Slavomira Ribarova – nastava

Slavomira Ribarova, viša lektorica u srijedu, 30. svibnja 2018. neće održati nastavu. Nadoknada prema dogovoru.