dr. sc. Tatjana Paić-Vukić, znanstvena savjetnica (matična ustanova: Arhiv HAZU, Zagreb)

Dr. sc. Tatjana Paić-Vukić (1963.) završila je studij orijentalne filologije (arapski jezik i književnost i turski jezik i književnost) na Filološkom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je na Odsjeku za komparativnu književnost, a doktorirala na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao znanstvena suradnica u Orijentalnoj zbirci Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Na Katedri za turkologiju Filozofskog fakulteta predaje arapski jezik. Bavi se arabičkim rukopisima, ponajprije onima iz Bosne, i objavljuje znanstvene i stručne radove iz orijentalne filologije i osmanske kulturne povijesti. Voditeljica je projekta “Kulturna povijest osmanske Bosne: interkulturalnost u podijeljenom društvu”, koji je dio znanstvenog programa “Triplex Confinium” (voditelj prof. dr. Drago Roksandić).

Bibliografija

Tel.: ++385-1-48 95 161
E-Mail: tatjana_paic@yahoo.com

Konzultacije:

ponedjeljak: 17,00-17,45 (B-022)

četvrtak: 17,45-18,30 (B-022)