Raspored završnih ispita (rujan, 2021.)

Raspored pojedinih sastavnica završnog ispita za studente koji završavaju preddiplomski studij u tekućoj akademskoj godini je sljedeći:

20.9., ponedjeljak, u 14.00 sati  – kabinet B 001: 
Usmeni dio ispita iz književnosti i kulture (dr. sc. Sandor Bene)
 
21.9., utorak, 10.00 sati – dvorana A 217:
Pismeni (jezični) ispit (prof. Gabriella Kiss)
 
22.9., srijeda, 10.00 sati – dvorana A 128:
Usmeni dio ispita iz jezikoslovlja (dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi)