Dnevni arhivi: 03/04/2024

IZVANREDNI ISPITNI ROK

Molimo studente za prethodnu najavu predmetnim nastavnicima zbog prijave u ISVU najkasnije pet dana prije ispita.

 BOHEMISTIKA

 prof. dr. sc. Katica Ivanković – 23. travnja u 14.30 u B-205

izv. prof. dr. sc. Suzana Kos – 18. travnja u 10.00 u B-205

doc. dr. sc. Matija Ivačić – 18. travnja u 11.00 u B-205

Slavomira Ribarova, viša lektorica – 23. travnja u 14.00 u B-206

 

POLONISTIKA

prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt – 19. travnja u 11.30 u B-220

dr. sc. Miro Hrdlička – 19. travnja u 11.30 u B-222

doc. dr. sc. Filip Kozina – 22. travnja (termin direktno sa studentima nakon javljanja)

Sandra Banas – 22. travnja Adam Mickiewicz (seminarski radovi šalju se mailom tjedan dana prije ispitnoga roka); Poljska književnost do modernizma (10:00, B-221) 

Kamila Kwiatkowska, ugovorna lektorica – 18. travnja u 10.00 u B-207

Małgorzata Vražić, lektorica – 24. travnja u 14.00 u B-207

 

SLOVAKISTIKA

prof. dr. sc. Martina Grčević – 23. travnja u 16.30 u B-208

izv. prof. dr. sc. Zrinka Stričević Kovačević – 18. travnja u 11.30 u B-220

doc. dr. sc. Ivana Čagalj – 19. travnja  u 14.45 u B-208

Peter Jilek, ugovorni lektor – 18. travnja u 18.00 u B-220

dr. sc. Marina Jajić Novogradec – 19.04.2024. u 15,30, prostorija B-223.

dr. sc. Marija Kursar, viša lektorica – 19. 4. u 11.00 sati, B-220