Izbor za predstavnika studenata – 3. god. slovakistika

Izbori za predstavnika studenata u Vijeću studenata će se održati u srijedu, 9. listopada u 9:30 u učionici A-124 te se mole svi studenti 3. godine slovakistike da budu prisutni taj dan na nastavi.