Kontakti

Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
Katedra za turkologiju
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Tajništvo

Soba: B-021
gđa. Ana Ugrinović
Tel. ++385-1- 4092030
E-mail: augrinov@ffzg.hr

Pročelnica Odsjeka

dr. sc. Kristina Katalinić, docentica
Soba: B-002
Konzultacije: utorak 10:30-11:30

Tel: (01) 4092 045

Zamjenica pročelnice Odsjeka

dr. sc. Barbara Kerovec, docentica

Soba: B-022
E-mail: barbara.kerovec@gmail.com
Konzultacije: utorak, 11.00-12.30 sati
Tel: (01) 40 92 064

Predstojnik Katedre

dr. sc. Vjeran Kursar, docent
Soba: C-117
Konzultacije: utorak, 11.45-13.15 sati
E-mail: vkursar@ffzg.hr
Tel: (01) 4092 157

ECTS / Erasmus koordinator Katedre

dr. sc. Azra Abadžić Navaey, docentica
Soba: B-022
Konzultacije: utorak, 12.30-13.30 sati
E-mail: azra.abadzic@gmail.com
Tel: (01) 4092 064

Web-administrator Katedre

dr. sc. Vjeran Kursar, docent
Soba: C-117
E-mail: vkursar@ffzg.hr
Tel: (01) 40 92 157
Konzultacije: utorak, 11.45-13.15 sati

ISVU koordinator za preddipomski i diplomski studij

dr. sc. Marta Andrić, docentica
Soba: B-022
E-mail: martaandric@yahoo.com
Konzultacije: srijeda 11-12 sati
Tel: (01) 40 92 064

Satničar

dr. sc. Barbara Kerovec, docentica
Soba: B-022
Konzultacije: utorak, 11.00-12.30
E-mail: barbara.kerovec@gmail.com
Tel: (01) 40 92 064

Knjižničarka

Tamara Bakran
Soba: knjižnica, 4. kat
Telefon: +385 1 40 92 207
E-mail: tbakran@ffzg.hr

Studentski predstavnici

Preddiplomski studij: Marko Šapina
Diplomski studij: Jelena Jazvo