OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA I.

Naziv studija: Turkologija
Nositelj kolegija i nastavnikdr. sc. Azra Abadžić Navaey, docentica
Naziv predmeta: OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA I.
Status predmeta: izborni
Oblik nastave: predavanje + vježbe (1+1)
Broj ECTS bodova: 3

Ciljevi predmeta: Kolegij uvodi polaznike u osnove perzijskoga jezika, a cilj mu je da studenti usvoje gradivo iz opisa sadržaja predmeta (vidi niže).

Sadržaj predmeta: Uvod u povijest perzijskog jezika; fonetika i fonologija perzijskog jezika; osnove morfologije; izafet konstrukcija; osnovni modeli imenske i glagolske rečenice.

Studentske obveze: Testovi i provjere znanja tijekom semestra; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju); završni (pismeni i usmeni) ispit. Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

01. Predavanja: Povijest perzijskoga jezika; perzijska abeceda; razlike s arapskim pismom; bilježenje kratkih samoglasnika (a-e-o) i suglasnika; fonetski opis (alef-be-pe-te-se-ğim-čim-he-xe)
Vježbe: Vježbanje ortografije i čitanja.
02. Predavanja: Nastavak učenja pisma; fonetski opis (dāl-zāl-re-ze-že-sin-šin).
Vježbe: Vježbanje ortografije i čitanja.
03 Predavanja: Fonetski opis (sād-zād-tā-zā-ejn-ġejn-fe-qāf); bilježenje dugih samoglasnika (ā-i-u).
Vježbe: Čitanje i pisanje.
04. Predavanja: Fonetski opis (kāf-gāf-lām-mim-nun-wāw-he-je/jā).
Vježbe: Čitanje i pisanje; usvajanje elementarnog leksika.
05. Predavanja: Osobitosti pisanja i izgovaranja nekih glasova (hamze-alef-lā-xā). osobne zamjenice; pokazne zamjenice.
Vježbe: Vježbanje čitanja i pisanja; usvajanje elementarnog leksika.
06. Predavanja: Provjera znanja (test).
Vježbe: Vježbanje čitanja i pisanja.
07. Predavanja: Infinitiv; prezent gl. „biti“ (budan), enklitički oblik gl. „biti“; poredak riječi u rečenici.
Vježbe: Vježbanje jednostavne imenske rečenice. Usvajanje elementarnog leksika.
08. Predavanja: Određeni i neodređeni oblik; množina imenica.
Vježbe: Vježbanje gradiva na primjerima. Usvajanje leksika.
09. Predavanja: Prošlo svršeno vrijeme.
Vježbe: Čitanje i prevođenje elementarnih tekstova. Usvajanje leksika.
10. Predavanja: Prepozicije i postpozicije.
Vježbe: Vježbanje novog gradiva na primjerima.
11. Predavanja: Izafet konstrukcija.
Vježbe: Vježbanje na primjerima. Usvajanje leksika.
12. Predavanja: Izafet konstrukcija. Redoslijed nizanja atributa.
Vježbe: Čitanje elementarnih tekstova.
13. Predavanja: Tvorba pridjeva; izražavanje posvojnosti; složeni glagoli.
Vježbe: Čitanje, prevođenje.
14. Predavanja: Pripreme za ispit; rješavanje probnih tekstova.

Literatura:

Obvezna literatura:

Alavi, Bozorg i Lorenz, Manfred: Lehrbuch der persischen Sprache, Leipzig, 1974.
Taqi Purnamdarian: Persian for Foreigners (An Elementary Course), Tehran, 2005.