South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Croatia

Snjezana Koren
Southeast European Joint History Project

“Southeast European Joint History Project” pokrenut je 1997. godine od strane Centra da demokraciju i pomirenje u Jugoistocnoj Europi (Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe) iz Soluna (www.cdsee.org). Joint History Project pokrenuo je diskusiju o interpretacijama pojedinih povijesnih dogadjaja s ciljem stvaranja mreze znanstvenika koji bi cinili protutezu povijesti opterecenoj nacionalnim ideologijama i evaluirali udzbenike povijesti koji se trenutacno koriste u skolama.

Dio su projekta i regionalne radionice koje su u razdoblju od prosinca 1999. do ozujka 2001. pod supervizijom Odbora za udzbenike (Textbook Committee) ispitivale udzbenike povijesti i ostala obrazovna sredstva te metode poucavanja s ciljem prijedloga njihove revizije. Radionice su se bavile prakticnim problemima nastave povijesti u osnovnim i srednjim skolama te nastojale analizirati kako se pojedina osjetljiva i kontroverzna pitanja poucavaju u nastavi povijesti zemalja Jugoistocne Europe. Sudionici tih radionica bili su znanstvenici i nastavnici povijesti iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Cipra, Grcke, Hrvatske, Madjarske, Makedonije, Rumunjske, Savezne Republike Jugoslavije, Slovenije i Turske.

U sklopu projekta Teaching sensitive and controversial issues in the history of South-East Europe, Odbor za udzbenike je od prosinca 1999. do ozujka 2001. organizirao slijedece radionice:

§         Radionica I: The Hungarian Legacy in Southeast Europe(Budimpesta, 17.-18. prosinca 1999.)

§         Radionica II: Teaching Cyprus: in search of tolerance and understanding (Pyla, Cipar, 28.-29. veljace 2000.)

§         Radionica III: The Macedonian Identity: complimentarities, conflicts, denials (Skopje, 16.-18. travnja 2000.)

§         Radionica IV: Albanians and their Neighbors(Atena, 15.-16. lipnja 2000.)

§         Radionica V: Greeks and Turks: the Janus of a Common Historyi The Balkan Empires: common heritage, different heirs (Istanbul, 20-23 rujna 2000.)

§         Radionica VI: Yugoslavia: a look in the broken mirror – Who is the “Other”?” (Ljubljana 2.-5. studeni 2000.)

§         Radionica VII: Religious Education and the view of the “Others” in Southeast Europe(Solun, 11.-12. ozujka 2001.)

Rasprave tijekom tih radionica pokazale su da sudionici dijele nezadovoljstvo nacinom na koji se povijest poucava u njihovim zemljama. Jedan je od opcih zakljucaka svih radionica da se skolska povijest na ovim prostorima cesto mijenjala u skladu sa zeljama i potrebama vladajucih rezima s ciljem opravdavanja njihove politike, dok su udzbenici sluzili kao sredstvo za prenosenje ideologija i agresivnog nacionalizma te bili optereceni dnevno-politickim temama. Nacin poucavanja povijesti i dalje je tradicionalan, dok se od ucenika cesto trazi jedino memoriranje velikog broja (nepotrebnih) cinjenica, a premalo se paznje posvecuje razvoju njihovih stavova, sposobnosti i interesa. Stoga je mnogim ucenicima povijest dosadan, tezak i neomiljen predmet, te u danasnjim okolnostima cesto ima manji utjecaj na izgradnju njihovih svjetonazora u odnosu na medije i obiteljsku tradiciju. Zato se ne smije zanemariti mogucnost da bi revidirani planovi i programi i drugaciji udzbenici mogli imati znacajan i konstruktivni utjecaj na javno misljenje, a skolska povijest vaznu ulogu u razvoju obrazovanja za mir, medjunarodno i medjukulturno razumijevanje i suradnju u regiji. Pritom bi dobar udzbenik povijesti trebao biti izvor znanja i vjestina koji ce ucenicima omoguciti da sami dodju do svog neovisnog izbora izmedju alternativnih pogleda i vrijednosti.

Nastavni planovi i udzbenici povijesti jos uvijek su optereceni politickom povijescu, etnocentricnim pristupom (koji doduse nije karakteristican samo za ovu regiju, vec je prisutan u vecini europskih drzava), negativnim stereotipima u prikazivanju drugih i stavljanjem tezista na povijest medjusobnih sukoba. Nacionalna povijest dominira u vecini nastavnih planova i programa i udzbenika: tako se u Rumunjskoj i Grckoj u nekim razredima poucava iskljucivo nacionalna a u nekima iskljucivo opca povijest, dok npr. u Turskoj, Makedoniji i Jugoslaviji nacionalna povijest je dominantna u svim razredima u odnosu na opcu (iznad 75%). Hrvatska je pritom, sa oko 50% nacionalne povijesti u udzbenicima i nastavnim planovima i programima, negdje u sredini, dok je u Sloveniji nacionalna povijest u udzbenicima zastupljena s oko 30%. U prikazu nacionalne povijesti cesto prevladava slika vlastitog naroda kao zrtve drugih, dok se najvise paznje posvecuje politickoj povijesti, a najmanje se govori o svakodnevnom zivotu ljudi u proslim vremenima. Pritom se nacionalna drzava prikazuje kao krajnji cilj povijesnog razvoja koji je postignut kroz borbu, rat i zrtve. Iako unutar nacionalne povijesti ucenici dobivaju i prilican broj informacija o susjednim narodima, cesto su u njihovu opisu prisutni stereotipi i predrasude. Stoga se moze reci da nastavi povijesti na ovim prostorima definitivno nedostaje, kako je to opisao jedan od sudionika radionica, “optimizam i smisao za humor” te nije neobicno da je za mnoge ucenike povijest jedan od najneomiljenijih predmeta.

Stoga su sudionici ovih radionica naglasili potrebu promjene metoda poucavanja povijesti, pri cemu bi se podjednaka vaznost pridavala i stjecanju znanja i razvoju ucenickih stavova i umijeca. Kao jedan od mogucih izlaza iz ovakve situacije, sudionici radionica predlozili su reviziju nastavnih planova i programa tako da u njima u znatno vecoj mjeri budu zastupljeni kulturna povijest i sadrzaji iz svakodnevnog zivota u proslosti kojima se moze izbjeci stavljanje naglaska na medjusobne sukobe. No, s obzirom da je povijest ove regije prilicno opterecena konfliktima, njih je nemoguce posve izbjeci i pritom istovremeno postivati povijesnu istinu. Stoga bi u udzbenicima, kad je rijec o takvim kontroverznim i osjetljivim problemima, trebalo promijeniti pristup i iskljuciti autoritarni nacin prikazivanja proslosti u kojem je moguc samo jedan i jedini prikaz dogadjaja. Umjesto toga, ucenicima treba predociti postojanje razlicitih misljenja o pojedinim povijesnim temama i problemima te nauciti ih kako da na temelju raznovrsnih povijesnih izvora prosudjuju dogadjaje i povijesne licnosti i tako razvijaju vlastite stavove i kriticko misljenje. Takva praksa vec postoji u mnogim zapadnoeuropskim udzbenicima.

Jedna od tema o kojoj se raspravljalo na ovim radionicama bila je i udzbenicka produkcija u zemljama sudionicama radionica. Dobar dio zemalja vec neko vrijeme ima alternativne i paralelne udzbenike, dok u nekima postoje i alternativni planovi i programi. S druge strane, u Grckoj, Jugoslaviji i Turskoj postoji u svakom razredu samo jedan sluzbeni udzbenik koji odobrava ministarstvo prosvjete, dok se u Makedoniji alternativni udzbenici tek pocinju uvoditi. Iako je uvodjenje alternativnih i paralelnih udzbenika u nekim zemljama (npr. Rumunjskoj) izazvalo prilicno polemika, na kraju su se ipak pokazali kao korak naprijed, jer unatoc jedinstvenom nastavnom planu i programu cesto donose drugacije pristupe obradi propisanih sadrzaja i suvremeniji pogled na povijesna zbivanja.

