Dr. sc. Ivana Čagalj – obavijest

Dr. sc. Ivana Čagalj 1.6. i 8.6. neće održati nastavu iz predmeta Slovačka književnost na filmu zbog službene spriječenosti. Nastava će biti nadoknađena po dogovoru sa studentima.