Nastavnici

Pročelnica Odsjeka

dr. sc. Marta Andrić, docentica

Soba: B-022
Tel. 4092 064
Email: martaandric@yahoo.com
Konzultacije: srijeda, 11.00-12.00 (mole se studenti da se prethodno najave e-mailom)

 

Predstojnik Katedre

dr. sc. Vjeran Kursar, docent

Soba: C-117
Email: vkursar@ffzg.hr
Tel: (01) 40 92 157
Konzultacije: utorak, 9.30-11.00 sati

 

dr. sc. Ekrem Čaušević, redoviti profesor u trajnom zvanju

Soba: B-002
Tel.:++385-1-4092 064
Fax: ++385-1-61 568 79
Email: ecausevi@ffzg.hr
Konzultacije: srijeda, 12.00-13.30

 

dr. sc. Barbara Kerovec, docentica

soba: B-022
Tel. 4092 064
Email: barbara.kerovec@gmail.com
Konzultacije: utorak, 11.00-12.30 (mole se studenti da se prethodno najave e-mailom)

 

dr. sc. Azra Abadžić Navaey, docentica

Soba: B-022
Tel. 4092 064
Email: azra.abadzic@gmail.com
Konzultacije: utorak, 12.30-13.30 (uz prethodnu najavu e-mailom)

 

dr. sc. Demet Kardaş, lektorica za turski jezik

Soba: B-006
Email: demetkardas@gmail.com
Tel.: ++385-1-4092 049
Konzultacije:

 

Seyfettin Yıldız, lektor za turski jezik

Soba: B-006
Email: seyfettin.yldz@gmail.com
Tel.: ++385-1-4092 049
Konzultacije: četvrtak, 13.30-15.00

 

dr. sc. Nenad Moačanin, redoviti profesor (matični odsjek: Odsjek za povijest)

Soba: C-117

Email: nenad.moacanin@zg.t-com.hr

Tel: (01) 40 92 157
Konzultacije:

Petak u 11.30

RADOVI

 

dr. sc. Tatjana Paić-Vukić, viša znanstvena suradnica (matična ustanova: Arhiv HAZU, Zagreb)

Soba: B-022
Tel.: ++385-1-48 95 161
Email: tatjana_paic@yahoo.com
Konzultacije:
ponedjeljak: 17,00-17,45
četvrtak: 17,45-18,30

 

dr. sc. Kornelija Jurin Starčević, docentica (matični odsjek: Odsjek za povijest)

Soba: C-111
Kontakt telefon: 01- 4092 151
Email: kjstarce@ffzg.hr
Konzultacije: uz najavu mailom

 

dr. sc. Zlatko Karač, izvanredni profesor (matična ustanova: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Soba: B-022
Kontakt telefon: 091-736 25 46
Email: zkarac@arhitekt.hr
Konzultacije: uz prethodnu najavu na email

 

Zeynep Oğuz Kursar, MA

Soba: B-022
Email: zoguz@ffzg.hr
Konzultacije: uz prethodnu najavu na email