Maria Kursar Vuksanović – nastava

U četvrtak, 7. prosinca 2017. viša lektorica Maria Kursar Vuksanović neće održati nastavu zbog službene spriječenosti.