Izrada poljsko-hrvatskog pragmatikona

U petak, 11. listopada od 14,00 sati prof. Neda Pintarić će održati kolegij Izrada poljsko-hrvatskog pragmatikona u B-222.