Nastavnici

Pročelnica Odsjeka

dr. sc. Kristina Katalinić

Soba: B-002
Konzultacije: utorak 10:30-11:30
E-mail: kkatalin@ffzg.hr
Tel: (01) 4092 045

 

Zamjenica pročelnice Odsjeka

dr. sc. Barbara Kerovec, docentica

soba: B-022
Tel. 4092 064
Email: barbara.kerovec@gmail.com
Konzultacije: utorak, 11.00-12.30 (mole se studenti da se prethodno najave e-mailom)

 

Predstojnik Katedre

dr. sc. Vjeran Kursar, docent

Soba: C-117
Email: vkursar@ffzg.hr
Tel: (01) 40 92 157
Konzultacije: utorak, 11.45-13.15 sati

 

dr. sc. Ekrem Čaušević, redoviti profesor u trajnom zvanju

Soba: B-002
Tel.:++385-1-4092 064
Fax: ++385-1-61 568 79
Email: ecausevi@ffzg.hr
Konzultacije: srijeda, 14.00-15.30

 

dr. sc. Azra Abadžić Navaey, docentica

Soba: B-022
Tel. 4092 064
Email: azra.abadzic@gmail.com
Konzultacije: utorak, 11.00-12.00 (uz prethodnu najavu e-mailom)

 

dr. sc. Marta Andrić, docentica
Soba: B-022
E-mail: martaandric@yahoo.com
Konzultacije: srijeda 11-12 sati
Tel: (01) 40 92 064

 

Milica Sturz, dipl. fil., asistentica za arapski jezik

Soba: B-022
Email: msturz@m.ffzg.hr
Konzultacije: ponedjeljak 13:00- 13:45 (uz prethodnu najavu emailom)
srijeda 14:00- 14:45
Tel: (01) 40 92 064

 

dr. sc. Demet Kardaş, lektorica za turski jezik

Soba: B-006
Email: demetkardas@gmail.com
Tel.: ++385-1-4092 049
Konzultacije: srijeda, 12:30-14 sati

 

Özgür Öner, lektor za turski jezik

Soba: B-006
Email: ozgur_oner_@hotmail.com
Tel.: ++385-1-4092 049
Konzultacije: četvrtak, 14-15:30 sati

 

dr. sc. Tatjana Paić-Vukić, znanstvena savjetnica (matična ustanova: Arhiv HAZU, Zagreb)

Soba: B-022
Tel.: ++385-1-48 95 161
Email: tatjana_paic@yahoo.com
Konzultacije:
ponedjeljak: 17,00-17,45
četvrtak: 17,45-18,30

 

dr. sc. Kornelija Jurin Starčević, docentica (matični odsjek: Odsjek za povijest)

Soba: C-111
Kontakt telefon: 01- 4092 151
Email: kjstarce@ffzg.hr
Konzultacije: uz najavu mailom

 

dr. sc. Zlatko Karač, izvanredni profesor (matična ustanova: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Soba: B-022
Kontakt telefon: 091-736 25 46
Email: zkarac@arhitekt.hr
Konzultacije: uz prethodnu najavu na email

 

Zeynep Oğuz Kursar, MA

Soba: B-022
Email: zoguz@ffzg.hr
Konzultacije: uz prethodnu najavu na email