Ispitni rokovi

ISPITNI ROKOVI U  2020. / 2021.

 

TURSKI JEZIK (sve godine):

Napomena: pismeni ispit iz turskog jezika traje tri i pol sata, a idući dan održava se pismeni ispit iz lektorskog dijela (za studente viših godina) u trajanju od sat i pol.

Zimski rok:

26. siječnja, 16,00-19,30 (D-VII)
2. veljače, 16,00-19,30 (D-VII)
9. veljače, 16,00-19.30 (D-VII)

Ljetni rok:

15. lipnja, 16.00-19.30 (D-VII)
29. lipnja, 16.00-19.30 (D-VII)
6. srpnja, 16.00-19.30 (D-VII)

Jesenski rok:

6. rujna, 16.00-19.30 (D-VI)
16. rujna, 16.00-19.30 (D-VII)
23. rujna, 16.00-19.30 (D-VII)

ARAPSKI JEZIK (svi semestri)

Zimski rok:

1. veljače, u 14,00 sati
9. veljače, u 14,00 sati
19. veljače, u 14,00 sati

Ljetni rok:

21. lipnja, u 14 sati
28. lipnja, u 14,00 sati
12. srpnja, u 14,00 sati

Jesenski rok:

6.  rujna, u 14,00 sati
15. rujna, u 14,00 sati
22. rujna, u 14,00 sati

UVOD U OSMANSKU KNJIŽEVNOST
OSMANSKA KNJIŽEVNOST
UVOD U MODERNU TURSKU KNJIŽEVNOST
SUVREMENA TURSKA KNJIŽEVNOST
OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA I i II

Zimski rok:

28. siječnja, u 11,00 sati
4. veljače, u 11,00 sati
12. veljače, u 11,00 sati

Ljetni rok:

17. lipnja, u 11,00 sati
24. lipnja, u 11,00 sati
5. srpnja, u 11,00 sati

Jesenski rok:

2. rujna, u 11,00 sati
9. rujna, u 11,00 sati
17. rujna, u 11,00 sati

UVOD U STUDIJ TURKOLOGIJE (I) i (II)
UVOD U OSMANSKI JEZIK (I) i (II)
OSMANSKA LEKTIRA

Zimski rok:

25. siječnja
5. veljače
16. veljače

Ljetni rok:

17. lipnja
23. lipnja
8. srpnja

Jesenski rok:

1. rujna
7. rujna
14. rujna

STARI TURKIJSKI NARODI I JEZICI
SUVREMENI TURKIJSKI NARODI I JEZICI 

Zimski rok:

25. siječnja
1. veljače
12. veljače

Ljetni rok:

14. lipnja
21. lipnja
1. srpnja

Jesenski rok:

7. rujna
14. rujna
21. rujna

POVIJEST OSMANSKOG CARSTVA
POVIJEST REPUBLIKE TURSKE 

zimski rok:

29. siječnja, u 11,00 sati
5. veljače, u 11,00 sati
15. veljače, u 11,00 sati

ljetni rok:

18. lipnja, u 11,00 sati
25. lipnja, u 11,00 sati
2. srpnja, u 11,00 sati

jesenski rok:

3. rujna, u 11,00 sati
10. rujna, u 11,00 sati
17. rujna, u 11,00 sati

ISLAMSKA CIVILIZACIJA I i II
KULTURNA POVIJEST OSMANSKOG CARSTVA I i II

Zimski rok:

27. siječnja, u 10,00 sati
3. veljače,  u 10,00 sati
15. veljače, u 10,00 sati

Ljetni rok:

18. lipnja, u 10,00 sati
28. lipnja, u 10,00 sati
9. srpnja, u 10,00 sati

Jesenski rok:

6. rujna, u 10,00 sati
13. rujna, u 10,00 sati
20. rujna, u 10,00 sati

ART AND ARCHITECTURE IN SAFAVID, MUGHAL AND OTTOMAN EMPIRES 

Ljetni rok:

16. lipnja, u 9,30 sati
25. lipnja, u 9,30 sati
7. srpnja, u 9,30 sati

Jesenski rok:

8. rujna, u 9,30 sati
17. rujna, u 9,30 sati
22. rujna, u 9,30 sati

 

SREDNJOEGIPATSKI JEZIK I PISMO
(svi ispiti počinju u 14,00 sati)

Zimski rok:

28. siječnja
4. veljače
11. veljače

Ljetni rok:

17. lipnja
24. lipnja
1. srpnja

Jesenski rok:

2. rujna
9. rujna
16. rujna