Istaknuta objava

Obavijest o radu Tajništva

Tajništvo Odsjeka neće raditi u razdoblju od 27. srpnja do 20. kolovoza 2020.,zbog korištenja godišnjeg odmora.

Obrana diplomskog rada

U četvrtak 10. rujna 2020. u 10.00 kolegica Marija Ristić braniti će diplomski rad preko aplikacije BigBlueButton pred povjerenstvom: dr. sc. Sanja Šoštarić, v. lekt., Vedrana Berlengi Kapušin, v. lekt., dr. sc. Evaine Le Calvé Ivičević, v. lekt. (mentor)

četvrtak 16.7.2020. u 15.00 studentica Mihaela Štriga-Zidarić braniti će diplomski rad preko aplikacije BigBlueButton pred povjerenstvom: 1. doc. dr. sc. Gorana Bikić-Carić, 2. doc. dr. sc. Petar Radosavljević, 3. doc. dr. sc. Ivana Olujić

Obavijest o obrani diplomskog rada

Martina Bobinac, tema: Uljana slika: stratigrafija, pogoršanja, tehnike analize; terminografski rad, povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Marija Paprašarovski,V. lekt., dr. sc. Darja Damić Bohač, v. lekt., dr. sc. Evaine Le Calvé Ivičević, v. lekt. (mentor) Petak 17. srpnja 2020. u 11.00 preko aplikacije BigBlueButton

Obavijest o obrani diplosmkog rada

 U četvrtak 2. srpnja 2020. u 10.00 kolegica Ana Matijašević (anamatijasevic7@gmail.com) obraniti diplomski rad preko aplikacije BigBlueButton, pred povjerenstvom dr. sc. Šoštarić, doc. dr. sc. Orešković Dvorski i dr. sc. Evaine Le Calvé Ivičević (mentor).

U četvrtak 2. srpnja 2020. u 11.30 kolegica Martina Jelinčić (martina.jelincic17@gmail.com) braniti diplomski rad preko aplikacije BigBlueButton pred povjerenstvom: dr. sc. Sanja Šoštarić, dr. sc. Marija Paprašarovski , dr. sc. Evaine Le Calvé Ivičević (mentor)

Obavijest o obrani diplomskog rada

  • Anida Kadrić, Les maladies auto-immunes: travail terminologique. 1) Vedrana Berlengi Kapušin, v. lekt., 2) dr. sc. Marija Paprašarovski v. lekt., 3) dr. sc. Evaine Le Calvé Ivičević, v. lekt. (mentor) petak 26.6.2020. u 12.00 na BBB
  • Ozana Perković, Analyse terminographique: le diabète de type 1. 1) dr. sc. Marija Paprašarovski v. lekt., 2) doc. dr. sc. Bikić Carić, 3) dr. sc. Evaine Le Calvé Ivičević, v. lekt. (mentor) petak 26.6.2020. u 14.00 na BBB

Obavijest

Uslijed novonastale situacije uzrokovane COVID-om zbog koje se nije održalo državno natjecanja iz španjolskog jezika, Katedra za španjolski jezik i Katedra za hispanske književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu će kao preduvjet za upis na studij španjolskog jezika i književnosti priznati pozivnicu na državno natjecanje svim učenicima koji su ostvarili to pravo šk. god. 2019./2020.(umjesto osvojenog jednog od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz španjolskog u organizaciji MZO-a).

Kandidati prijavljuju ekvivalent ispita predznanja jezika, označuju opciju državnog natjecanja i ne moraju prilagati potvrdu koja je javno dostupan dokument.