Upis na DIPLOMSKI STUDIJ

Studenti Filozofskog fakulteta koji se prijavljuju za upis u 1. godinu diplomskih studija moraju što je prije moguće obaviti proceduru završetka preddiplomskih studija. Hodogram za završavanje preddiplomskih studija nalazi se na ovoj poveznici. 

Studenti/pristupnici koji su obavili svoju online prijavu za upis u 1. godinu diplomskih studija trebaju odmah nakon te prijave za upis i polaganja zadnjeg ispita/obaveze bez odlaganja završiti sve korake prema navedenom hodogramu završavanja preddiplomskih studija.

Sve informacije o prijavama, razredbenom postupku i upisima u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2018./2019. objavljivat će se na web stranic http://upisi-diplomski.ffzg.hr. Informacije na stranici podložne su promjenama pa se preporučuje studentima da posjete stranicu u više navrata prije svake faze razredbenog postupka. Informacije o prijavama i upisima mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01) 4092-013 i 4092-203 ili na e-mail adresi: info-centar@ffzg.hr.

Za upis na diplomski studij turkologije nema razredbenog postupka, a kvalifikacijski postupak (tj. postupak razmatranja pristiglih prijava i utvrđivanja je li student zadovoljio sve obaveze) odvijat će se 27. i 28. rujna 2018.

S obzirom na to da se neki ispiti još održavaju u tjednu prijava na diplomski studij i kvalifikacijskog postupka, oni studenti kojima nedostaje taj položeni ispit mogu predati prijavnu dokumentaciju s napomenom da dokumentacija nije potpuna.

Voditeljica upisa na diplomski studij turkologije za 2018./2019. godinu je doc. dr. sc. Barbara Kerovec (barbara.kerovec@gmail.com)

 

 

Konferencija IBAC 2018 (Filozofski fakultet, 26. i 27. 09. 2018.)

Katedra za turkologiju poziva Vas na konferenciju “Crossing the Frontier: A Complex Relationship in History, Arts, Economy and Law in the Anatolia-Balkans-Central Europe” – International Balkan Annual Conference (IBAC), koja će se održati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 26. do 27. rujna 2018. Konferenciju zajednički organiziraju Sveučilište Istanbul (İstanbul Üniversitesi) i Odsjek za povijest i Katedra za turkologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Program konferencije:
26. rujna 2018.
11:30-12:30 – Otvorenje konferencije – dvorana D-VII
12:30-13:00 – Otvorenje izložbe “Ottoman Archival Documents on Croatia” – predvorje knjižnice
13:00-14:00 – Koktel – predvorje knjižnice
14:00-18:00 – Izlaganja – dvorane D-I, A-101, A-102
27. rujna 2018.
09:30-16:30 – Izlaganja – dvorane D-I, A-101, A-102
16:30-17:30 – Završna diskusija – D-III
18:30 – Koktel – predvorje knjižnice
Puni program konferencije: Program IBAC 2018 final
Više informacija: http://ibac.istanbul.edu.tr

Ispiti i prijava ispita

PRIJAVA ISPITA:
Prijave za ispit uzimat će se u obzir SAMO u sljedećim slučajevima:

  • Prijava putem studomata (ISVU)
  • Ako se student, iz nekog razloga, ne uspije prijaviti putem sustava ISVU u roku koji je određen samim sustavom, obavezan je prijaviti ispit predmetnom nastavniku elektroničkom poštom najkasnije tri dana prije ispita (npr. za ispit koji se održava 9. u mjesecu, student elektroničkom poštom mora prijaviti ispit najkasnije do 6. u ponoć).

Ispit iz turskog jezika na svim se godinama sastoji od dva dijela: prijevodni i lektorski. Student koji je položio lektorski dio ispita, a prijevodni nije, pri sljedećem izlasku na ispit ne mora ponovno polagati lektorski dio (i obratno). Ipak, ocjena iz položenog dijela vrijedi samo do kraja aktualne akademske godine, a izlazak na svaki od dijelova računa se kao ponovni izlazak na cijeli ispit, tj. kao iskorišten ispitni rok.

Lektira na višim godinama turskog jezika, uključujući i Čitanku, može se polagati tijekom godine (npr. na konzultacijama). Ako se ne položi unaprijed, postaje sastavnim dijelom usmenog ispita na ispitnom roku na kojemu je student položio pismeni dio i ne može se odgađati za sljedeće rokove.

