Akademski integritet i etičnost

Svi studenti dužni su poštovati akademski integritet i pridržavati se temeljnih načela akademske etičnosti. Za akademski neetično ponašanje, koje između ostaloga uključuje plagiranje, prepisivanje na ispitima, predavanje već ranije predanih materijala (seminara ili zadaća), pogrešno predstavljanje ili falsificiranje materijala, lažno predstavljanje određenih okolnosti (npr. bolest i sl.), uslijedit će primjerena sankcija (od nedovoljne ocjene i ponovnog slušanja kolegija do odgovaranja pred Stegovnim sudom za studente Filozofskoga fakulteta).