Izbor za predstavnika studenta 1. godine preddiplomskog studija polonistike

Izbor za predstavnika studenata na prvoj godini preddiplomskog studija polonistike održat će se u ponedjeljak, 21. listopada 2019. u 17,00 sati u A-224.