Medjutim, neki primjeri koje su sudionici radionica iznijeli o svojim obrazovnim sustavima pokazali su da je ponekad lakse promijeniti nastavne planove i udzbenike nego nacin na koji su ucitelji navikli poducavati povijest. Ilustrativan je slovenski primjer: u zadnjih deset godina, autori nastavnih planova i programa mogli su nesmetano razvijati planove i udzbenike bez uplitanja i utjecaja politike, te su stoga slovenski udzbenici i planovi najsuvremeniji i najrazvijeniji u odnosu na ostale drzave nastale na podrucju bivse Jugoslavije. Medjutim, nastavnici koji su navikli na tradicionalne oblike poucavanja tesko se prilagodjavaju promjenama i ponekad pruzaju otpor novoj situaciji. Stoga je tijekom radionica u vise navrata istaknuto da iskljucivo promjene udzbenika nece biti dovoljne, vec da rad treba usmjeriti na vise razina: treba rascistiti niz problema na akademskoj razini, u nastavne planove i programe i udzbenike unijeti uravnotezeniju sliku ljudi i dogadjaja, te povesti brigu o izobrazbi buducih nastavnika povijesti na sveucilistima i o permanentnom obrazovanju i usavrsavanju postojecih nastavnika. No, prije svega treba razviti strucno usavrsavanje nastavnika povijesti, jer ako oni nisu spremni promijeniti nacin na koji poucavaju, najbolji programi i udzbenici bit ce beskorisni.

Stoga je zakljuceno da je neophodno ukljuciti u diskusiju sve koji mogu biti relevantni za rjesavanje problema u nastavi povijesti – ministarstva prosvjete, znanstvenike, autore udzbenika i nastavnike. Nastavnicima treba pomoci da usavrse svoje znanje povijesti, pripremiti ih za koristenje novih udzbenika i novih metoda, pri cemu strucno znanje predmeta i nastavna praksa moraju imati podjednak znacaj. Da bi se postigao drugaciji pristup nastavi povijesti, od izuzetne je vaznosti da su i znanstvenici i nastavnici sposobni i voljni suradjivati. Konacni cilj te suradnje jest drugacija skolska povijest koja nece biti namjerno opterecena dnevno-politickom problematikom, koja ce kod ucenika razvijati kriticko misljenje, biti oslobodjena stereotipa i neznanja i postivati povijesnu istinu.


Teacher Training Workshops

Zahvaljujuci radionicama u sklopu projekta Teaching sensitive and controversial issues in the history of South-East Europe prikupljeni su dragocjeni podaci neophodni za stvaranje slike o nastave povijesti u regiji. Jedan od rezultata tih radionica je i pokretanje novog projekta, “Southeast European History Teachers’ Educiation Project”, prije svega namijenjenog nastavnicima povijesti. Projekt takodjer organizira Odbor za udzbenike, u medjuvremenu preimenovan u Odbor za nastavu povijesti (History Education Committee). Projekt se sastoji od dva dijela: radionica za nastavnike (Teacher Training Workshops), koje su zapocele u prosincu 2000. godine i programa razmjene nastavnika povijesti (History Teacher Exchange Programme), koji bi trebao zapoceti sredinom 2001. godine. U okviru Teacher Training Workshops planiraju se odrzati slijedece radionice:

§         Radionica I “The Balkan Wars”  (Solun, 14.-17. prosinca 2000.); sudionici iz Bugarske, Grcke i Turske.

