Upis ocjena na hispanistici – lingvistički i nastavnički kolegiji

Na studiju španjolskog jezika i književnosti upisivat će se ocjene i dr.sc. Mirjana Polić Bobić potpisivat će indekse:

za sve lingvističke kolegije (koje izvode dr. sc. Maša Musulin i Bojana Mikelenić) te za sve kolegije nastavničkoga smjera (koje izvode dr. sc. Andrea-Beata Jelić, Ana Gabriela Blažević i Dunja Frankol), u četvrtak, 5.7. u 9.00h u F310.

Budući da se radi o jedinom terminu za upis ocjena, mole se studenti koji neće biti u mogućnosti doći osobno da indeks ostave kolegama.

Obavijest o konzultacijama

Zbog sastanaka povjerenstva DHV-a i Matičnog odbora za filologiju, zakazanih za 28. lipnja u 8.30 i u 11 sati, profesorica Mirjana Polić Bobić će konzultacije predviđene za taj dan, 28. lipnja, održati od 15 – 16 sati.
Konzultacije predviđene za četvrtak, 5. srpnja, održat će od 9.30 – 10.30. Ocjene za nastavnički smjer potpisivat će istog dana u 9 h.

Obavijest o konzultacijama

U ljetnom ispitnom roku dr. sc. Gorana Bikić-Carić, doc., imat će konzultacije u sljedećem rasporedu:

Srijeda 20.06. od 13h do 14h

(25. – 30.06 službeni put)

Utorak 03.07. od 13.30h do 14.30h

Četvrtak 12.07. od 15h do 16h

Obavijest o konzultacijama pročelnika Odsjeka

Pročelnik Odsjeka za romanistiku, doc. dr. sc. Petar Radosavljević, će do kraja ljetnog ispitnog roka održavati konzultacije u sljedećim terminima:
četvrtak, 21. lipnja od 11:30-12:30,
četvrtak, 28. lipnja od 11:30-12:30,
utorak, 3. srpnja od 11:30-12:30,
srijeda, 11. srpnja od 11:30-12:30.

Obavijest o konzultacijama

Konzultacije kod dr. sc. Mirijane Polić Bobić, red. prof. održat će se u utorak 19. lipnja 2018. od 14:30 do 15:15 (umjesto od 12:30 do 13:15).

Obavijest

Tijekom ispitnog roka, izv. prof. dr. sc. Dražen Varga održavat će konzultacije utorkom od 12.30 do 14.00.