ISLAMSKA ARHITEKTURA I UMJETNOST – nadoknadno i zaključno predavanje

Obavještavaju se studenti koji su upisali izborni kolegij IAU da će se zbog jednoga izgubljenog termina nadoknadno, ujedno i završno predavanje održati u petak, 25. 1., u terminu 14,00-15,30 h u predavaonici D-V.
Program toga blok-sata je slijedeći:
– studentska anketa (obavezna nazočnost)
– tema: Osmanska baština u Hrvatskoj
– tema: Moderna i suvremena islamska arhitektura u Hrvatskoj i svijetu
(gostujući predavač doc. dr. sc. Alen Žunić, AF)
– upute za polaganje ispita
– podjela potpisa
Dolazak na ovo zadnje predavanje je obavezan za sve upisane studente na
kolegiju.

Izv. prof. dr. sc. Zlatko Karač

Poziv studentima za pomoć u organizaciji Dana otvorenih vrata

Pozivaju se zainteresirani studenti da se jave za pomoć u organizaciji Dana otvorenih vrata koji će se održati u petak, 25. siječnja 2019., od 10.00 do 17.00 sati na našem fakultetu.

Pomoć se sastoji u dežuranju na štandu turkologije skupa s jednim od nastavnika Katedre za turkologiju (koji će se izmjenjivati, jednako kao i studenti) i davanju informacija za one koji su zainteresirani za studij turkologije. Dežurstva traju po sat-dva, ovisno o broju prijavljenih studenata i termina za koje se prijave. Zato se mole zainteresirani studenti da prilikom prijavljivanja navedu termin koji bi im odgovarao, a prijaviti se mogu mejlom profesorici Barbari Kerovec (barbara.kerovec@gmail.com).

Ispiti i prijava ispita

PRIJAVA ISPITA:
Prijave za ispit uzimat će se u obzir SAMO u sljedećim slučajevima:

  • Prijava putem studomata (ISVU)
  • Ako se student, iz nekog razloga, ne uspije prijaviti putem sustava ISVU u roku koji je određen samim sustavom, u istom je roku obavezan prijaviti ispit predmetnom nastavniku elektroničkom poštom

Ispit iz turskog jezika na svim se godinama sastoji od dva dijela: prijevodni i lektorski. Student koji je položio lektorski dio ispita, a prijevodni nije, pri sljedećem izlasku na ispit ne mora ponovno polagati lektorski dio (i obratno). Ipak, ocjena iz položenog dijela vrijedi samo do kraja aktualne akademske godine, a izlazak na svaki od dijelova računa se kao ponovni izlazak na cijeli ispit, tj. kao iskorišten ispitni rok.

Lektira na višim godinama turskog jezika, uključujući i Čitanku, može se polagati tijekom godine (npr. na konzultacijama). Ako se ne položi unaprijed, postaje sastavnim dijelom usmenog ispita na ispitnom roku na kojemu je student položio pismeni dio i ne može se odgađati za sljedeće rokove.

VAŽNE NAPOMENE:

Prema članku 46. Pravilnika o studiranju FF-a (http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/pravilnici/2015/07/01/pravilnik-o-studiranju/) student u jednoj akademskoj godini može izaći četiri (4) puta na ispit iz istog predmeta. Student koji četiri puta nije položio ispit iz nekog predmeta, a stekao je pravo izlaska na ispit (ispunio sve obaveze), nije obavezan ponovo upisati taj predmet i ima pravo još četiri puta polagati isti ispit u propisanom trajanju studija. Kada se isti predmet polaže osmi put, polaže se pred komisijom. Na zahtjev studenta, i četvrti put može biti komisijski.

Prema članku 42. istog Pravilnika, student može jednom odbiti pozitivnu ocjenu iz ispita na istom predmetu.

Ako je student prijavio ispit, nije se na njemu pojavio, a prethodno isti ispit nije odjavio, ispit se računa kao nepoložen, a ispitni rok kao iskorišten.

Poziv na predavanje – prof. Sabina Bakšić: “Pragmatika u učenju turskog jezika: Geçmiş olsun!”

Pozivaju se studenti turkologije i svi zainteresirani na predavanje izvanredne profesorice s Odsjeka za orijentalistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu dr. sc. Sabine Bakšić pod nazivom Pragmatika u učenju turskog jezika: Geçmiş olsun!

Predavanje će se održati u srijedu, 16. siječnja 2019., u dvorani D-V, s početkom u 12.30 sati.

Predavanje je obavezno za studente 3. godine.

