NATJEČAJ ODSJEKA ZA NAJBOLJI STUDENTSKI RAD – NAGRADA ‘KREŠIMIR KUFRIN’

Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE ‘KREŠIMIR KUFRIN’

Propozicije natječaja:
• Nagrada “Krešimir Kufrin” je godišnja nagrada koja se dodjeljuje studentima sociologije za najbolji studentski rad
• Pravo natjecanja za nagradu imaju studenti/studentice preddiplomskog, dodiplomskog i diplomskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji imaju studentska prava zaključno s 30. 9. 2021. godine.
• U slučaju koautorstva, svi koautori/koautorice moraju biti studenti/studentice preddiplomskog, dodiplomskog ili diplomskog studija, a barem jedan od koautora mora biti student/studentica sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
• Student/studentica se može natjecati za nagradu sa samo jednim radom.
• Isti rad ne može biti prijavljen više puta.
• Nagrada se dodjeljuje samo za neobjavljeni rad koji istodobno nije prijavljen za neku drugu nagradu, niti je u postupku recenzije u nekom stručnom ili znanstvenom časopisu.
• Radovi trebaju biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, u formi znanstvenog ili stručnog članka veličine do 5000 riječi i pisan sukladno APA stilu.
• Prijave se predaju na poveznici Prijava na natječaj
• Nagrada se u pravilu dodjeljuje jednom radu. Iznimno, ocijeni li Povjerenstvo za dodjelu nagrade da nagradu u jednakoj mjeri zaslužuje više radova, može se dodijeliti više jednakovrijednih nagrada.
• Povjerenstvo može odlučiti ne dodijeliti nagradu ako ocijeni da nijedan od prijavljenih radova ne zadovoljava kriterije vrednovanja.
• Prilikom vrednovanja uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji: inovativnost/originalnost, društvena i stručna relevantnost, jasnoća definiranih ciljeva rada, kvaliteta interpretacije, relevantnost korištene literature, razina teorijske elaboracije, jasnoća i argumentiranost teza, kvaliteta zaključaka te u slučaju empirijskih istraživanja kvaliteta prikupljenih podataka i obrade podataka.
• Povjerenstvo za ocjenu radova čine tri člana/članice Odsjeka za sociologiju

Nagrada:
• Nagrada se sastoji od Plakete i novčane nagrade u iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna.
• U slučaju koautorstva ili dodjele više jednakovrijednih nagrada, svi autori/koautori dobivaju Plaketu, a novčana nagrada dijeli se na jednake iznose.

Rok prijave:
• 30. rujna 2021. godine

Prijava na natječaj za dodjelu nagrade ‘Krešimir Kufrin’ za najbolji studentski rad

Odluka o produženju statusa redovnog studenta zbog pandemije COVID-19

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Zagrebu na sjednici održanoj 14. srpnja 2021. donijelo je sljedeću

ODLUKU

I. Zbog nastavka loše epidemiološke situacije studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi sukladno Članku 16. stavak 1. točka 6. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odluci Fakultetskog vijeća od 17. veljače 2021. godine status studenta prestao 30. rujna 2021. i to istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, ljetni semestar akademske godine 2020./2021., ne uračunava se u vrijeme trajanja studija zbog nemogućnosti da studenti izvrše svoje studentske obveze zbog proglašenja epidemije uzrokovane koronavirusom.

II. Studentima iz točke I. ove Odluke status studenta prestat će 29. veljače 2022. godineukoliko prije navedenog datuma ne završe studij.

Obrane diplomskih radova

Obrana diplomskog rada studentice Marije Dukovčić pod naslovom „Grafički prikazi kao pomoćno nastavno sredstvo u integraciji nastave njemačkoga jezika i sociologije na temu „Devijantnost““ održat će se u srijedu 21. srpnja 2021. u 10h putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studentice Barbare Perakić pod naslovom „Održivost hrvatske poljoprivrede na temelju socijalnih pokazatelja održivosti” održat će se u petak 16. srpnja 2021. u 13 sati putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studenta Petra Velhesa pod naslovom „Suvremena emigracija iz Republike Hrvatske – razlozi odlaska i iskustva iseljenika“ održat će se u petak 16. srpnja 2021. u 12 sati putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studentice Lucije Lučan pod naslovom ‘Migracija kao odabir, izazov ili potreba – iskustva visokoobrazovanih žena iz Republike Hrvatske u europskim državama’ održat će se u petak 16. 7. 2021. u 14:30 u dvorani A-220.

Obavijest

Doc. dr. sc. Danijela Lucić zbog službene spriječenosti konzultacije će umjesto u četvrtak 15. srpnja 2021. održati u srijedu 14. srpnja 2021. u 10h.

Obrane diplomskih radova

Obrana diplomskog rada studentice Tene Kovač pod naslovom „Umjetna inteligencija u ulozi pisca- utjecaj razvoja kreativne umjetne inteligencije na spisateljska zanimanja, pisanu komunikaciju i društveno vrednovanje literarnog rada“ održat će se u utorak 13. 7. 2021. u 16.00 sati u prostoriji A-220 Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Ivana Lučića 3, Zagreb).

Obrana diplomskog rada pod naslovom ” Kulturološka uvjetovanost razvoja sustava upravljanja poslovnim informacijama u Danskoj ” studentice Josipe Milanović Litre održat će se 9. srpnja 2021. od 12.30 sati u dvorani A-220.

Obrana diplomskog rada studentice Tee Rak pod naslovom „Prednosti i nedostaci života u ruralnim naseljima Velike Gorice“ održat će se u četvrtak 8. srpnja 2021. u 12 sati putem sustava Omega.

Obrana diplomskog rada studentice Adne Herak pod naslovom „Sociokulturne odrednice ekološke proizvodnje hrane u Hrvatskoj“ održat će se u četvrtak 8. srpnja 2021. u 14 sati putem sustava Omega.

Poziv na ispunjavanje evaluacijskog upitnika o nastavi na Odsjeku za sociologiju

Pozivaju se studenti i studentice sociologije da ispune evaluacijski upitnik o nastavi na Odsjeku za sociologiju kako bismo dobili povratnu informaciju o provedbi nastave i provjeri znanja u ovoj akademskoj godini.

https://limesurvey.srce.hr/582524?lang=hr

Upitnik je u potpunosti anoniman, a rezultati će se koristiti isključivo u svrhu analize provedbe nastave i provjera znanja na Odsjeku za sociologiju.

Ako ste već ispunili ovaj upitnik, molimo Vas da ga ne ispunjavate ponovo.

Hvala vam na izdvojenom vremenu.

Obavijest

Povjerenstvo Odsjeka za sociologiju za prosudbu etičnosti istraživanja obavještava studentice i studente da će prijave istraživanja pristigle do 9. srpnja 2021. biti pregledane i komentirane prije kolektivnog godišnjeg odmora, dok će prijave zaprimljene nakon 9. srpnja biti obrađene  nakon završetka kolektivnog godišnjeg odmora na Filozofskom fakultetu.

Obrana diplomskog rada

Javna obrana diplomskog rada studentice Natalie Maltarski pod naslovom „Integracija Nijemaca u hrvatsko društvo – empirijski zapisi iskustava doseljenika iz Njemačke“ održat će se u četvrtak 1. 7. 2021. u 14.30 sati preko komunikacijske platforme „Big Blue Button“ na sustavu on-line učenja OMEGA.