rujan 2017. godine.

Rok za prijavu: 28. veljače 2017. do 13:00

Prijava na natječaj Partnerstvo u istraživanjima odvijat će se putem e-pošte programa Partnerstvo u istraživanjima partner@hrzz.hr . Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Partnerstvo u istraživanjima i poslati e-poštom.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na partner@hrzz.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti s http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2365

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

 

                              Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – natječaj za 2017.

Upravni odbor Zaklade HAZU objavio je javni natječaj za potpomaganje zakladnih namjena u 2017. godini.

Financiraju se sljedeće aktivnosti:

1. izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti   – za registrirane nakladničke kuće

2. organizacija znanstvenih skupova

3. razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada

4. otkup umjetnina

2017_NatjecajZakladeHAZUza2017

2017_Formular_natjecaj_za_2017

Rok za prijavu je 15. veljače 2017.

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

 

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja   

U okviru Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali objavljen je poziv za dostavu projektnih prijedloga Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja.

Pozivom se ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice. Društveno korisno učenje prepoznaje se kao učinkovit način povezivanja studenata i visokoškolskih nastavnika s organizacijama civilnoga društva i širom društvenom zajednicom te kao važan poticaj u pronalaženju prvog posla po završetku školovanja. Ovim Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Time se odgovara na potrebu jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva za bolje upravljanje i doprinos društveno-gospodarskom rastu, osnažuju se stručni, analitički i zagovarački kapaciteti organizacija civilnoga društva, ali se ujedno, angažmanom studenata i zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja, pridonosi i podizanju kvalitete pružanja postojećih, ali i osmišljavanju inovativnih usluga od javnog interesa u različitim sektorima.

Prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

Ukupni iznos Poziva - 27.000.000,00 HRK
Minimalni iznos po projektu – 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos po projektu – 1.200.000,00 HRK

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Rok za prijavu: 28. 2. 2017.

UPUTE_ZA_PRIJAVITELJE_Društveno_korisno_učenje

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti s http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1321

Za dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

                                            Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

U okviru Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali objavljen je poziv za dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja.

Poziv je usmjeren na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola.

Uzimajući u obzir rezultate međunarodnih ispitivanja hrvatski učenici pokazuju prosječne i ispodprosječne rezultate u jezičnoj, matematičkoj, financijskoj, digitalnoj, medijskoj i prirodoslovnoj pismenosti, a naglašeno niže rezultate postižu učenici s teškoćama i učenici iz obitelji nižeg ekonomskog, socijalnog i kulturološkog statusa te učenici iz škola slabije opremljenih IKT-om i slabije opremljenih knjižnica, što je često povezano s nerazvijenim i ruralnim sredinama. Također, provedena ispitivanja  pokazuju i da djeca slabije obrazovanih roditelja imaju niža obrazovna postignuća, bez obzira na njihove stvarne sposobnosti.

Provedbom  različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave,  opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

U okviru ovog Poziva prihvatljive su intervencije koje uključuju sljedeće vrste pismenosti:  digitalna, čitalačka, medijska, prirodoslovna, matematička, financijska, višejezična i multikulturalna pismenost.  Definicije pismenosti nalaze se u Uputama za prijavitelje: UZP_Pismenost_29122016

Opći cilj

Unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Specifični cilj

Povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti.

Ciljne skupine

Učenici osnovnih i srednjih škola
Odgojno-obrazovni radnici

Prihvatljivi prijavitelji su osnovne i srednjoškolske ustanove.

Partnerstvo na projektu je obavezno.

Partneri na projektu mogu biti:

a)      sve pravne osobe navedene kao prihvatljivi Prijavitelji

b)      jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

c)       učenički domovi upisani u popis učeničkih domova u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

d)      regionalne i lokalne razvojne agencije

e)      visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

f)       znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

g)      udruge upisane u Registar udruga u Republici Hrvatskoj Ministarstva uprave

h)      trgovačka društva sukladno čl. 2 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99,

52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)

i)        dječji vrtići

j)        javne ustanove za kulturne djelatnosti (knjižnična, arhivska i muzejsko-galerijska djelatnost)

k)      ustanove za obrazovanje odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (Narodne novine,

17/07).

Ukupni iznos Poziva - 26.775.000,00 HRK
Minimalni iznos po projektu – 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos po projektu – 1.500.000,00 HRK

Trajanje provedbe projekata je 18 -24 mjeseci.

Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Sufinanciranje projekta u sklopu ovog Poziva nije obvezno.

Rok za prijavu: 27. 3. 2017.

 Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti s: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1277

Za više informacija, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

 

                                                 Razmjena osoblja u području istraživanja i inovacija – otvoren natječaj

U okviru programa Obzor 2020. Marie Sklodowska-Curie akcije, otvoren je natječaj za aktivnost Razmjena osoblja u području istraživanja i inovacija / Research and Innovation Staff Exchange (RISE).

Natječaj se odnosi na kratkoročnu razmjenu osoblja organizacija poput sveučilišta, istraživačkih centra, poduzeća te drugih neakademskih organizacija. Sastavljen konzorcij prijavljuje projektni prijedlog koji naglašava mogućnosti umrežavanja, dijeljenja znanja i razvoja vještina osoblja. Potiče se sudjelovanje malog i srednjeg poduzetništva.

Konzorcij je otvoren i za organizacije iz trećih zemalja. Popis zemalja koje su prihvatljive za sudjelovanje te popis zemalja s potpisanim bilateralnim sporazumima s EU dostupno je ovdje. Za promoviranje međunarodne i međusektorske suradnje, unutar proračuna Marie Sklodowska-Curie akcija, za ovaj natječaj izdvojeno je 80 milijuna eura.

Najčešća pitanja i odgovori vezani uz prijavu RISE projekata nalaze se ovdje.

Najčešće nedostatke u projektnim prijedlozima za RISE

RISE nedostaci projekata za radionicu

Natječaj je otvoren do 5. travnja 2017. godine. Vodič za prijavitelje dostupan je ovdje.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

 

                                       Erasmus+ – natječaj za projekte za 2017.

U okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse moguće je prijaviti projekte za sljedeće aktivnosti:

 1. STRATEŠKA PARTNERSTVA

Projekti kojima se povećava kvaliteta i inovativnost učenja i poučavanja, razvijaju novi kurikulumi, potiču intenzivniji oblici suradnje obrazovanja, znanosti i poslovnog sektora u cilju modernizacije, uključujući bolje korištenje otvorenih obrazovnih sadržaja.

Više o aktivnosti na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-visoko-obrazovanje/strateska-partnerstva/

Rok za prijavu: 29. ožujka 2017. do 12 sati

 

 1. UDRUŽIVANJE ZNANJA

Projekti povezivanja obrazovanja, istraživanja i inovacija – stvaranjem „trokuta znanja” – u cilju razvoja poduzetničkih, kreativnih i inovativnih vještina u svim disciplinama.

