Kontakti

Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
Katedra za turkologiju
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Tajništvo

Soba: B-021
gđa. Ana Ugrinović
Tel. ++385-1- 4092030
E-mail: htj@ffzg.hr, augrinov@ffzg.hr

Pročelnica Odsjeka

dr. sc. Naida-Mihal Brandl, docentica

Soba: C-012

Tel: (01) 4092-395 (lokalni 2395)

Email: mbrandl@ffzg.unizg.hr
Konzultacije: srijedom 10:00-12:30 (zimski semestar) i utorkom 11:00-12:30 (ljetni semestar) uz prethodnu najavu mailom i prema dogovoru

 

Zamjenik pročelnice Odsjeka

dr. sc. Vjeran Kursar, izvanredni profesor

Soba: C-117
Email: vkursar@ffzg.hr
Tel: (01) 40 92 157
Konzultacije: četvrtak, 11-12.30

 

Predstojnica Katedre i mentor-nastavnik

dr. sc. Marta Andrić, izvanredna profesorica

Soba: B-022

Tel: (01) 40 92 064

E-mail: martaandric@yahoo.com
Konzultacije: utorak, 10.00-11.30 ( online ili uživo uz prethodnu najavu e-mailom)

 

ECTS / Erasmus koordinatorica Katedre

dr. sc. Azra Abadžić Navaey, docentica

Soba: B-022
Tel. (01) 4092 064
Email: azra.abadzic@gmail.com, aanavaey@ffzg.unizg.hr
Konzultacije: utorak, 12.30-14.00 ( online ili uživo uz prethodnu najavu e-mailom)

 

Web-administrator Katedre

Alen Matković, asistent

Soba: B-002
Email: almatkov23@gmail.com
Tel: (01) 4092 064

 

ISVU koordinator

Adrian Markotić, asistent
Soba: B-002
Tel.: (01) 4092 064
Email: admarkot@m.ffzg.unizg.hr
Konzultacije: utorak, 14.00-15.30 (uz prethodnu najavu e-mailom)

Satničarka

Milica Sturz, dipl. fil. , asistentica za arapski jezik

Soba: B-022
Tel: (01) 40 92 064
Email: msturz@m.ffzg.hr
Konzultacije: ponedjeljak, 17.45-18.30
                     petak, 13.15-14.00  ( online ili uživo uz prethodnu najavu e-mailom)
dr. sc. Sanja Virovec, viša asistentica
Soba: B-002
Tel.: 01 4092 064
Konzultacije: petak,14-15 (uz najavu mailom)

Knjižničarka

Tamara Bakran

Soba: knjižnica, 4. kat
Telefon: +385 1 40 92 207
E-mail: tbakran@ffzg.hr