Osnove staroslavenskog jezika

Zbog Dana fakulteta u petak, 19. listopada će se nastava iz Fonologije staroslavenskoga jezika (kolegij: Osnove staroslavenskoga jezika) održati umjesto u dvorani VII- u konferencijskoj dvorani u knjižnici FF-a, na drugom katu.

 

Tanja Kuštović