Više o aktivnosti na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-visoko-obrazovanje/udruzivanja-znanja/

Rok za prijavu: 28. veljače 2017. do 12 sati

 

 1. JAČANJE KAPACITETA VISOKOG OBRAZOVANJA  - projekti mogu biti :

a)      zajednički projekti: pomaže se visokim učilištima iz partnerskih zemalja da razviju, moderniziraju i prošire nove kurikulume, nastavne metode ili materijale i da ojačaju osiguravanje kvalitete i upravljanje visokim učilištima

b)      strukturni projekti: za razvoj i reformu visokih učilišta i sustava visokog obrazovanja u partnerskim zemljama; za poboljšanje njihove kvalitete i relevantnosti, promicanje regionalne suradnje i poboljšanje konvergencije

Više o aktivnosti na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-suradnja-s-partnerskim-drzavama/

Rok za prijavu: 9. veljače 2017. do 12 sati

 

 1. JEAN MONNET  (zasebna aktivnost)

Potpora ustanovama i udruženjima za aktivnosti vezane uz EU studije i EU pitanja: aktivnosti podržavaju akademske module, katedre i centre izvrsnosti u svrhu razvijanja obrazovnih sadržaja te jačanja podučavanja, nastave i istraživanja vezanih uz europske integracije, rasprave o europskim politikama s akademskom zajednicom, a koje će biti podržane putem mreža i projekata

Više o Jean Monnet programu: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en

Rok za prijavu: 23. veljače 2017.  do 12 sati

erasmus-plus-programme-guide_en

Obavještavamo Vas da još uvijek čekamo odgovor Europske komisije na pitanje hoćemo li moći samostalno prijavljivati projekte ili će službeni partner/koordinator biti Sveučilište u Zagrebu.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu projekte ili ste dobili poziv na sudjelovanje u projektu i za sve dodatne informacije o natječajima slobodno se obratite Uredu za međunarodnu suradnju, Iva Čaleta Pleša na icaleta@ffzg.hr ili na 4092 218 (2218).

 

                                              Kreativna Europa – potprogram Kultura – natječaj za projekte

Europska komisija objavila je natječaj za manje i veće projekte suradnje u okviru programa Kreativna Europa – potprogram Kultura.

Kreativna Europa europski je okvirni program koji traje 7 godina (2014.-2020.) i financijski podupire razvoj europskog filma, TV programa i videoigara, distribuciju i promociju europskih filmova, festivala, mreža kina, usavršavanje za kulturne i kreativne profesionalce / umjetnike, književne prijevode i prekograničnu suradnju.

 Opći ciljevi programa su očuvanje, razvoj i promocija europske kulturne i jezične raznolikosti te promocija europske baštine i jačanje konkurentnosti europskog kulturnog i kreativnog sektora s naglaskom na audiovizualni, a u cilju pametnog, uključivog i održivog rasta.

 Specifični ciljevi programa

 • Izgradnja kapaciteta europskog kulturnog i kreativnog sektora za međunarodnu suradnju
 • Transnacionalna suradnja i mobilnost umjetnika i njihovih djela s posebnim naglaskom na djecu, mlade, osobe s posebnim potrebama i slabije zastupljene grupe te razvoj publike
 • Jačanje financijskog kapaciteta SME-a kulturnog i kreativnog sektora
 • Razvoj kulturnih politika, inovativnosti, kreativnosti i novih poslovnih modela

Aktivnost  – manji i veći projekti suradnje

 • Potpora EU iznosi najviše 200.000 / 2.000.000 eura odnosno 60%/ 50% ukupne vrijednosti projekta
 • Najmanje tri odnosno šest projektnih partnera iz zemalja članica programa
 • Prioriteti programa Kultura su:
 1. Razvoj publike
 2. Digitalizacija
 3. Novi poslovni modeli
 4. Mobilnost
 5. Obrazovanje i osposobljavanje

 Ministarstvo kulture sufinancira projekte odobrene u okviru programa Kreativna Europa – potprogram Kultura na sljedeći način:
– u okviru kategorija 1 i 2 Europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 20 %, a najviše 50 % financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu vodećeg partnera;
– u okviru kategorija 1 i 2 Europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture će sudjelovati s  najmanje 20 %, a najviše 40 % financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu suorganizatora.

Rok za prijavu: srijeda 27. studenog 2016. do 12 sati

Popis financiranih projekata iz programa Kreativna Europa možete naći na: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/

Natječajna dokumentacija nalazi se na: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en

PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta: 999500805

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

 

Call for Proposals for a Pilot Project for developing the use of new technologies and digital tools in education

Europska komisija objavila je natječaj za pilot projekt za razvoj i upotrebu novih tehnologija i digitalnih alata u edukaciji za učenike koje imaju poremećaj pažnje i koncentracije i problema s koncentracijom.

Rok za prijavu je ponedjeljak 14. studenog 2016. do 17 sati.

Europska komisija sufinancira projekt do vrijednosti od 400.000 eura, a stopa sufinanciranja iznosi 10%. Nije obavezno imati partnera na projektu. Europska komisija planira financirati jedan pilot projekt u okviru ovog poziva.

 The aim of this pilot project is to identify existing digital learning solutions that can support teachers in the classroom and parents at home with pupils having attention-deficit hyperactivity disorder and/or concentration problems, and to provide good practice examples where technology has been successfully used in daily classroom activities to help pupils with attention-deficit hyperactivity disorder and concentration problems.

Ako ste zainteresirani prijaviti projekt, ljubazno molimo da se za pomoć oko ispunjavanja prijavnice obratite na icaleta@ffzg.hr

Više informacija o natječaju možete naći na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-pilot-project-developing-use-new-technologies-and-digital-tools-education

ApplicationForm

Calltext

Grantapplicationbudget

Modelfinancialstatement

ModelGrantAgreement

 

 

                                           Poljska nacionalna zaklada za znanost – natječaj za projekte  – POLONEZ 3

Poljska nacionalna zaklada za znanost objavila je natječaj za duže studijske boravke u Poljskoj u okviru programa POLONEZ 3. Tekst natječaja, uvjeti i obrasci za prijavu nalaze se ovdje.

Rok za prijavu je 15. prosinca 2016. godine.

Za vise informacije obratite se na icaleta@ffzg.hr

 

                                               Obzor 2020. Marie Sklodowska – Curie akcije: Inovativne mreže osposobljavanja

Objavljen je natječaj za 2017. godinu za sljedeće aktivnosti:

 1. European Training Networks (ETN) – Europske mreže za osposobljavanje
 2. European Industrial Doctorates (EID) – Europski doktorski studiji iz područja industrije
 3. European Joint Doctorates (EJD) – Europski zajednički doktorski studiji

Cilj aktivnosti je osposobiti nove generacije kreativnih, poduzetničkih i inovativnih istraživača na početku karijere u cilju poboljšanja mogućnosti zaposlenja i pružanja novih perspektiva u karijeri istraživača.

Minimalni uvjet prihvatljivosti – konzorcij od tri sudionika (iznimka EID sa samo dva sudionika)

Trajanje projekta – 4 godine

Stipendije za istraživače od 3 – 36 mjeseci

Projekte prijavljuju organizacije, odnosno konzorciji koji natječaje za pojedinačne stipendije (doktorski studij) oglašavaju na Euraxess Jobs portalu.

Rok za prijavu projekta je 10. siječnja 2017. do 17 sati.

