Ispitni rokovi

ISPITNI ROKOVI U  2021. / 2022.

 

TURSKI JEZIK (sve godine):

Izvanredni rok:

29.11. 2021.,18.30-20.00, D-V (lektorski dio)
30.11. 2021., 9.30-11.00 , A-111 (prijevodno-gramatički dio)

ZIMSKI ROK:
25. siječnja, 15.00-18.30, D-VI
2. veljače, 17.00-20.30, D-VI

15. veljače, 15.00-18.30, D-VI

LJETNI ROK:
14. lipnja, 17.00-20.30, D-VI
23. lipnja, 16.00-19.30, D-VI

12. srpnja, 14.00-17.30, D-III

JESENSKI ROK:
30. kolovoza, 16.00-19.30, D-VI
6. rujna, 17.00-20.30, D-VI
13. rujna, 17.00-20.30, D-VI

UVOD U OSMANSKU KNJIŽEVNOST
OSMANSKA KNJIŽEVNOST
UVOD U MODERNU TURSKU KNJIŽEVNOST
SUVREMENA TURSKA KNJIŽEVNOST
OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA I i II

Izvanredni rok:

2.12. 2021. u 17.00 sati, D-6

ZIMSKI ROK:
27.1., 10.00, u D-V
4.2., 10.00, u D-V

14.2., 10.00, u D-V

LJETNI ROK:
13.6., 10.00, u D-V
4.7., 10.00, u D-V

11.7., 10.00, u D-I

JESENSKI ROK:
5.9., 10.00, u A-128
12.9.,  10.00, u A-128
19.9., 10.00, u A-128

UVOD U STUDIJ TURKOLOGIJE (I) i (II)

Izvanredni rok:

29.11. u 16:00 u B-022

ZIMSKI ROK:
24.1. D-V u 12.00
3.2. D-V u 14.00
17.2. D-V u 12.00

LJETNI ROK: 
17.6. D-V u 12.00
24.6. D-V u 12.00

11.7. D-I u 12.00

JESENSKI ROK: 
1.9. A-111 U 10.00
8.9. A-111 U 10.00
15.9. A-111 U 10.00

UVOD U OSMANSKI JEZIK (I) i (II), OSMANSKA LEKTIRA

Izvanredni rok:

2.12. 2021. u 10.00 (online)

ZIMSKI ROK: 
24.1. D-V u 12.00
3.2. D-V u 14.00

17.2. D-V u 12.00

LJETNI ROK: 
17.6. D-V u 12.00
24.6. D-V u 12.00

11.7. D-V u 12.00

JESENSKI ROK: 
1.9. A-111 U 10.00
8.9. A-111 U 10.00
15.9. A-111 U 10.00

 

STARI TURKIJSKI NARODI I JEZICI, SUVREMENI TURKIJSKI NARODI I JEZICI

Izvanredni rok:

3.12. 2021. u 14.30, B-002 (usmeni)

ZIMSKI ROK:4. 2. 2022. u 11.00, soba B002
11. 2. 2022.u 11.00, soba B002
18. 2. 2022.u 11.00, soba B002
LJETNI ROK:13. 6. 2022.20. 6. 2022.30. 6. 2022.Svi ispiti u 17.00, soba B-002JESENSKI ROK:29. 8. 2022.5. 9. 2022.14. 9. 2022.Svi ispiti u 17.00, soba B-002

POVIJEST OSMANSKOG CARSTVA
POVIJEST REPUBLIKE TURSKE 

Izvanredni rok:

29. 11. 2021. u 14,00 sati, C-111

ZIMSKI ROK:28.01. 2021.  od 12:00 do 14:00 u A20104.02.2021.   od 12:00 do 14:00 u A20111.02.2021.   od 12:00 do 14:00 u A201LJETNI ROK:17.06. 2021. od 11:00 do 13:00 u A20101.07.2021.  od 12:00 do 14:00 u A20108.07.2021.  od 12:00 do 14:00 u A201JESENSKI ROK:02.09.2021. od 11:00 do 13:00 u A20109.09.2021. od 12:00 do 14:00 u A20116.09.2021. od 12:00 do 14:00 u A201

ARAPSKI JEZIK (svi semestri)

Izvanredni rok:

3.12. 2021. u 13.00 sati , A- 315

U slučaju većeg broja prijava na isti ispitni rok, studenti će biti raspoređeni u dvije grupe. Nakon što završe prijave za ispitni rok studenti će biti obaviješteni o terminu/grupi u kojoj će pisati ispit.

ZIMSKI ROK:

26.1., 12.00 u A-1287.2., 12.00 u A-12816.2., 12.00 u A-128

LJETNI ROK:

14.6., 12.00 u A-12821.6., 12.00 u A-1285.7., 12.00 u A-128

JESENSKI ROK:

31.8., 12.00 u A-1287.9., 12.00 u A-12820.9., 12.00 u A-128

SREDNJOEGIPATSKI JEZIK I PISMO

Izvanredni rok:

2. 12. 2021. u 14.00 sati , A-111

ZIMSKI ROK:

27. siječnja 3. veljače10. veljače17. veljačeSvi ispiti su u 14.00 sati u A-111

LJETNI ROK:23. lipnja30. lipnja7. srpnja

Svi ispiti su u 14.00 sati u A-111JESENSKI ROK:8. rujna15. rujna23. rujnaSvi ispiti su u 14.00 sati u A-111

ISLAMSKA ARHITEKTURA I UMJETNOST

Izvanredni rok:

29.11. 2021.

ISLAMSKA CIVILIZACIJA I i II
KULTURNA POVIJEST OSMANSKOG CARSTVA I i II

Izvanredni rok:

  1. 11. 2021. u 11 sati u C-117 (obavezna najava mailom)

ZIMSKI ROK:

24. 1. 2022. 12-13.30 sati, A-202
31. 1. 2022. 12-13.30 sati, A-202
18. 2. 2022. 12-13.30 sati, A-202

LJETNI ROK:
13. 6. 2022. 12-13.30 sati, A-202
20. 6. 2022. 12-13.30 sati, A-202

4. 7. 2022. 12-13.30 sati, A-202

JESENSKI ROK:
9. 9. 2022. 12-13.30 sati, A-202
16. 9. 2022. 12-13-30 sati, A-202

23. 9. 2022. 12-13.30 sati, A-202

ART AND ARCHITECTURE IN SAFAVID, MUGHAL AND OTTOMAN EMPIRES 

LJETNI ROK: 
15. lipnja, 10.00 u A- 205
24. lipnja, 10.00 u A- 205

05. srpnja, 10.00 u A- 205

JESENSKI ROK:
08. rujna, 10.00 u A- 205
14. rujna, 10.00 u A- 205
23. rujna, 10.00 u A- 205
ISLAMSKA ARHITEKTURA I UMJETNOST
(Vrijeme ispita je po individualnom dogovoru sa svakim studentom)
ZIMSKI ROK:
31.1.
7.2.
14.2.
LJETNI ROK: 
20.6.
4.7.
11.7.
JESENSKI ROK:
29.8.
12.9.
19.9.