Izbor za predstavnika studenata 1. godine diplomskog studija bohemistike

Izbori za predstavnika studenata 1. godine diplomskog studija bohemistike održat će se u srijedu, 16. listopada, u 12:30 sati u A-312.