prof. dr. sc. Neda Pintarić – nastava na diplomskom studiju

Mole se studenti koji slušaju kolegij Suprasintaksa i Etnolingvistika na diplomskom studiju polonistike da dođu radi dogovora u četvrtak, 3. listopada u 12,30 u A-124.