§         Radionica IIFirst World War and the Creation of Yugoslavia (Solun, 26.-29. sijecnja 2001.); sudionici iz Hrvatske i Jugoslavije.

§         Radionica III Second World War – Collaboration and Resistance (Solun, 8.-10. ozujka 2001); sudionici iz Hrvatske, Slovenije i Jugoslavije.

§         Radionica IV“First World War and the Creation of Albania” (Tirana, 11-13. svibnja 2001.); sudionici iz Albanije, Bugarske, Hrvatske, Grcke i Turske.

§         Radionica V“The Ottoman Empire and the Cration of Nation-States” (Bukurest, 1.-3- lipnja 2001); sudionici iz Bugarske, Rumunjske i Turske.

§         Radionica VI“The Balkan Wars” (Skopje, listopad 2001.); sudionici iz Albanije, Bugarske, Grcke i Makedonije.

§         Radionica VII“Cyprus” – (London, studeni 2001); sudionici iz Cipra, Grcke i Turske.


 

Misljenja nastavnika o radionicama:

Mislim da su svi ovi razgovori bili dragoceni, jer Drugi svetski rat u svesti mnogih pojedinaca jos nije zavrsen (ukljucujuci mozda i mene). Svima nam nedostaje da cujemo drugacije misljenje. Ako ga i ne prihvatimo odmah, barem ga znamo, i ono ce delovati u nama.

Bojan Vuckovic, Beograd, profesor XIII. beogradske gimnazije

Smatram da su radionice odrzane u Solunu bile vrlo zanimljivo iskustvo, s obzirom da hrvatski ucitelji nemaju bas mogucnosti kontaktiranja s uciteljima susjednih zemalja, a pogotovo sa srpskim uciteljima. Kroz rad u radionicama stekli smo barem djelomican dojam o tome kako se radi na satovima povijesti u pojedinoj drzavi, kako se obraduju teme iz zajednicke proslosti, te kako izgledaju udzbenici povijesti za osnovne i srednje skole. Smatram da su ove radionice dobre upravo radi ovog osobnog kontakta kroz kojeg se moze doznati puno vise o situaciji u skolstvu u svakoj drzavi, ali i o stavu prema povijesti kao skolskom predmetu, jer to je predmet koji se koristi kao propaganda, cesto negativna.

Margita Madunic, Zagreb

Ovakvi susreti, i nacin rada na seminaru, daju nadu da je moguce razgovarati o svim temama.

Nenad Zarkovic, Beograd

Izdvojio bih jedan detalj koji smatram izuzetno vaznim. Na obje radionice radilo se, medju ostalim, na analizi udzbenika. Kako je tema druge radionice bila osjetljive prirode (Drugi svjetski rat - kolaboracija i otpor) nije bilo nerazumno ocekivati stanovita neslaganja i razmimoilazenja u miljenjima, posebno izmedju hrvatske i srpske delegacije. Do toga, medjutim, nije doslo. Bio sam ugodno iznenadjen spremnoscu kolega iz Jugoslavije (barem onih koji su sudjelovali u diskusiji) da vrlo kriticki analiziraju srpske udzbenike, otvoreno iskazujuci svoje nezadovoljstvo istima. Taj podatak svakako ohrabruje. Jer, premda je kvalitetan, posteno napisan, deideologiziran udzbenik vazan temelj kvalitetne nastave, on joj nije nuzno i jedini, kljucni preduvjet. Nastavnik je u ucionici autonoman, on bi u njoj trebao biti "gazda".