VAŽNE NAPOMENE:

Prema članku 46. Pravilnika o studiranju FF-a (http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/pravilnici/2015/07/01/pravilnik-o-studiranju/) student u jednoj akademskoj godini može izaći četiri (4) puta na ispit iz istog predmeta. Student koji četiri puta nije položio ispit iz nekog predmeta, a stekao je pravo izlaska na ispit (ispunio sve obaveze), nije obavezan ponovo upisati taj predmet i ima pravo još četiri puta polagati isti ispit u propisanom trajanju studija. Kada se isti predmet polaže osmi put, polaže se pred komisijom. Na zahtjev studenta, i četvrti put može biti komisijski.

Prema članku 42. istog Pravilnika, student može jednom odbiti pozitivnu ocjenu iz ispita na istom predmetu.

Ako je student prijavio ispit, nije se na njemu pojavio, a prethodno isti ispit nije odjavio, ispit se računa kao nepoložen, a ispitni rok kao iskorišten.

Poziv studentima za pomoć u organizaciji kongresa

Od 26. do 29. rujna 2018. na našem će se fakultetu u organizaciji Katedre za turkologiju i Odsjeka za povijest s domaće strane te Sveučilišta u Istanbulu (İstanbul Üniversitesi) s partnerske strane održati kongres pod nazivom 8th International Balkan Annual ConferenceCrossing the Frontier in the Anatolia – Balkans – Central Europe: A Complex Relationship in History, Arts, Economy, and Law  (http://ibac.istanbul.edu.tr/).

S obzirom na to da je u organizaciji kongresa zemlja-partner Turska i da će na kongresu sudjelovati velik broj turskih govornika, pozivaju se studenti turkologije koji bi bili voljni volonterski pomagati u provođenju kongresa tijekom dana njegova trajanja (u vidu upućivanja sudionika, tehničke podrške i sl.) da se jave mejlom profesoru Kursaru (vkursar@ffzg.hr) ili profesorici Kerovec (barbara.kerovec@gmail.com) do 16. rujna 2018.

Nakon što se prikupe prijave, bit će organiziran sastanak na kojemu će prijavljeni studenti dobiti točnija uputstva oko svojih zadataka.

Predavanje “Rising Populism and Women’s Rights in Turkey” (D. Işık)

Katedra za turkologiju poziva Vas na predavanje dr. Damle Işık (Regis University, SAD) o populizmu i položaju žena u suvremenoj Turskoj pod naslovom “Rising Populism and Women’s Rights in Turkey” u srijedu 23. svibnja 2018. u 17.30 sati u  dvorani 1 (D-1) Filozofskog fakulteta. 

Predavanje je dio ciklusa “Bliski istok i izazovi modernog svijeta: politika, drustvo, kultura” – http://www.ffzg.unizg.hr/turkolog/?p=2253

Dr. Damla Işık je izvanredna profesorica antropologije na sveučilištu Regis (Denver, Colorado, SAD). Doktorirala je na sveučilištu Arizona (Tucson, Arizona, SAD), znanstveno polje ženski studiji. Njezino istraživanje pokriva pitanja ženskog rada u Turskoj, dobrotvornih udruženja, siromaštva i isporuke humanitarne pomoći u kontekstu Turske i Bliskog istoka. Tijekom ljeta/jeseni 2017. započela je novo istraživanje o važnosti rodnog aspekta proizvodnje hrane za urbanizaciju, lokalnu upravu i razvoj turizma u Turskoj.

Popis recentnih publikacija:

Isik, Damla, Houri Berberian, and Ali Igmen, (Eds,). (2012). State and Society Relations. [Special Issue]. Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East, (32) 1. 

Isik, Damla. (2015). Dilemmas of Women’s Movements in Turkey: Labor, Charity, and Neoliberal Patriarchy. In Huma Ahmed-Ghosh. (Ed.), Asian Muslim Women: Globalisation and Local Realities (pp. 39-59). New York: State University of New York Press.

Isik, Damla. (2014). Vakif as Intent and Practice: Charity and Poor Relief in Turkey. [Special Issue on Politics of Benevolence]. International Journal of Middle East Studies, 46, 307- 327. 

Sažetak predavanja:

Rising Populism and Women’s Rights in Turkey

This examination of women’s rights, state and nationalism in Turkey fits within both the broad academic discussion regarding women and right-wing nationalism and a consideration of today’s larger re-nationalization movement. Today, the growth of right-wing nationalist politics, invigorated by resentment of globalization and a subsequent tide of populism, has demonstrated the fragility of women’s progress as conservative groups have touted traditional values and gender roles. This trend toward re-nationalization has been seen in several countries, including Turkey, and though their individual contexts differ, the impact on women is often similar. Utilizing religion, culture, a fear of lost identity and privilege, and us vs. them rhetoric, these movements elevate dominant national groups while marginalizing women. What does this mean for women and women’s rights?  In this talk, I will aim for a larger discussion of this issue within the context of my own research.