Natječaj je objavljen na Research Participant Portalu: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2017.html

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Primjeri projekata:

 1. ENRICH: Enriched communication across the lifespan http://cordis.europa.eu/project/rcn/205172_en.html
 2. EDiTE: European Joint Doctorate in Teacher Education http://cordis.europa.eu/project/rcn/198331_en.html
 3. ArchSci2020: Archaeology on the Edge: Northern Europe at the Cirucumpolar World http://cordis.europa.eu/project/rcn/198321_en.html
 4. Deictic Communication – A Multidisciplinary Training http://cordis.europa.eu/project/rcn/198317_en.html
 5. HHFDWC: The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization http://cordis.europa.eu/project/rcn/198325_en.html
 6. GRACE: Gender and Culture of Equality in Europe http://cordis.europa.eu/project/rcn/198287_en.html
 7. LONGPOP: Methodologies and Data mining techniques for the analysis of Big Data on Longitudinal Population and Epidemiological Registers http://cordis.europa.eu/project/rcn/200475_en.html

                                                       COST akcije     

Za otvoreni natječaj COST akcija sljedeći datum prikupljanja je 1. prosinca 2016.

COST  je skraćenica za European Cooperation in the filed of Scientific and Technical Research i najstariji je okvir znanstvene suradnje europskih zemalja uspostavljen 1971. na prvoj Konferenciji 19 ministara.

·          financira se suradnja grupa znanstvenika diljem Europe i koordinacija istraživačkih mreža koje se nazivaju Akcije

·          Akcije su mreže smještene oko istraživačkih projekata financiranih na nacionalnoj razini u području koje je u interesu barem 5 COST zemalja

·          ne financira se istraživanje

·          Financiraju se troškovi aktivnosti umrežavanja kao što su sastanci (putovanja, dnevnice, podrška lokalnom organizatoru), konferencije, radionice, kratkoročne znanstvene razmjene, treninzi, publikacije i diseminacijske aktivnosti

·          Financijska potpora je u prosjeku 130.000,00 € godišnje za četverogodišnje razdoblje

Bez obzira na pokretanje novih Akcija, svi zainteresirani znanstvenici mogu se priključiti u postojeće Akcije i time sudjelovati u mrežnim sastancima, radionicama, konferencijama, treninzima, kratkoročnim znanstvenim razmjenama.

Važno je sudjelovati u istraživanju koje je financirano iz nacionalnog izvora.

Više informacija o COST-u možete naći na: http://www.cost.eu/

Christer Halén – COST-Presentation

Za sve dodatne informacije, obratite se na icaleta@ffzg.hr

 

                                               COST akcija ENRESSH – natječaj za Short Term Scientific Mission

U okviru COST akcije European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (ENRESSH) otvoren je natječaj za kratki znanstveni boravak (Short Term Scientific Missions – STSM) za sljedeće teme:

 1. Scholars’ perceptions of research quality and quality criteria  – institucija domaćin FORS, Sveučilište u Lausanne, Švicarska, boravka izmđeu 2 tjedna i mjesec dana
 2. Developing a typology of impact pathways for social sciences and the humanities - institucija domaćin The Center for Higner Education and Policies Studies, Sveučilište Twente, Nizozemska, boravak 1-2 mjeseca
 3. Comparison of national and regional databases of social sciences and humanties research outcomes - institucija domaćin The Centre for R&D Monitoring, Sveučilište u Antwerpenu, Belgija, boravak između dva tjedna i 3 mjeseca

Trošak kratkih znanstvenih boravka je sufinanciran u najvišem iznosu do 2500 eura (do 500 eura za trošak putovanja i 160 eura po danu za smještaj i hranu). Trošak se isplaćuje nakon završetka boravka i odobrenog izvještaja.

Rok za prijavu je petak 30. rujna 2016.

Više informacija na www.enressh.com i na ENRESSH_1Call-STSM-2016-1

 

                                                      Europsko istraživačko vijeće – natječaj za projekte za Starting Grant

Istraživanja koja podupire ERC trebala bi dovesti do napretka na granicama spoznaje i postaviti jasan i inspirativan cilj novospoznajnim istraživanjima diljem Europe.

Jedini kriterij za dodjelu financijskih sredstava ERC-a je znanstvena izvrsnost.

Potpore se dodjeljuju temeljem pristupa odozdo prema gore (bottom-up) što znači da nema unaprijed utvrđenih prioriteta, a prijave se mogu podnijeti u bilo kojem području znanosti.

ERC potpore su dostupne istraživačima svih nacionalnosti koji mogu boraviti u bilo kojoj zemlji svijeta u trenutku prijave. Međutim, prihvatna ustanova (host institution) mora biti u državi članici EU ili pridruženoj članici (Associated Country).

ERC Starting Grant

–          namijenjene izvrsnim glavnim istraživačima (Principal Investigators) u razdoblju karijere kad uspostavljaju vlastiti nezavisni istraživački tim ili program. Prijavitelji moraju dokazati originalnost i inovativnost istraživanja, ambiciju i izvedivost prijedloga istraživanja.

–          Dodjeljuju se u iznosu od najviše 1,5 milijuna eura za razdoblje od 5 godina

–          Prijavitelji trebaju imati akademski stupanj doktora znanosti stečen najmanje 2, a najviše 7 godina do 1.1.2017.

Rok za prijavu projekata: 18. listopada 2016. do 17 sati

Više informacija o natječaju na: https://erc.europa.eu/ i  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23804-erc-2017-stg.html

Vodič za prijavitelje: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide17-erc-stg-cog_en.pdf

Za dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

 

                                        Europsko istraživačko vijeće – natječaj za projekte za Advanced Grant

Europsko istraživačko vijeće (European Research Council) objavilo je natječaj za prijavu projekata za program Advanced Grant .

Jedini kriterij za dodjelu financijskih sredstava ERC-a je znanstvena izvrsnost.

Potpore se dodjeljuju temeljem pristupa odozdo prema gore (bottom-up) što znači da nema unaprijed utvrđenih prioriteta, a prijave se mogu podnijeti u bilo kojem području znanosti. Posebno se potiču interdisciplinarni prijedlozi u novim i nadolazećim područjima znanosti te prijedlozi koji uvode nekonvencionalne i inovativne pristupe i znanstvena otkrića.

ERC Advanced Grant

–          Dodjeljuje se izvrsnim glavnim istraživačima (Principal Investigators) u razdoblju karijere kad su već postali renomirani istraživački lideri s priznatim istraživačkim postignućima

–          Prijavitelji moraju dokazati originalnost i inovativnost istraživanja, ambiciju i izvedivost prijedloga istraživanja

–          Potpora u iznosu od najviše 2,5 milijuna eura za razdoblje od 5 godina

 Rok prijave je 1. rujna 2016. do 17 sati

Više o natječaju ovdje.

Više o Europskom istraživačkom vijeću ERC_Zagreb-presentation-151110

Za dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

 

Natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu zajedničke  hrvatsko-crnogorske suradnje u trajanju  od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu zajedničke  hrvatsko-crnogorske suradnje u trajanju  od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine.

 Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravka hrvatskih i crnogorskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata.

Posebna pažnja posvetit će se projektima koje vode mladi istraživači, a prednost pri izboru imat će oni voditelji kojima u posljednjem natječaju nije odobren projekt, kao i prijedlozi projekata koji imaju potporu partnera iz gospodarstva.

Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom hrvatski voditelj projekta u natječajnom roku podnosi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a crnogorski voditelj projekta Ministarstvu znanosti Crne Gore. Projekti koji nisu u propisanom roku prijavljeni s obje strane neće se razmatrati.

Voditelji bilateralnog projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

 • doktorat znanosti
 • najmanje znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika odnosno nastavno zvanje docenta

Minimalan broj suradnika (uz voditelja) na projektu je dva, a maksimalan šest.

Sredstva se dodjeljuju namjenski za putovanja i boravke (do 14 dana) znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstvenoistraživačkog projekta. Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka (smještaja i dnevnica) zemlja primateljica.

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je predano stručno i financijsko izvješće o izvršenim aktivnostima u sklopu projekta u prvoj godini provedbe.

Temeljno financiranje projekta mora biti osigurano.

Hrvatski partner prijavljuje projekt Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Prijava na natječaj (na hrvatskome jeziku) treba sadržavati:

 • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac (u privitku);
 • životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu;
 • životopise svih hrvatskih i svih crnogorskih sudionika na projektu u Europass formatu;
 • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i crnogorskih sudionika na projektu);
 • kratki opis partnerske ustanove u Crnoj Gori;
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkome obliku na e-mail: silvana.siebert@mzos.hr, a jedan tiskani primjerak do 30. lipnja 2016. godine na adresu:

 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Uprava za znanost i tehnologiju
Služba za međunarodnu suradnju – (Natječaj za hrvatsko-crnogorske projekte)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzos.hr

U cilju dobivanja potpisa dekana, ljubazno molimo prijave dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju.

Za dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Prijavni_obrazac

 

Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2017. – 2018.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2017. – 2018.

Cilj programa je intenziviranje suradnje između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača koji rade zajedno na određenome znanstvenoistraživačkom projektu. Potiče se mobilnost. Pritom je posebno težište na usavršavanju i specijalizaciji mlađih znanstvenika.
U prijavi (opisu projekta) treba navesti konkretne ciljeve te broj i status sudionika za koje se traži potpora.

Podupiru se znanstvenici, visokoškolski nastavnici i mladi znanstvenici (prvostupnici, diplomandi, diplomirani, magistrandi, doktorandi, postdoktorandi).

 Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane visokoškolski nastavnici izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te istraživači/znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima.

Program je otvoren za sva znanstvena područja.

 Preduvjet za prijavu je dogovoren konkretan zajednički projekt visoke kvalitete na kojemu partneri iz dviju zemalja namjeravaju raditi zajednički i komplementarno. Prijava s hrvatske strane može se uzeti u obzir samo ako postoji paralelna prijava njemačkoga partnera. Pritom treba jasno prikazati koje konkretne zadaće preuzima hrvatska strana, a koje njemačka.

Ukupno trajanje financiranja projekta ograničeno je na dvije godine, što isključuje mogućnost produljenja financiranja projekta izvan tog roka. Odobrenje druge projektne godine slijedi pod uvjetom da su s obje strane osigurana odgovarajuća proračunska sredstva.

Postoji mogućnost jednogodišnjeg financiranja projekta te se oba partnera moraju prigodom prijave projekta usuglasiti prijavljuju li projekt na dvije ili jednu godinu.

 MZOS preuzima potporu mobilnosti članova hrvatske istraživačke grupe do njemačkih partnerskih ustanova te troškove boravka članova njemačke istraživačke grupe u Hrvatskoj. DAAD preuzima potporu mobilnosti članova njemačke istraživačke grupe do hrvatskih partnerskih ustanova te troškove boravka članova hrvatske istraživačke grupe u Njemačkoj.

Mogu se financirati kratki boravci znanstvenika i mladih znanstvenika (studenata, diplomiranih i doktoranada). Najdulje razdoblje potpore za znanstvenike iznosi mjesec dana po boravku, a za studente, diplomirane i doktorande 50 dana po boravku.

Uvjet za provedbu projekta je da podnositelj zahtjeva osigura dodatno pokriće troškova, npr. za osnovnu opremu radnih mjesta (nabava aparata, potrošni materijal, dokumentacija, troškovi umnožavanja i tiska te troškovi osoblja).

Rok za prijavu projekta je 30. lipnja 2016. godine.

Ako se šalje poštom, vrijedi datum poštanskoga pečata preporučene pošiljke zadnjega dana natječaja, a ako se predaje osobno u urudžbenome uredu Ministarstva, vrijedi datum zaprimanja.

Početak provođenja odabranih projekata je 1. siječnja 2017. godine, a početak financiranja vezan je uz mogućnost korištenja sredstava iz Državnoga proračuna za 2017. godinu.

 Podnošenje zahtjeva

Potpuni zahtjevi, neuvezani, bez spajalica, spojnica i plastičnih folija, u jednom primjerku, šalju se na sljedeću adresu u Hrvatskoj:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
n/r gđe Marije Crnić
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 4594 353
E-mail: marija.crnic@mzos.hr
Internet: http://www.mzos.hr

Informacije o provođenju programa s njemačke strane mogu se dobiti na sljedećoj adresi:

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat P 33
z. Hd. Herrn Tobias Hill
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Telefon: +49 228 882 490
E-mail: hill@daad.de
Internet: http://www.daad.de/ppp

U cilju dobivanja potpisa dekana, ljubazno molimo prijave dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju.

DAAD_2017-2018_natjecaj_projekti

DAAD_2017-2018_obrazac

DAAD_2017-2018_popis

DAAD_2017-2018_zahtjev

                                          Austrijska akademija za znanost – natječaj za program JESH

Austrijska akademija za znanost objavila je natječaj za program „Joint Excellence in Science and Humanities (JESH)“. Program predviđa istraživački projekt za koji se mogu tražiti sredstva za odlazne i dolazne studijske boravke u odabranim znanstvenim institucijama i sveučilištima u Austriji znanstvenika koji su doktorirali u posljednjih deset godina.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti sa http://www.oeaw.ac.at/en/fellowship-funding/promotional-programmes/joint-excellence-in-science-humanities/jesh-ausschreibung-incoming-oder-outgoing-2016/

Rok za prijavu je 15. srpnja 2016. godine.

Čelnik ustanove potpisuje dokument Confirmation of the Home Institution i Host Application Form ako ugošćujte znanstvenika.

Ljubazno molimo prijave dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju.

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Application_Form_Applicant_IN_OUT_2016

Application_Form_Host_IN_OUT_2016

Confirmation_Home_Institution_IN_OUT_2016JESH_

Information_Sheet_IN_OUT_2016

                                    Hrvatska zaklada za znanost, program Istraživački projekti – objavljen natječaj

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj za projekte iz programa Istraživački projekti za sva znanstvena područja. Financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenom području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Projekti mogu trajati od 2 do 4 godine.

Financijska potpora iznosi najviše do 150.000,00 kuna godišnje.

Sva prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskom i engleskom jeziku.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti s http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=139

Projektni prijedlozi dostavljaju se samo u elektroničkom obliku putem Elektroničkog sustava za prijavu projekata na https://epp.hrzz.hr/

Ljubazno molimo tiskani primjerak prijavnog obrasca dostaviti putem Urudžbenog ureda na Ured za međunarodnu suradnju i poslati elektronski primjerak na icaleta@ffzg.hr do ponedjeljka 30. svibnja 2016.

