1. godina

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Ekrem Čaušević Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (I) pon 12.30-14.00 online
Ekrem Čaušević Uvod u studij turkologije (I) sri 15.30-17.00 online
Marta Andrić Jezične vježbe (A)[1] uto 10.15-11.45 online
Marta Andrić Jezične vježbe (B) sri 12.30-14.00 online
Vjeran Kursar Islamska civilizacija (I) čet 14.00-15.30 online
Vjeran Kursar Islamska civilizacija (I) (seminar) čet 15.30-16.15 online
Özgür Öner Lektorske vježbe (A) pon 8.00-9.30 D-V
Özgür Öner Lektorske vježbe (B) pet 11.00-12.30 A-111
Özgür Öner Lektorske vježbe (C) pet 13.15-14.45 A-111
Demet Kardaş Lektorske vježbe (A) pon 18.30-20.00 D-V
Demet Kardaş Lektorske vježbe (B) sri 18.30-20.00 A-128
Demet Kardaş Lektorske vježbe (C) čet 11.00-12.30 A-111

[1] Studenti su podijeljeni na dvije grupe, A i B. Svaki student izabire jednu grupu.