Ispitni rokovi

ISPITNI ROKOVI ZA  2017. / 2018. GODINU

 

TURSKI JEZIK (sve godine):

zimski rok:

29. 1. 2018. u 14.00 sati, D-V

5. 2. 2018. u 14.00 sati, D-V

19. 2. 2018. u 14.00 sati, D-V

ljetni rok:

11. 6. 2018. u 14.00 sati, D-V

18. 6. 2018. u 14.00 sati, D-IV

2. 7. 2018. u 14.00 sati, D-IV

jesenski rok:

6. 9. 2018. u 14.00 sati, D-IV

13. 9. 2018. u 14.00 sati, D-IV

20. 9. 2018. u 14.00 sati, D-IV

ARAPSKI JEZIK (svi semestri)

zimski rok: :

13. 2. 2018. u 12.00 sati, D-V

22. 2. 2018. u 12.00 sati, D-V

ljetno rok:

21. 6. 2018. u 12.00 sati, D-V

6. 7. u 12.00 sati, D-V

jesenski rok:

4. 9. 2018.

14. 9. 2018.

27. 9. 2018.

UVOD U OSMANSKU KNJIŽEVNOST

OSMANSKA KNJIŽEVNOST

UVOD U MODERNU TURSKU KNJIŽEVNOST

UVOD U SUVREMENU TURSKU KNJIŽEVNOST

zimski rok:

2. 2. 2018. u 11.00 sati, A-128

16. 2. 2018. u 11.00 sati, A-128

23. 2. 2018. u 11.00 sati, A-128

ljetni rok:

15. 6. 2018. u 11.00 sati

26. 6. 2018. u 11.00 sati

5. 7. 2018. u 11.00 sati

jesenski rok:

3. 9. 2018. u 11.00 sati

10. 9. 2018. u 11.00 sati

17. 9. 2018. u 11.00 sati

OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA (I) i (II)

zimski rok:

2. 2. 2018. u 13.00 sati, A-111

12. 2. 2018. u 11.00 sati, A-111

23. 2. 2018. u 13.00 sati, A-111

ljetni rok:

15. 6. 2018. u 13.00 sati

26. 6. 2018. u 13.00 sati

4. 7. 2018. u 11.00 sati

jesenski rok:

3. 9. 2018. u 13.00 sati

10. 9. 2018. u 13.00 sati

17. 9. 2018. u 13.00 sati

UVOD U STUDIJ TURKOLOGIJE (I) i (II)

UVOD U OSMANSKI JEZIK (I) i (II)

OSMANSKA LEKTIRA

zimski rok:

31. 1. 2018. u 8.30 sati, D-V

7. 2. 2018. u 10.00 sati, D-V

21. 2. 2018. u 12.00 sati, D-V

ljetni rok:

13. 6. 2018. u 12.00 sati, D-V

20. 6. 2018. u 12.00 sati, D-V

4. 7. 2018. u 12.00 sati, D-V

jesenski rok:

29. 8. 2018. u 10.00 sati

12. 9. 2018. u 10.00 sati

19. 9. 2018. u 10.00 sati

STARI TURKIJSKI NARODI I JEZICI, SUVREMENI TURKIJSKI NARODI I JEZICI 

zimski rok:

31. 1. 2018. u 14.00 sati

7. 2. 2018. u 14.00 sati

21. 2. 2018. u 14.00 sati

ljetni rok:

13. 6. 2018. u 14.00 sati

20. 6. 2018. u 14.00 sati

4. 7. 2018. u 14.00 sati

jesenski rok:

29. 8. 2018. u 14.00 sati

12. 9. 2018. u 14.00 sati

19. 9. 2018. u 14.00 sati

POVIJEST OSMANSKOG CARSTVA 

POVIJEST REPUBLIKE TURSKE 

ISLAMSKA CIVILIZACIJA I i II 

KULTURNA POVIJEST OSMANSKOG CARSTVA I i II

zimski rok:

31. 01. 2018. u 10 sati, D-IV

07. 02. 2018. u 10 sati, D-IV

21. 02. 2018. u 10 sati, D-IV

ljetni rok:

12. 06. 2018. u 10 sati, D-IV

19. 06. 2018. u 10 sati, D-IV

03. 07. 2018. u 10 sati, D-III

jesenski rok:

04. 09. 2018. u 12 sati, D-III

11. 09. 2018. u 12 sati, D-III

18. 09. 2018. u 12 sati, D-III

ISLAMSKA ARHITEKTURA I UMJETNOST 

Zimski rok:

5. 2. 2018.

12. 2. 2018.

19. 2. 2018.

Ljetni rok:

18. 6. 2018.

2. 7. 2018.

9. 7. 2018.

Jesenski rok:

3. 9. 2018.

10. 9. 2018.

24. 9. 2018.

SREDNJOEGIPATSKI JEZIK I PISMO

Zimski rok:

1. 2. 2018. u 14 sati

15. 2. 2018. u 14 sati

22. 2. 2018. u 14 sati

Ljetni rok:

14. 6. 2018. u 14 sati

21. 6. 2018. u 14 sati

28. 6. 2018. u 14 sati

Jesenski rok:

30. 8. 2018. u 14 sati

6. 9. 2018. u 14 sati

13. 9. 2018. u 14 sati