Svi upiti vezano za natječaj podnose isključivo putem adrese elektroničke pošte istrazivacki@hrzz.hr

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

HRZZ_IP_06_2016_Natječaj 3 5 2016

HRZZ_IP_06_2016_Upute za podnositelje 3 5 2016

HRZZ_EP_05_2016_Eticka_pitanja

 

                                 Obzor 2020. Znanost s društvom i za društvo – objavljeni natječaji za projekte

U okviru europskog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020., horizontalna aktivnost Znanost s društvom i za društvo objavljeni su natječaji za projekte na sljedeće teme:

 • SwafS-01-2016: Participatory research and innovation via Science Shops, tip aktivnosti: Research and Innovation action
 • SwafS-03-2016-2017: Support to research organisations to implement gender equality plans, tip aktivnosti: Coordination and Support action
 • SwafS-04-2016: Opening Research Organisations in the European Research Area, tip aktivnosti: Coordination and Support action
 • SwafS-07-2016: Training on Open Science in the European Research Area, tip aktivnosti: Coordination and Support action
 • SwafS-09-2016: Moving from constraints to openings, from red lines to new frames in Horizon 2020, tip aktivnosti: Coordination and Support action
 • SwafS-15-2016: Open Schooling and collaboration on science education, tip aktivnosti: Coordination and Support action
 • SwafS-16-2016: Mapping the Ethics and Research Integrity Normative Framework, tip aktivnosti: Coordination and Support action
 • SwafS-17-2016: The Ethics of informed consent in novel treatment including a gender perspective, tip aktivnosti: Coordination and Support action
 • SwafS-18-2016: The Ethics of technologies with high socio-economic impact and Human Rights relevance, tip aktivnosti: Coordination and Support action

Znanost u i za društvo (Science with and for Society) horizontalna je aktivnost programa Obzor 2020. koja ima za cilj promicanje suradnje između znanosti i društva, razvijanje aktivnog interesa mladih generacija za znanost, zapošljavanje talentiranih mladih znanstvenika te udruživanje znanstvene izvrsnosti s društvenom osviještenošću i odgovornošću.

Radni program Znanost s društvom i za društvo za 2016. i 2017. godinu u kojem su objašnjene teme natječaja s ciljevima svake teme možete preuzeti s: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-swfs_en.pdf

Natječaji su objavljeni ovdje

Rok za prijavu: 30. kolovoza 2016. do 17 sati

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

 

                                         Obzor 2020. Marie Sklodowska-Curie akcije – individualne stipendije – otvoren natječaj

Otvoren je poziv na natječaj za individualne stipendije za 2016. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija. Natječaj je otvoren do 14. rujna 2016. godine.

Više informacija o individualnim stipendijama MSCA dostupno je na stranicama Portala za sudionike (ovdje) te na stranicama Europske komisije (ovdje).

Ove stipendije su namijenjene iskusnim istraživačima, odnosno onima koji imaju doktorat ili minimalno četverogodišnje iskustvo istraživačkog rada u punom radnom vremenu. Cilj MSCA individualnih stipendija je jačanje kreativnog i inovativnog  potencijala iskusnog istraživača radom na osobnim istraživačkim projektima kroz međunarodnu i međusektorsku mobilnost.

Novost u ovom natječaju je multidisciplinarni panel Društveno – poslovni panel, namijenjen istraživačima koji žele provoditi istraživačke i inovativne projekte u neakademskom sektoru. Cilj ovog panela je olakšati promjenu karijere iz akademskog u neakademski sektor te potaknuti istraživačke mogućnosti izvan akademskog sektora. Za ovaj panel izdvojeno je 10 milijuna eura.

U okviru Marie Sklodowska-Curie akcija za individualne stipendije u 2016. godini izdvojeno je 218,5 milijuna eura.

Ako planirate prijaviti stipendiju, ali još nemate instituciju koja bi Vas ugostila, ovim putem Vam skrećemo pozornost na sljedeće mogućnosti:

Objedinjene informacije o iskazima interesa institucija za sudjelovanjem u individualnim stipendijama MSCA dostupne su na mrežnim stranicama Obzor 2020 (ovdje). Iskazi partnerstva, prema dostupnim ponudama, redovito se ažuriraju.

Za više informacija vezanih uz mogućnost individualnih akademskih mobilnosti slobodni smo Vas uputiti na mrežne stranice Obzora 2020.,  EURAXESS uslužnog centra kao i na Facebook stranicu Euraxess Croatia – Research in the heart of Europe.

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Vodič za prijavitelje

                                       Natječaj PHC Cogito

U okviru hrvatsko-francuskog programa „Cogito“ Partnerstva Hubert Curien (PHC) u području znanosti i tehnologije otvoren je natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata.

 Natječaj je otvoren svim znanstvenoistraživačkim i visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske i Francuske Republike i obuhvaća sva znanstvena područja. Posebna pozornost posvetit će se projektima tematski vezanim uz okvirni program za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Hrvatski partner, na temelju ovog natječaja, prijavu podnosi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a francuski partner prijavu za isti projekt podnosi agenciji Campus France na temelju natječaja koji je objavljen na www.campusfrance.org.

Jedan od važnijih kriterija pri odabiru projekata predstavlja aktivno sudjelovanje i mobilnost mladih istraživača, posebno doktoranada i postdoktoranada.

 Sredstva koja dodjeljuju hrvatska i francuska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstvenoistraživačkim ekipama koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja i boravaka istraživača u ukupnom trajanju od najviše mjesec dana godišnje po projektu.

Ostala sredstva potrebna za provedbu projekta moraju biti osigurana iz vlastitih sredstava partnerskih ustanova ili iz drugih izvora.

 Predviđeno trajanje projekta je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je stručno i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima u prvoj godini provedbe.

 Način prijave

Hrvatski partner prijavljuje projekt na propisanom prijavnom obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Popunjeni obrazac potrebno je poslati elektroničkom poštom na adresu gđe Marije Crnić, a originalni primjerak na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
UPRAVA ZA ZNANOST I TEHNOLOGIJU
ZA „COGITO“ PARTNERSTVO HUBERT CURIEN ZA 2017. – 2018.
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Rok za predaju prijave je 30. svibnja 2016.
Rezultati natječaja bit će objavljeni do kraja prosinca 2016., a projekti se počinju provoditi od siječnja 2017.

 Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete se obratiti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na tel.: 01/ 4594 353 ili e-mail: marija.crnic@mzos.hr te Francuskome institutu u Hrvatskoj, gđi Jasni Bas, atašeu za znanstvenu i sveučilišnu suradnju, na tel.: 01/489 36 49, e-mail: jasna.bas@diplomatie.gouv.fr

Prijavni obrazac potpisuju voditelj projekta i Dekan.

