Program studija

Preddiplomski studij češkog jezika i književnosti organiziran je kao dvopredmetni studij (A1 + A2) i može se studirati u kombinaciji s bilo kojim drugim dvopredmetnim studijem na Filozofskom fakultetu. U trogodišnjem preddiplomskom studiju bohemistike studenti će steći temeljna znanja iz češke lingvistike te povijesti češke književnosti i kulture. Upoznat će se pritom s najmanje pedeset čeških književnih tekstova prevedenih na hrvatski te postići komunikacijsku kompetenciju na češkome na razini B2 prema Zajedničkome europskome referentnome okviru za jezike Vijeća Europe. Stečena znanja preduvjet su za upis na diplomski studij češkoga jezika i književnosti na zagrebačkome, eventualno i na nekom drugom sveučilištu, te na druge diplomske studije koji to omoguće.

Od ukupno 180 ECTS-bodova u preddiplomskom studiju 90 ih se odnosi na jedan predmet iz dvopredmetne studijske kombinacije, pri čemu studenti bohemistike 60 ECTS-bodova stječu pohađajući 12 obvezatnih kolegija. Ti se kolegiji održavaju kontinuirano svaki drugi semestar i studenti koji ne polože ispit iz nekoga od njih mogu ga ponovno pohađati u istome (zimskome ili ljetnome) semestru iduće akademske godine.

Od ukupno 30 ECTS-bodova koje u preddiplomskolm studiju studenti stječu pohađajući izborne kolegije, najmanje 15 ECTS-bodova moraju steći pohađajući kolegije s unutarnjom izbornošću, a preostale odabirući kolegije posve slobodno iz fakultetske ponude. Kao kolegiji s unutarnjom izbornošću računaju se kolegiji iz ponude Katedre za češki jezik i književnost te kolegiji sadržajno vezani uz bohemističke teme iz fakultetske ponude. Katedra za češki jezik i književnost za svaki pojedini semestar sastavit će popis kolegija iz aktualne fakultetske ponude koji se mogu računati kao kolegiji s unutarnjom izbornošću. Studentima preddiplomskoga studija bohemistike i svim drugim studentima Filozofskoga fakulteta Katedra usto u svakom semestru nudi jedan izborni kolegij. Za polaženje toga kolegija u načelu neće biti nužno poznavanje češkoga jezika, a jednom ponuđeni kolegij neće se ponoviti unutar ciklusa od 6 semestara. Izborne kolegije studenti mogu upisivati u slijedu koji odgovara njihovim potrebama i željama. Ako ne polože ispit iz nekoga od njih, mogu umjesto njega u idućem semestru upisati drugi izborni kolegij.

Studenti koji žele nastaviti i diplomski studij bohemistike kao jedan od kolegija s unutarnjom izbornošću tijekom preddiplomskoga studija moraju odabrati staroslavenski jezik. Preporučujemo svim studentima koji žele izbjeći komplikacije na početku diplomskoga studija pohađanje toga kolegija i upućujemo ih da informacije o njemu potraže na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost.

Umjesto kolegija s unutarnjom izbornošću studenti preddiplomskoga studija češkoga jezika i književnosti mogu, uz mentorovu suglasnost, raditi na individualnom znanstvenom projektu te napisati prvostupnički rad. On nosi 5 ECTS-bodova, a njegova izrada mora početi najkasnije na početku akademske godine do čijega ga kraja treba završiti.

Program preddiplomskoga studija u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Izmjene i dopune programa preddiplomskog studija češkog jezika i književnosti možete preuzeti ovdje.

Broj dopusnice možete preuzeti ovdje.