Izbor za predstavnika studenta 3. godine preddiplomskog studija polonistike

Izbor za predstavnika 3. godine preddiplomskog studija polonistike održat će se u utorak, 15. listopada u 12,30 u A-124.