Cena Susanny Roth 2018 – výzva// Natječaj Susanne Roth 2018 – poziv

Velvyslanectví ČR v Záhřebu vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth, která je určená mladým překladatelům a bohemistům v Chorvatsku.

Účastnit se jí mohou osoby ve věku do 40 let, které jsou chorvatskými občany nebo mají na území Chorvatska trvalý pobyt. Soutěž  vyhlašují Česká centra ve spolupráci s Českým literárním centrem.

Bližší informace o soutěži a pravidlech účasti jakož i  soutěžní text jsou k dispozici na http://www.mzv.cz/zagreb/cz/kultura/cena_susanny_roth_2018_vyzva.html.   Soutěžním textem letošního ročníku soutěže je šestá kapitola  (strany 104-118) knihy Karla Veselého Bomba*Funk (nakl. BiggBoss, 2017).

Termín pro odevzdání soutěžního překladu textu knihy v elektronické podobě  je 31. březen 2018. Výsledky soutěže budou zveřejněny 15. května 2018. Všechny soutěžní  texty včetně profesního životopisu, aktuální fotografie a čestného prohlášení deklarujícího autorství odevzdaného soutěžního překladu je třeba zaslat na následující emailovou adresu: zagreb@embassy.mzv.cz

Na texty doručené po tomto datu nebude brán zřetel. Všem účastníkům přejeme mnoho úspěchů v soutěži a těšíme se na všechny překlady!