U cilju potpisivanja Dekana na prijavni obrazac ljubazno molimo prijavitelje da prijave pošalju do ponedjeljka 23. svibnja 2016. na icaleta@ffzg.hr

Prijavni_obrazac_COGITO_2016

Guide_PHC_COGITO_fran

Guide_PHC_COGITO_eng

 

 

                                      Kreativna Europa: međusektorski natječaj za potporu integraciji izbjeglica

Opći cilj ovog natječaja je podupiranje kulturnih, audiovizualnih i međusektorskih projekata s ciljem olakšavanja integriranja izbjeglica u europsko okruženje, poboljšavanje međusobnog kulturnog razumijevanja i poticanja međukulturnog i međureligijskog dijaloga, tolerancije i poštovanja prema drugim kulturama.

Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe aktivne u kulturnom i kreativnom sektoru, a konzorcij prijavitelja se treba sastojati od najmanje tri partnera iz najmanje dvije zemlje članice programa Kreativna Europa.

Koordinator projekta mora biti pravna osoba iz kulturnog i/li kreativnog sektora.

Konzorcij prijavitelja može uključivati organizacije i iz drugih sektora, kao što su obrazovanje, javno zdravstvo, socijala i sl. koji moraju aktivno sudjelovati u ostvarenju ciljeva projekta.

Maksimalno trajanje projekta je 24 mjeseca.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati u iznosu od 100.000,00 do 200.000,00 eura, što iznosi najviše 80 % proračuna projekta.

Rok za prijavu je četvrtak 28. travnja 2016. godine do 12 h.

refugees-guidelines_en_2016

Više informacija na:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/creative-europe-cross-sectoral-refugee-integration-projects-2016_enicaleta@ffzg.hr

                                      Obzor 2020

Objavljen je novi dokument o mogućnostima za društvene i humanističke znanosti u Obzoru 2020. s pregledom natječaja Obzora 2020. 2016.-2017. Dokument možete preuzeti ovdje

Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020 in Work Programme 2016/17

                                     Natječaj za COST akcije

Za otvoreni natječaj COST akcija sljedeći datum prikupljanja je 9. veljače 2016.

Više informacija o COST akcije.

Za sve dodatne informacije, obratite se na icaleta@ffzg.hr

                                       Europsko istraživačko vijeće (European Research Council)

1. ERC Consolidator Grant

–          Dodjeljuje se izvrsnim glavnim istraživačima (Principal Investigators) u razdoblju karijere dok još ojačavaju vlastiti nezavisni istraživački tim ili program

–          Potpora u iznosu od najviše 2 milijuna eura za razdoblje od 5 godina

–          Prijavitelji trebaju imati akademski stupanj doktora znanosti stečen najmanje 7, a najviše 12 godina prije datuma objave natječaja

Rok za prijavu: 2. veljače 2016. do 17 sati

Više informacija na: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1120-erc-2016-cog.html

2. ERC Advanced Grant

–          Dodjeljuje se izvrsnim glavnim istraživačima (Principal Investigators) u razdoblju karijere kad su već postali renomirani istraživački lideri s priznatim istraživačkim postignućima

–          Prijavitelji moraju dokazati originalnost i inovativnost istraživanja, ambiciju i izvedivost prijedloga istraživanja

–          Potpora u iznosu od najviše 2,5 milijuna eura za razdoblje od 5 godina

Otvara se krajem svibnja 2016.

Rok za prijavu: 1. rujna 2016.

 

                                ERANID – the ERA-Net on Illicit Drugs – otvoren natječaj

Objavljen je prvi poziv na natječaj ERANID – the ERA-Net on Illicit Drugs.

Rok za prijavu je 24. studenoga 2015. do 14 sati (CET).

Cilj natječaja je pružiti potporu transnacionalnom istraživanju o razumijevanju načina korištenja lijekova.

ERANID je usmjeren na društvene i humanističke znanosti i potiče interdisciplinarni pristup istraživanju u ovom području.

Više informacija na http://www.eranid.eu/joint-call/

 

                            Obzor 2020. – Znanost s društvom i za društvo

Objavljen je novi natječaj radnog programa Znanost s društvom i za društvo za razdoblje 2016.-2017. – H2020-SWAFS-2016-17

Rokovi za prijavu projektnih prijedloga su 30.8.2016., 26.1.2016. i 30.8.2017.

Natječaj se sastoji od četiri podteme:

 1. Institucionalne promjene i potpora odgovornom istraživanju i inovacijama u organizacijama koje provode i financiraju istraživanja
 2. Integriranje odgovornog istraživanja i inovacija u istraživanje i inovacije Obzora 2020.
 3. Jačanje baze znanja Znanosti s društvom i za društvo
 4. Razvoj upravljanja dugoročnim procjenama potencijala za istraživanje i razvoj

U okviru radnog programa Znanost s društvom i za društvom otvoren je natječaj za projektne prijedloge na temu Celebrating European Science. Rok za prijavu je 26.1.2016.

Više o natječaju možete naći na:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2273-swafs-25-2016.html                 

Radni program za 2016. -2017. Znanost s društvom i za društvo

 

                          Obzor 2020. – objavljeni natječaji

Na Portalu za sudionike su objavljena četiri nova natječaja radnog programa Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva za razdoblje 2016.-2017.

1. H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017
– CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION, rokovi prijave projektnih prijedloga: 4.2. 2016., 24.5.2016. i 2.2.2017.

2. H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017
REVERSING INEQUALITIES AND PROMOTING FAIRNESS, rokovi prijave projektnih prijedloga: 4.2.2016. i 2.2.2017.

3. H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017
ENGAGING TOGETHER GLOBALLY, rokovi prijave projektnih prijedloga: 12.4.2016. i 2.2.2017.

4. H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017
– UNDERSTANDING EUROPE – PROMOTING THE EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE, rokovi za prijavu projektnih prijedloga: 4.2.2016. i 2.2.2017.

Radni program Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva za razdoblje 2016.-2017.

 

                                 Natječaj Zaklade EU-LAC

Zaklada EU-LAC (Europska unija – Latinska Amerika i Karibi) objavila je poziv na natječaj za znanstveno-istraživačke projekte za društvene i humanističke znanosti na temu odnosa Europske unije i Latinske Amerike i Kariba.

Rok za predaju je 30. rujna 2015.

Prijave se šalju na info@eulavfoundation.org na engleskom ili španjolskom jeziku.

Temeljem navedenog natječaja financirat će se pojedini istraživači ili istraživački konzorciji s najviše 25.200 eura (30.000 €s PDV-om), za provođenje istraživanja po temama koje su relevantne za partnere u regiji.

Više informacija o natječaju možete naći na http://eulacfoundation.org/en/opencall

Za pomoć oko prijave projekta te potpisivanje prijave čelnikom institucije obratite se na icaleta@ffzg.hr

 

           Natjecateljski ciklus za projekte na području društveno

           korisnih inovacija u Republici Hrvatskoj u organizaciji OECD-a

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) u suradnji s Ministarstvom gospodarstva kao domaćinom te uz potporu Europske komisije pokrenuo je natjecateljski ciklus u Republici Hrvatskoj za dobivanje tehničke pomoći OECD-a u izradi te provedbi projekata na području društveno korisnih inovacija.

Prihvatljivi prijavitelji su: istraživačke institucije, nevladine udruge, tvrtke, tijela državne/lokalne uprave,  te privatne osobe.

