dr. sc. Marine Jajić Novogradec-nastava i konzultacije

Nastava kod dr.sc. Marine Jajić Novogradec za bohemiste i slovakiste počinje u petak 11.10. prema rasporedu. Konzultacije će se umjesto 04.10. održati 03.10. od 12,00 do 13,30 sati.