Ivana Maslač – nastava

U srijedu (6.12.) Ivana Maslač, viša lektorica neće održati nastavu zbog bolesti.