Rok za prijavu ideje za projekt je 15. rujna 2015. nakon čega će OECD pružati  savjetodavnu pomoć pri doradi projektne dokumentacije te u pronalasku potencijalnih partnera na projektu.

Projektne ideje potrebno je dostaviti na adresu e-pošte: Max.Bulakovskiy@oecd.org

Tekst natječaja i uvjete sudjelovanja možete pogledati na poveznici http://www.oecd.org/investmentcompact/social-innovation-competition-in-croatia.htm

Prezentacija s detaljim natječaja dostupna je na poveznici.

Za potrebe tehničke pomoći, osigurana su financijska sredstva za tri odabrana projekta. Uz spomenutu tehničku pomoć, OECD osigurava i nacionalnu i internacionalnu vidljivost projekata.

30. studenoga 2015. započet će razdoblje natjecanja za prihvatljivost projekata, nakon kojeg će Odbor stručnjaka izabrati tri najbolja projekta – koji će biti provedeni u Hrvatskoj.

Odabrani projekti dobit će potporu OECD-a u pronalasku odgovarajućih izvora financiranja.

 

          Obzor 2020. – Znanost s društvom i za društvo – novi natječaji

Otvoreni su natječaji za sljedeća tematska područja u sklopu horizontalne aktivnosti Znanost s društvom i za društvo iz programa Obzor 2020.:

Call for making science education and careers attractive for young people                                      H2020-SEAC-2015-1

Call for promoting gender equality in research and innovation                                                              H2020-GERI-2015-1

Call for integrating society in science and innovation                                                                        H2020-ISSI-2015-1

Call for developing governance for the advancement of responsible

research and innovation

H2020-GARRI-2015-1

EU prize for women innovators

H2020-WIPRIZE-2015

Natječaji obuhvaćaju područja odgovornog istraživanja i inovacija, znanstvene edukacije, uključenost javnosti, ravnopravnosti spolova, etike, otvorenog pristupa i upravljanja.

Detalje svakog pojedinačnog natječaja možete pogledati na objavljenim poveznicama.

Rok za prijavu projekata je 16. rujna 2015. godine.

Za sklapanje partnerstava i konzorcija s partnerskim institucijama s iskustvom u prethodnim okvirnim programima (FP6 i FP7) za potrebe prijave na neki od navedenih natječaja, potrebno je popuniti obrazac za partnerstvo i dostaviti ga Agenciji za mobilnost i programe EU na adresu e-pošte marina.prazetina@mobilnost.hr. Obrasci će biti proslijeđeni  zainteresiranim partnerskim institucijama.

Obrazac za partnerstvo

 

                         Financiranje objave radova iz FP7 programa

Istraživači, ustanove i izdavači (u ime istraživača) mogu zatražiti financiranje svojih publikacija u otvorenom pristupu za radove koji su nastali kao rezultat istraživanja na FP7 projektima https://goldoa-pilot.openaire.eu/#home ukoliko udovoljavaju uvjetima opisanim u Pilot Policy Guidelines.  Putem mrežnog sučelja prijavitelji mogu pratiti svoj zahtjev i proceduru kroz koju zahtjev prolazi. Za financiranje objave radova ukupno je predviđeno 4 milijuna EUR-a.

Kontakt: dr.sc. Stojanovski, OpenAIRE NOAD za Hrvatsku openaire@lib.irb.hr.

 

Natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2017. godine

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske objavilo je natječaj za znanstvenoistraživačke projekte u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2017. godine.

Natječaj je otvoren svim znanstvenim institutima i visokim učilištima Republike Hrvatske, a prednost pri izboru imat će projekti u koje su aktivno uključeni mladi istraživači te oni čiji voditelji nisu imali odobreni projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u posljednja dva natječaja (2012. – 2013. i 2014. – 2015.).

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine.

Prihvatljivi troškovi financiranja su troškovi putovanja i boravaka hrvatskih i slovenskih znanstvenika povezani s aktivnostima projekta.

Rok za prijavu: 10. lipnja 2015.

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13747&sec=1933

 

                                   Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-srpskih

                   znanstveno-istraživačkih projekata u 2016. i 2017. godini

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske objavilo je natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-srpske suradnje.

Rok za prijavu: 20.7.2015.

Prijedloge međunarodnih bilateralnih projekata mogu podnijeti znanstvenici zaposleni u znanstveno-istraživačkim i visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske.

Natječaj je otvoren svim znanstvenim institutima i visokim učilištima Republike Hrvatske, a prednost pri izboru imat će projekti u koje su aktivno uključeni mladi istraživači uzimajući u obzir mogućnosti njihova uključivanja u europske programe za znanost.

Planirani iznos namijenjen za sufinanciranje putovanja i boravaka suradnika na projektu je 1.500,00 eura za jednu godinu projekta, odnosno 3.000,00 eura za obje godine.

Sredstva koja u sklopu ovog natječaja dodjeljuju hrvatska i srpska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć za troškove putovanja i boravaka suradnika na projektu.

Provedba projekata odvijat će se u razdoblju od 1. siječnja 2016. Do 31. prosinca 2017.

Više informacija dostupno je na poveznici

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13752&sec=1933

 

                                 Marie Sklodowska-Curie akcije – natječaj

U okviru MSCA programa otvoren je poziv na natječaj za individualne stipendije za 2015. godinu.

Cilj MSCA individualnih stipendija je jačanje kreativnog i inovativnog potencijala iskusnog istraživača radom na osobnim istraživačkim projektima kroz međunarodnu i međusektorsku mobilnost.

U okviru Marie Sklodowska-Curie akcija za individualne stipendije u 2015. godini izdvojeno je 215 milijuna eura. 

Ovim akcijama mogu se financirati sva područja istraživanja osim onih obuhvaćenih  Ugovorom o EURATOMU.

Natječaj je otvoren do 10. rujna 2015. godine.

Više informacija pogledajte na poveznici

http://www.obzor2020.hr/excellent_competitions/detail/3/25

 

                                             Sigurna društva – natječaj

U okviru programa Obzor 2020. Otvorena su četiri natječaja u području Sigurna društva: zaštita slobode i sigurnosti Europe i njezinih građana.

Unutar područja Sigurna društva otvorena su četiri velika potpodručja:

 • Otpornost na katastrofe
 • Borba protiv kriminala i terorizma
 • Sigurnost granica
 • Digitalna sigurnost.

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 27. kolovoza 2015. 

Detaljne informacije o svakom pojedinom natječaju pogledajte na poveznicama:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-drs-2015.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fct-2015.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bes-2015.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2015-1.html

                     

                                     Znanstveno-tehnička suradnju između

                             Hrvatske i Austrije za 2016. – 2017. – natječaj

Otvoren je natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje  znanstveno-tehničke suradnje između Hrvatske i Austrije, s ciljem intenziviranja međunarodne znanstvene suradnje obiju zemalja i poticanja mobilnosti znanstvenika u sklopu bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata.

Natječaj je otvoren znanstvenicima na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.

Preduvjet za prijavu je definiran znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. Temeljno financiranje projekta mora biti osigurano.

Sredstva se dodjeljuju za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstvenoistraživačkog projekta.

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine.

Rok za prijavu: 22. svibnja 2015.

