dr. sc. Matija Ivačić, viši asistent – konzultacije

Dr. sc. Matija Ivačić, viši asistent, u petak 19.10. neće održati konzultacije,