Izbor za predstavnika studenata – 2. god. polonistike

Izbor predstavnika studenata polonistike održat će se u srijedu, 16. listopada 2019. u 15,30 u A-223.