Kultura poljskog jezika

Nadoknada iz kolegija Kultura poljskog jezika održat će se u petak, 13. travnja 2018. u 17,00 sati u A-223.