Nastavnici

dr. sc. Ekrem Čaušević, redoviti profesor

Soba: B-002
Tel.:++385-1-61 200 64
Fax: ++385-1-61 568 79
E-Mail: ekrem.causevic@ffzg.hr
Konzultacije: srijeda, 14.00-15.30

dr. sc. Marta Andrić, docentica

Soba: B-022
Tel. 61 200 64
E-mail: martaandric@yahoo.com
Konzultacije: srijeda, 14.30-16.00 (mole se studenti da se prethodno najave e-mailom)

dr. sc. Barbara Kerovec, docentica

soba: B-022
Tel. 61 200 64
E-mail: barbara.kerovec@gmail.com
Konzultacije: utorak, 11.00-12.30 (mole se studenti da se prethodno najave e-mailom)

dr. sc. Azra Abadžić Navaey, viša asistentica

Soba: B-022
Tel. 61 200 64
E-mail: azra.abadzic@gmail.com
Konzultacije: utorak, 11.30-12.30 (uz prethodnu najavu e-mailom)

dr. sc. Vjeran Kursar, docent

Soba: C-117
E-mail: vkursar@ffzg.hr
Konzultacije:
ponedjeljak: 9.30-10.15 i 12.30-13.15
utorak: 11.45-13.15

dr. sc. Demet Kardaş, lektorica za turski jezik

Soba: B-006
e-mail: demetkardas@gmail.com
Tel.: ++385-1-61 200 49
Konzultacije:

Seyfettin Yıldız, lektor za turski jezik

Soba: B-006
e-mail: seyfettin.yldz@gmail.com
Tel.: ++385-1-61 200 49
Konzultacije: četvrtak, 13.30-15.00

dr. sc. Nenad Moačanin, redoviti profesor (matični odsjek: Odsjek za povijest)

Soba: C-117
E-mail: nenad.moacanin@zg.t-com.hr
Konzultacije:

ponedjeljak: 11,00-12,00
srijeda: 17,30-18,30

RADOVI

dr. sc. Tatjana Paić-Vukić, viša znanstvena suradnica (matična ustanova: Arhiv HAZU, Zagreb)

Soba: B-022
Tel.: ++385-1-48 95 161
E-Mail: tatjana_paic@yahoo.com
Konzultacije:
ponedjeljak: 17,00-17,45
četvrtak: 17,45-18,30

dr. sc. Kornelija Jurin Starčević, docentica (matični odsjek: Odsjek za povijest)

Soba: C-111
Kontakt telefon: 01- 6120 151
e-mail: kjstarce@ffzg.hr
Konzultacije:
ponedjeljak: 14,00-15,00
četvrtak: 11,30-12,30 (C-111)

dr. sc. Alena Ćatović, izvanredna profesorica (matična ustanova: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu)
Soba:
e-mail: alenacatovic@yahoo.com

dr. sc. Zlatko Karač, izvanredni profesor (matična ustanova: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Soba: B-022
Kontakt telefon: 091-736 25 46
e-mail: zkarac@arhitekt.hr
Konzultacije: uz prethodnu najavu na e-mail