Izbori za studentske predstavnike u Vijeću odsjeka i Vijeću studenata

FRANCUSKI JEZIK

“Izbori za studentske predstavnike u Vijeću odsjeka i Vijeću studenata za studente 2. godine diplomskog studija francuskog jezika provodit će se preko Omege. Studenti koji se žele kandidirati za predstavnika ili zamjenika predstavnika mogu to učiniti tako da se jave na adresu tea.radovic@gmail.com do utorka 23. listopada. Nakon toga bit će otvoren “kolegij” na Omegi na kojem će studenti 2. godine diplomskog studija moći glasati i izabrati svog predstavnika.”

 

PORTUGALSKI JEZIK

“Izbori za studentske predstavnike u Vijeću odsjeka i Vijeću studenata za studente 2. godine diplomskog studija portugalskog jezika provodit će se preko Omege. Studenti koji se žele kandidirati za predstavnika ili zamjenika predstavnika mogu to učiniti tako da se jave na adresu tea.radovic@gmail.com do utorka 23. listopada. Nakon toga bit će otvoren “kolegij” na Omegi na kojem će studenti 2. godine diplomskog studija moći glasati i izabrati svog predstavnika.”

 

RUMUNJSKI JEZIK

  1. “Izbori za studentske predstavnike u Vijeću odsjeka i Vijeću studenata za studente 1. godine diplomskog studija rumunjskog jezika provodit će se preko Omege. Studenti koji se žele kandidirati za predstavnika ili zamjenika predstavnika mogu to učiniti tako da se jave na adresu tea.radovic@gmail.com do utorka 23. listopada. Nakon toga bit će otvoren “kolegij” na Omegi na kojem će studenti 2. godine diplomskog studija moći glasati i izabrati svog predstavnika.”

 

  1. “Izbori za studentske predstavnike u Vijeću odsjeka i Vijeću studenata za studente 2. godine diplomskog studija rumunjskog jezika provodit će se preko Omege. Studenti koji se žele kandidirati za predstavnika ili zamjenika predstavnika mogu to učiniti tako da se jave na adresu tea.radovic@gmail.com do utorka 23. listopada. Nakon toga bit će otvoren “kolegij” na Omegi na kojem će studenti 2. godine diplomskog studija moći glasati i izabrati svog predstavnika.”

Obavijest

Doc. dr. sc. Ivana Olujić neće održati nastavu u četvrtak, 18. listopada zbog bolovanja. Nadoknada prema dogovoru.

Natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija za ak. god. 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se do 6. studenoga 2018. godine (uključujući i 6. studenoga). Elektroničke prijave zatvaraju se u utorak, 6. studenoga 2018. u 12.00 sati.

Tekst natječaja dostupan je na ovoj poveznici.

Gostovanje prof. Rózsavári na studiju španjolskog jezika i književnosti

Obavještavamo vas da će u sklopu CEEPUS mreže „Red de Hispanistas de Europa Central“, čiji je Filozofski fakultet član, od 22. do 28. listopada 2018. u Zagrebu boraviti dr. sc. Nóra Rózsavári sa Katoličkog sveučilišta Pázmány Péter u Budimpešti, koja će na Filozofskom fakultetu održati predavanja prema sljedećem rasporedu:

utorak, 23. listopada, 8.45 -10.15 u A116 – El mozárabe – análisis lingüístico de las jarchas
četvrtak, 25. listopada, 13.15 -14.00 u A304 – El español medieval – “El Cantar de Mío Cid”: análisis lingüístico
četvrtak, 25. listopada, 14.00 -16.15 u A315 – El español de Filipinas

Pozivamo sve zainteresirane, a posebno studente španjolskoga jezika i književnosti da prisustvuju predavanjima.

Obavijest

U srijedu, 17. listopada viša lektorica, mr.sc. Alica Knezović zbog spriječenosti neće održati nastavu iz kolegija Španjolski jezik 7 (prva grupa) od 8:00-9:30. Pozivaju se studenti koji su upisani u prvu grupu da prisustvuju nastavi u četvrtak, 18. listopada od 9:30-11:00 zajedno s drugom grupom.