Ispitni rokovi

ISPITNI ROKOVI ZA  2018. / 2019. GODINU

 

TURSKI JEZIK (sve godine):

Napomena: pismeni ispit iz turskog jezika traje tri i pol sata a idući dan za više godine pismeni iz lektorskog dijela obično od 9.30 do 11.00 sati.

zimski rok:

28. 1. 2019. u 8.30 sati u D-VI

4. 2. 2019. u 8.30 sati u D-VI

11. 2. 2019. u 8.30 sati u D-VI

ljetni rok:

10. 6. 2019. u 8.30 sati u D-VI

18. 6. 2019. u 14.00 sati u D-VI

27. 6. 2019. u 8.30 sati u D-V

jesenski rok:

5. 9. 2019. u 14.00 sati u D-V

12. 9. 2019. u 8. 30 sati u D-V

19. 9. 2019. u 8.30 sati u D-V

ARAPSKI JEZIK (svi semestri)

zimski rok:

7. 2. 2019. u 14 sati, A-128

21. 2. 2019. u 14 sati, A 128

ljetni rok:

21. 6. 2019. u 14 sati, A-128

9. 7. 2019. u 14 sati, A-128

jesenski rok:

29. 8. 2019. u 14 sati, A-128

11. 9. 2019. u 14 sati, A-128

20. 9. 2019. u 14 sati, A-128

UVOD U OSMANSKU KNJIŽEVNOST

OSMANSKA KNJIŽEVNOST

UVOD U MODERNU TURSKU KNJIŽEVNOST

SUVREMENA TURSKA KNJIŽEVNOST

OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA I i II

zimski rok:

31. 1. 2019. u 11 sati, A-128

7. 2. 2019. u 11 sati, A-128

14. 2. 2019. u 11 sati, A-128

ljetni rok:

12. 6. 2019. u 11 sati, A-128

28. 6. 2019. u 11 sati, A-128

5. 7. 2019. u 11 sati, A-128

jesenski rok:

2. 9. 2019. u 11 sati, A-128

9. 9. 2019. u 11 sati, A-128

16. 9. 2019. u 11 sati, A-128

UVOD U STUDIJ TURKOLOGIJE (I) i (II)

UVOD U OSMANSKI JEZIK (I) i (II)

OSMANSKA LEKTIRA

zimski rok:

6. 2. 2019. u 12 sati u D-V

13. 2. 2019. u 12 sati u D-V

20. 2. 2019. u 12 sati u D-V

ljetni rok:

19. 6. 2019. u 12 sati u D-V

26. 6. 2019. u 14 sati u D-V

3. 7. 2019. u 12 sati u D-V

jesenski rok:

28. 8. 2019. u 10 sati u A-111

4. 9. 2019. u 12 sati u A-111

18. 9. 2019. u 12 sati u A-111

STARI TURKIJSKI NARODI I JEZICI, SUVREMENI TURKIJSKI NARODI I JEZICI 

zimski rok:

28. 1. 2019. u 11 sati u A-128

5. 2. 2019. u 11 sati u A-128

22. 2. 2019. u 11 sati u A-128

ljetni rok:

10. 6. 2019. u 11 sati u A-128

17. 6. 2019. u 11 sati u A-128

10. 7. 2019. u 11 sati u A-128

jesenski rok:

2. 9. 2019. u 11 sati u A-128

9. 9. 2019. u 11 sati u A-128

23. 9. 2019. u 11 sati u A-128

POVIJEST OSMANSKOG CARSTVA 

POVIJEST REPUBLIKE TURSKE 

zimski rok:

1. 2. 2019. u 10 sati u A-201

8. 2. 2019. u 10 sati u A-201

15. 2. 2019. u 10 sati u A-201

ljetni rok:

14. 6. 2019. u 10 sati u A-201

21. 6. 2019. u 10 sati u A-201

1. 7. 2019 u 10 sati u A-201

jesenski rok:

30. 8. 2019. u 11 sati u A-201

6. 9. 2019. u 10 sati u A-201

13. 9. 2019. u 10 sati u A-201

ISLAMSKA CIVILIZACIJA I i II 

KULTURNA POVIJEST OSMANSKOG CARSTVA I i II

zimski rok:

29. 1. 2019. u 12 sati u A-201

5. 2. 2019. u 12 sati u A-201

22. 2. 2019. u 11 sati u A-201

ljetni rok:

11. 6. 2019. u 12 sati u A-201

26. 6. 2019. u 11 sati u A-201

3. 7. 2019. u 10 sati u A-201

jesenski rok:

3. 9. 2019. u 12 sati u A-201

10. 9. 2019. u 12 sati u A-201

17. 9. u 12 sati u A-201

ISLAMSKA ARHITEKTURA I UMJETNOST 

19. 11., 17. 12. i 21. 1. 2019.

zimski rok:

4. 2. 2019.

11. 2. 2019.

18. 2. 2019.

18. 3., 15. 4. i 20. 5. 2019.

ljetni rok:

17. 6. 2019.

24. 6. 2019.

8. 7. 2019.

jesenski rok:

2. 9. 2019.

9. 9. 2019.

16. 9. 2019.

ART AND ARCHITECTURE IN SAFAVID, MUGHAL, AND OTTOMAN EMPIRES IN THE EARLY MODERN PERIOD

ljetni rok:

13. 6. 2019. u 11 sati u A-128

28. 6. 2019. u 15 sati u A-128

8. 7. 2019. u 11 sati u A-128

jesenski rok:

3. 9. 2019. u 15 sati u A-128

11. 9. 2019. u 10 sati u A-128

18. 9. 2019. u 15 sati u A-128

SREDNJOEGIPATSKI JEZIK I PISMO

zimski rok:

31. 1. 2019. u 14 sati u A-111

7. 2. 2019. u 14 sati u A-111

14. 2. 2019. u 14 sati u A-111

ljetni rok:

13. 6. 2019. u 14 sati u A-111

4. 7. 2019. u 14 sati u A-111

11. 7. 2019 u 14 sati u A-111

jesenski rok:

5. 9. 2019. u 14 sati u A-111

12. 9. 2019. u 14 sati u A-111

19. 9. 2019. u 14 sati u A-111