Predstavljanje nove knjige prof. Čauševića

Pozivamo vas na predstavljanje nove knjige prof. dr. sc. Ekrema Čauševića pod nazivom Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju koje će se održati u utorak, 15. siječnja 2019., u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića (Preradovićeva 5, Zagreb) s početkom u 18.00 sati. O knjizi će, uz autora Ekrema Čauševića, govoriti Sabina Bakšić, Barbara Kerovec i, u ime izdavača, Krešimir Krnic.

Nakon predstavljanja knjiga će se moći kupiti po promotivnoj cijeni.

Pozivnica:

Poziv na predavanje “Vjerske konverzije na mletačko-osmanskom pograničju u Dalmaciji (16.-17. st.)” (K. Juran)

U utorak 8. siječnja 2019. u 13.30 sati u predavaoni A-128 izv. prof. dr. Kristijan Juran (Odjel za povijest Sveučilista u Zadru) održati ce predavanje pod naslovom “Vjerske konverzije na mletačko-osmanskom pograničju u Dalmaciji (16.-17. st.).” Predavanje će se održati u sklopu kolegija “Kulturna povijest Osmanskog Carstva” i obavezno je za studente 5. godine. Svi zainteresirani studenti i nastavnici su dobrodošli.
doc. dr. sc. Vjeran Kursar

Poziv na gostujuća predavanja prof. dr. sc. Claudie Römer

Od 16. do 19. listopada 2018., u okviru Erasmus programa međusveučilišne suradnje na Katedri za turkologiju boravit će austrijska osmanistica prof. dr. sc. Claudia Römer s Orijentalnog instituta Sveučilišta u Beču. Tom će prigodom održati četiri predavanja za sve studente Turkologije i ostalu zainteresiranu javnost. Predavanja su na engleskom jeziku i obavezna su za studente 4. i 5. godine Turkologije.

1.) UTORAK: 13,30-15,00 (A-128) – “Linguistic and Stylistic Variation in a Corpus of 16th-Century Ottoman Documents”

2.) SRIJEDA: 15,30 – 17,00 (A-111) – “On the Correlation of Text and Art in 16th-century Ottoman Officials’ Seals”

3.) ČETVRTAK: 12,30-14,00 (A-111) – “Source text and target text – author, translator and target audience: 16th-century translators of Ottoman documents at work”

4.) ČETVRTAK: 15,30-17,00 (A-209) – “On the Problem of Authenticity of Turkish Texts Revised by the Needs of Language Reform”

 

Zahvala studentima za pomoć u organizaciji konferencije

Katedra za turkologiju najljepše zahvaljuje studentima Nikolini Banić, Lei Bobovčan, Pauli Drenški, Leonu Jakovu Kichlu, Kristijanu Lanoviću, Ivoni Lovrić, Andrei Marinović, Dori Novak, Marku Šapini, Ivani Vinceković i Sanji Virovec za njihovo izdvojeno vrijeme, entuzijazam i nesebičnu pomoć pri organizaciji konferencije International Annual Balkan Conference – Crossing the Frontier: A Complex Relationship in History, Arts, Economy and Law in the Anatolia-Balkans-Central Europe koja se 26. i 27. listopada uspješno održala (zahvaljujući i njihovoj velikoj pomoći) na našem fakultetu u organizaciji Odsjeka za povijest i Katedre za turkologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Istanbulskog sveučilišta.
I kolege iz organizacijskog odbora s Istanbulskog sveučilišta studentima zahvaljuju i upućuju samo riječi hvale.

Konferencija IBAC 2018 (Filozofski fakultet, 26. i 27. 09. 2018.)

Katedra za turkologiju poziva Vas na konferenciju “Crossing the Frontier: A Complex Relationship in History, Arts, Economy and Law in the Anatolia-Balkans-Central Europe” – International Balkan Annual Conference (IBAC), koja će se održati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 26. do 27. rujna 2018. Konferenciju zajednički organiziraju Sveučilište Istanbul (İstanbul Üniversitesi) i Odsjek za povijest i Katedra za turkologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Program konferencije:
26. rujna 2018.
11:30-12:30 – Otvorenje konferencije – dvorana D-VII
12:30-13:00 – Otvorenje izložbe “Ottoman Archival Documents on Croatia” – predvorje knjižnice
13:00-14:00 – Koktel – predvorje knjižnice
14:00-18:00 – Izlaganja – dvorane D-I, A-101, A-102
27. rujna 2018.
09:30-16:30 – Izlaganja – dvorane D-I, A-101, A-102
16:30-17:30 – Završna diskusija – D-III
18:30 – Koktel – predvorje knjižnice
Puni program konferencije: Program IBAC 2018 final
Više informacija: http://ibac.istanbul.edu.tr