Ispitni rokovi

ISPITNI ROKOVI ZA  2016. / 2017.

TURSKI JEZIK 

ljetni:
12. lipnja 2017. – D-VII, 16.00
20. lipnja 2017. – D-III, 14.00
27. lipnja 2017. – D-III, 14.00

jesenski:
5. rujna 2017. – D-III, 14.00
12. rujna 2017. – D-III, 14.00
19. rujna 2017. – D-III, 14.00

 

ARAPSKI JEZIK (svi semestri):

ljetni:

12. 6. (završni kolokvij)
30. 6. – u 10.00 u DV
11. 7. – u 10.00 u A-217

jesenski:

7.9. – u 10.00 u A-217
14.9. – u 10.00 u A-217
21. 9. – u 10.00 u A-217

ISLAMSKA CIVILIZACIJA (I) i (II)

ljetni:

13. lipanj 2017. (C 117 u 10,00 sati)
29. lipanj 2017. (C 117 u 10,00 sati)
06. srpanj 2017. (C 117 u 10,00 sati)

jesenski:

31. kolovoz 2017. (C 117 u 10,00 sati)
14. rujan 2017. (C 117 u 10,00 sati)
22. rujan 2017. (C 117 u 10,00 sati)

 

POVIJEST OSMANSKOG CARSTVA
POVIJEST REPUBLIKE TURSKE

ljetni:

13. 6. 2017. – 10-11.30, A-201
21. 6. 2017. – 9.30-11, A-201
4. 7. 2017. – 10-11.30, A-201

jesenski:

6. 9. 2017. – 9.30-11, A-201
13. 9. 2017. – 9.30-11, A-201
20. 9. 2017. – 9.30-11, A-201

 

STARI TURKIJSKI NARODI I JEZICI
SUVREMENI TURKIJSKI NARODI I JEZICI

ljetni:

14.6., 21.6., 5.7. u 14 sati, B-002

 jesenski:

6.9., 13.9., 20.9. u 14 sati, B-002

 

UVOD U STUDIJ TURKOLOGIJE (I) i (II)
UVOD U OSMANSKI JEZIK (I) i (II)
OSMANSKA LEKTIRA

ljetni:

14.6. – u 14.00 u D-I
21.6. – u 10.00 u D-I
5.7. – u 10.00 u A-217

jesenski:

6.9. – u 10.00 u A-217
13.9. – u 10.00 u A-217
20.9 – u 10.00 u A-217

UVOD U OSMANSKU KNJIŽEVNOST
OSMANSKA KNJIŽEVNOST
UVOD U MODERNU TURSKU KNJIŽEVNOST
UVOD U SUVREMENU TURSKU KNJIŽEVNOST
OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA (I)

ljetni:

19.6., u 11 sati (A-111)
30.6., u 11 sati (A-111)
7.7., u 11 sati (A-111)

jesenski:

4.9., u 10 sati (A-111)
8.9., u 10 sati (A-111)
15.9., u 10 sati (A-111)

KULTURNA POVIJEST OSMANSKOG CARSTVA (I) i (II)

ljetni:

13. 6. 2017. – 10-11.30, A-201
21. 6. 2017. – 9.30-11, A-201
4. 7. 2017. – 10-11.30, A-201

jesenski:

6. 9. 2017. – 9.30-11, A-201
13. 9. 2017. – 9.30-11, A-201
20. 9. 2017. – 9.30-11, A-201

 

SREDNJOEGIPATSKI JEZIK I PISMO

 

ljetni:

15. lipnja, 22. lipnja i 29. lipnja u 14 (A-111)

jesenski:

7. rujna, 14. rujna, 21. rujna u 14 (A-111)

ISLAMSKA ARHITEKTURA I UMJETNOST

ljetni:

19. 6., 26. 6., 10. 7.

jesenski: 

4. 9., 11. 9., 18. 9.