Ispitni rokovi

ISPITNI ROKOVI ZA  2019. / 2020. GODINU

 

TURSKI JEZIK (sve godine):

Napomena: pismeni ispit iz turskog jezika traje tri i pol sata a idući dan za više godine pismeni iz lektorskog dijela obično od 9.30 do 11.00 sati.

zimski rok:

27. siječnja, 14.00-17.30 (D-VI)
10. veljače, 14.00-17.30 (D-VI)
17. veljače, 14.00-17.30 (D-VI)

ljetni rok:

15. lipnja, 14.00-17.30 (D-III)
29. lipnja, 8.00-11.30 (D-III)
6. srpnja, 14.00-17.30 (D-V)

jesenski rok:

7. rujna, 14.00-17.30 (D-VI)
14. rujna, 14.00-17.30 (D-VI)
21. rujna, 12.00-15.30 (D-IV)

ARAPSKI JEZIK (svi semestri)

zimski rok:

23. 1. (završni kolokvij), 14 sati, A-128
30. 1., 14 sati, A-128
13. 2., 14 sati, A-128

ljetni rok:

8. 6. (završni kolokvij), 14 sati, A-128
30. 6., 14 sati, A-128
8. 7., 14 sati, A-128

jesenski rok:

3. 9., 14 sati, A-128
16. 9., 14 sati, A-128
25. 9., 14 sati, A-128

UVOD U OSMANSKU KNJIŽEVNOST

OSMANSKA KNJIŽEVNOST

UVOD U MODERNU TURSKU KNJIŽEVNOST

SUVREMENA TURSKA KNJIŽEVNOST

OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA I i II

zimski rok:

29. siječnja, 10.00 (A-128)
6. veljače, 10.00 (A-128)
19. veljače , 10,00 (A-128)

ljetni rok:

18. lipnja, 11.00 (A-128)
2. srpnja, 11,00 (A-128)
9. srpnja, 11,00 (A-128)

jesenski rok:

4 rujna, 11,00 (A-128)
17. rujna, 11,00 (A-128)
24. rujna, 11,00 (A-128)

UVOD U STUDIJ TURKOLOGIJE (I) i (II)

UVOD U OSMANSKI JEZIK (I) i (II)

OSMANSKA LEKTIRA

zimski rok:

29. siječnja, 12.00 (D-IV)
5. veljače, 9.00 (D-IV)
12. veljače, 9.00 (D-IV)

ljetni rok:

17. lipnja, 9.00 (D-IV)
1. srpnja, 12.00 (D-IV)
8. srpnja, 10.00 (A-111)

jesenski rok:

2. rujna, 10.00 (A-111)
16. rujna, 10.00 (A-111)
23. rujna, 10.00 (A-111)

STARI TURKIJSKI NARODI I JEZICI, SUVREMENI TURKIJSKI NARODI I JEZICI 

zimski rok:

28.1.2020. u 12.00., soba B-002

05.02.2020. u 12.00., soba B-002

20.2.2020. u 12.00., soba B-002

ljetni rok:

11.06.2020. u 12.00., soba B-002

19.6.2020. u 12.00., soba B-002

27.6. 2020. u 12.00., soba B-002

jesenski rok:

11.09.2020. u 12.00., soba B-002

18.9.2020. u 12.00., soba B-002

25.9. 2020. u 12.00., soba B-002

POVIJEST OSMANSKOG CARSTVA 

POVIJEST REPUBLIKE TURSKE 

zimski rok:

31.01., 10-12 sati, A-202
07.02., 10-12 sati, A-202
14.02., 10-12 sati, A-202

ljetni rok:

19.06., 10-12 sati, A-202
26.06., 10-12 sati, A-202
03.07., 10-12 sati, A-202

jesenski rok:

04.09., 10-12 sati, A-202
11.09., 10-12 sati, A-202
18.09., 10-12 sati, A-202

ISLAMSKA CIVILIZACIJA I i II 

KULTURNA POVIJEST OSMANSKOG CARSTVA I i II

zimski rok:

28.1., 11.-12.30 sati – A 201
4.02.,  11.-12.30 sati – A 201 
18.02., 9-10:30 sati – A 201

ljetni rok:

16.06., 9-10.30 sati, A-201
30.06., 9-10.30 sati, A-201
7.7., 9-10:30 sati, A 201

jesenski rok:

1.9., 12-13.30 sati – A 202
15.9., 9-10.30 sati – A 201
22.9., 12-13.30 sati – A 202

ISLAMSKA ARHITEKTURA I UMJETNOST 

Ispiti se održavaju na Arhitektonskom fakultetu, kabinet 432, uvijek u 11
h, uz prethodni dogovor e-mailom.

zimski rok:

3. I, 10. I, 17. I.

ljetni rok:

29. VI, 6., 13., VII.

jesenski rok:

31. VIII, 7., 14. IX.

SREDNJOEGIPATSKI JEZIK I PISMO

Svi ispiti su u 14.45 u A-111. 

zimski rok:
30. siječnja, 6. veljače i 13. veljače 2020.

ljetni rok:

18. lipnja, 25. lipnja i 2. srpnja 2020.

jesenski rok:

3. rujna, 17. rujna i 24. rujna 2020.