dr.sc. Ivana Čagalj – obavijest

Dr. sc. Ivana Čagalj 16. i 20. travnja neće održati nastavu zbog službene spriječenosti (istraživanja u Slovačkoj), te će nastava biti nadoknađena nakon dogovora sa studentima.