dr. sc. Matija Ivačić, poslijedoktorand – obavijest

Dr. sc. Matija Ivačić 13.7.2018. neće održati konzultacije.