Upis teme diplomskog rada u indeks

Svi studenti koji su predali Molbu za odobrenje teme i imenovanje mentora diplomskog rada i imaju naljepnicu ljetnog semestra mogu doći u tajništvo na upis teme u indeks.

GOSTUJUĆA PREDAVANJA – 17. SVIBNJA 2018.

U četvrtak, 17. svibnja 2018. godine, dr. sc. Vladimir Vukomanović Rastegorac (Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu) održat će dva gostujuća predavanja na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti.

11:00 – 12:30, A-302 – Tematizacija smrti u srpskoj poeziji za decu i mlade

Predavanje će biti održano u sklopu kolegija Poredbene analize. Osim za studente toga kolegija, predavanje je obavezno za sve studente srbistike. Dobrodošli su i svi ostali zainteresirani za ovu temu! Pripremni materijal za predavanje priloženo je uz ovu obavijest.

17:00 – 18:30, A-302 – Razvoj strukture i razvoj značenja reči (metodički aspekt)

Predavanje će biti održano u sklopu kolegija Leksikologija srpskog jezika. Osim za studente toga kolegija, predavanje je obavezno za sve studente srbistike te za studente kolegija Srpski jezik: jezik-kultura-društvo. Dobrodošli su i svi ostali zainteresirani za ovu temu!

Tematizacija smrti… (pesme)

Nadoknada kod više lektorice S. Ribarove

Nadoknada kod više lektorice S. Ribarove za 20.4. odradit će se u sljedećim terminima:

sri: 12:30- 14.00 –  B206 (Prijevodne vježbe 2)

pet. 12.30- 14-00 A 215 (Češke jezične vježbe 4)

Sintaksa slovačkog jezika – odrada

Nadoknada nastave iz predmeta Sintaksa slovačkoga jezika odradit će se u sljedećim terminima:

 

– Srijeda, 25. travnja od 8-9,30 u A-301

– Utorak 8. svibnja od 8-9,30 u A-302

doc. dr. sc. Ivana Čagalj

 

 

 

 

GOSTUJUĆA PREDAVANJA NA JUŽNOJ SLAVISTICI

U četvrtak, 26. travnja, profesorice  dr. sc. Gordana Štasni i dr. sc. Gordana Štrbac s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu održat će predavanja na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti u sljedećim terminima:

15:30, A-302 – Frazeološka jedinica i pristupi u njezinom izučavanju

17:00, A-302 – Antonimija

 

Dobrodošli su svi zainteresirani!