Maria Vuksanović Kursar, viša lektorica – nastava

M. Vuksanović u ponedjeljak, 16. 4. 2018. neće održati nastavu zbog spriječenosti. Nadoknada će se održati 17. 4. 2018. te prema dogovoru sa studentima.