Više informacija pogledajte na poveznici:

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13710&sec=1933

 

                Hrvatsko-kineski znanstveno-istraživački projekti –  natječaj

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je natječaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2015-2017.

Natječaj je otvoren za sve zainteresirane znanstvene institute i visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i Narodnoj republici Kini.

Financijska sredstva u okviru natječaja dodjeljivat će se isključivo za pokrivanje troškova putovanja i boravaka istraživača, dok će se prednost pri izboru dati projektima u koje su aktivno uključeni mladi istraživači.

Rok za predaju prijava je 30. travnja 2015. godine.

Više informacija o natječaju pogledajte na poveznici: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13706&sec=1933

                                             Preko granice – natječaj za projekte

Otvoren je natječaj za dodjelu potpore Preko granice u sklopu programa Znanstvena suradnja fonda Za jedinstvo uz pomoć znanja. Trajanje projekata može biti najmanje 12, a najviše 24 mjeseca. Pojedinačna potpora može iznositi najmanje 750.000,00 KN i najviše 1.500.000,00 KN. Rok za prijavu je 12.lipnja 2015. Detaljnije informacije o objavljenom natječaju mogu se pronaći na poveznici http://www.ukf.hr/default.aspx?id=87

HERA- natječaj za projekte

Otvoren je natječaj za prijavu projekata programa HERA (Humanities in the European Research Area) u okviru teme Uses of the Past. Informacije: http://heranet.info/ . Rok: četvrtak, 9. travnja 2015. do 19 sati (CET). Prijava projekata obavlja se isključivo online registracijom na HERA Submission System. Preporuča se da se registracija obavi prije 30. ožujka 2015.

 Horizon 2020

Obzor 2020. (Horizon 2020) financijski je instrument / novi program Europske unije za istraživanja i razvoj, a dio je nastojanja da se potakne rast i stvore nova radna mjesta u Europi. Doprinijet će ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata EU vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area). Provodit će se u razdoblju 2014. -2020. Proračun: 80 milijardi eura.

Otvoreni natječaji: http://www.obzor2020.hr/obzor2020-natjecaji/1

Erasmus+ natječaji za projekte

http://mobilnost.hr/index.php?id=784

U okviru novog okvirnog programa Erasmus + moguće je prijaviti projekte (rokovi u 2014. su prošli).

  • Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
  • Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
  • Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika
  • Aktivnosti Jean Monnet
  • Sport

Aktivnost Erasmus Intenzivni program (IP) iz LLP/ Erasmus namijenjen visokom obrazovanju više ne postoji kao samostalan.  Moguće je organizirati intenzivni program kao jednu od aktivnosti u okviru potprograma  KA2 Strateška partnerstva.

Strateška partnerstva podrazumijevaju suradnju najmanje 3 organizacije iz 3 različite programske zemlje u vidu projekta koji traje 2 ili 3 godine i ima godišnji proračun od najviše 150.000,00 eura. Dozvoljene aktivnosti uz intenzivne programe su aktivnosti razmjene dobre prakse, aktivnosti koje promiču razvoj, testiranje i/ili uvođenje inovativnih praksi u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, kratkotrajne mobilnosti, virtualne mobilnosti.

Više o projektima ERASMUS + 

Strateška partnerstva_Udruživanje znanja

Erasmus_financijski_iznosi

Vodič kroz program Erasmus+_eng

Kreativna Europa

U okviru europskog okvirnog programa za kulturu i audiovizualni sektor Kreativna Europa objavljeni su natječaju za potprogram Kultura za sljedeće aktivnosti:

 • Potpora europskim projektima suradnje
 • Potpora književnim prijevodima
 • Potpora europskim mrežama
 • Potpora europskim platformama

  Potpora europskim projektima suradnje

  Manji projekti suradnje

 • Najmanje 3 organizacije iz 3 različite zemlje članice (vodeći partner + najmanje 2 suroganizatora
 • Najviša moguća potpora Europske unije u iznosu od 200.000,00 eura
 • Odnosno najviše 60% ukupne vrijednosti projekta, preostali dio vrijednosti projekta – 40% ili više, ovisi o dodijeljenoj potpori EU, partneri su obavezni zajednički osigurati

Veći projekti suradnje

 • najmanje šest organizacije iz šest različitih država članica Programa
 • najviša moguća potpora Europske unije za projekt u iznosu od 2.000.000,00 eura
 • odnosno najviše 50 % ukupne vrijednosti projekta, što znači da su preostali dio vrijednosti projekta (50 % ili više, ovisi o dodijeljenoj potpori EU) partneri obavezni zajednički osigurati.Važi za obje vrsta projekata:

Tko može sudjelovati?

 • Sve pravne osobe (javne i privatne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture i nalaze se u jednoj od 28 članica EU, prekomorskih zemalja i teritorija EU
 • Pod posebnim uvjetima je sudjelovanje za države članice Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Lihtenštajn), Švicarsku konfederaciju, države pristupnice, kandidatkinje (Island, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Turska) i potencijalne kandidatkinje (Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo) te države članice Europske politike susjedstva http://eeas.europa.eu/enp/
 • Institucija na dan roka prijave mora biti registrirana kao pravni subjekt u trajanju od najmanje dvije godin

Trajanje projekta: najviše 48 mjeseci Evaulacija projekta: moguće je dobiti najviše 100 bodova koji su raspoređeni u četiri kategorije:

 1. Relevantnost projektne ideje u odnosu na ciljeve i prioritete (35 bodova)
 2. Kvaliteta sadržaja i predloženih aktivnosti (25 bodova)
 3. Komunikacija i diseminacija (20 bodova)
 4. Kvaliteta partnerstva u zajedničkoj provedbi projektnih aktivnosti (20 bodova)

Vremenski raspored rokova za sljedećih sedam godina (rok za 2014. je prošao /05.03.2014.)

Objava rokova za prijavu projekta: srpanj godine n-1
Rok za prijavu projekta: prva srijeda u listopadu godine n-1
Period evaluacije projekta: 6 mjeseci
Obavijest prijaviteljima o rezultatima izbora: ožujak godine n
Sklapanje ugovora o bespovratnim sredstvima: travanj godine n
Dozvoljeni početak projekta: između svibnja i prosinca godine n

Sva potrebna dokumentacija kao i Upute za prijavu projekata suradnje nalazi se ovdje.

Za sva dodatna pitanja, slobodno se možete javiti Desku Kreativne Europe – potporgram Kultura ili Ured za međunarodnu suradnju, icaleta@ffzg.hr

Obzor 2020. (Horizon 2020)

natječaji

Objavljeni su prvi natječaji za projekte za društvene i humanističke znanosti u okviru novog europskog okvirnog programa za istraživanje i razvoj Obzor 2020. (Horizon 2020). Natječaji su dostupni pod kategorijom Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies na http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Vise informacija:

Europska komisija poziva stručnjake za evaluaciju u okviru programa Obzor 2020. te se putem sljedeće poveznice možete uključiti i prijaviti za evaluatore: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za mobilnost i programe Europske unije uređuju stranice www.obzor2020.hr , Hrvatski portal okvirnog programa EU za istraživanje i razvoj.

Više informacija o programu, mogućnosti sudjelovanja i prijavi projekata na icaleta@ffzg.hr, Ured za međunarodnu suradnju.