Fonologija i morfologija češkog jezika

Na zahtjev studenata uvode se dva dodatna ispitna termina za kolegij Fonologija i morfologija češkog jezika (nositelj: izv. prof. dr. sc. Petar Vuković):

26.6. u 14 sati u A-118

10.7. u 14 sati u A-124