Na kraju, svoje zadovoljstvo spremnoscu nastavnika iz Srbije da vrlo kriticki promatraju svoje udzbenike moram malo relativizirati. Nisam, naime, pretjerano uvjeren da su kolege iz Srbije koje su nazocile radionicama u Solunu reprezentativan uzorak nastavnika povijesti u Srbiji. Isto, dakako, vrijedi i za hrvatsku delegaciju. To po prilici znaci da dobar dio nastavnika u Srbiji postojece udzbenike koristi nekriticki, tj. upravo onako kako ne bi trebali s obzirom na njihovu kvalitetu i stupanj ideologiziranosti. S tim ce se problemom, medjutim, morati pozabaviti srpski povjesnicari. U Hrvatskoj je situacija, ipak, mnogo povoljnija, ako ni zbog ceg drugog, ono zbog postojanja alternativnih udzbenika.

Kresimir Erdelja, Zagreb

Sama ideja da se organizuju ove radionice je sjajna. Jedina mogucnost da se razrese kontroverze iz zajednicke proslosti je da pravi intelektualci i strucnjaci, koristeci iskljucivo strucne metode, otkriju pravu istinu, ma kakva ona bila. Svi Jugosloveni moraju preispitati svoju proslost, obracunati se sa svim silama zla, da bi ciste duse mogli graditi buducnost u okvirima Europe.

Aleksandar Glavnik, Beograd

Kroz nekoliko radionica upoznali smo se s izvorima, historiografijom i udzbenicima na podrucju Jugoslavije, Slovenije i Hrvatske. Bilo je to dragocjeno iskustvo iz vise razloga. Otvoreno smo razgovarali o svim temama, razmijenili misljenja, uocavali razlike u prikazu pojedinih povijesnih dogadjaja. Mislim da je prednost seminara i u prisutnosti strucnih predavaca koji su nam svojim pojasnjenjima i upucivanjem u odresene probleme dali dodatan poticaj za nas buduci rad.

Dunja Sokolar, Slavonski Brod

Kada su me pitali, da li hocu da podjem u Solun na “teacher workshop”, odmah sam rekla ‘da’ jer mi se cinilo da je to prilika da saznam kako moji kolege u Hrvatskoj i Srbiji uce historiju u 8. razredu i da izmenimo nasa iskustva.

A na kraju moram da kazem da se dogodilo mnogo vise od toga, jer izmenili smo i nasa misljenja, zivotna iskustva i saznali kako se zivi u bivsim jugoslavenskim republikama. Ta saznanja pomoci ce mi pri nastavi druge polovine 20. stoljeca i rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji kao i tema koje smo obradjivali.

I sto je najvaznije – sklopila sam nova poznanstva i prijateljstva koja, nadam se, ce da se i odrze.

Helena Pacnik, Slovenske Konjice

Svaki novi susret s ljudima radja nove radosti i nove spoznaje. Tako nam je i ovaj susret s kolegama iz Srbije i Slovenije donio neka nova iskustva. Sama radionica donijela mi je nove saznanja koja se odnose na znanstvene spoznaje, ali i nove spoznaje o primjeni tih znanja u nastavi povijesti. Ovi susreti svakako oplemenjuju nas, ali i one kojima cemo prenijeti nove spoznaje. Rad na izvorima, prikazi povijesne literature te analiza udzbenika svakako ce mi pomoci u daljnjem radu. Smatram da bi ovakvih susreta trebalo biti sto vise. Zahvaljujem organizatorima na trudu. Srdacan pozdrav svima.

Ivan Peklic, Krizevci

Seminari na kojima se izmenjuju misljenja i iskustvo iz razlicitih sredina su neophodni. Takodjer su vrlo pozitivna iskustva sa radionicama. Zato bi bilo potrebno sto vise radionica, da mi mogao ucestvovati sto veci broj ucitelja. Ali uza sav napor za poboljsanje rada u skoli, ostaju nam udzbenici i nastavni planovi na koje ucitelji skoro nemaju znacajni utjecaj.

Bojan Balkovec, Ljubljana

Rad u radionicama bio je vrlo interesantan i koristan. Razmjena iskustava sa kolegama iz Slovenije i Srbije bila je zanimljiva i poucna. Dobili smo nove podatke o historiografiji koje mozemo upotrijebiti za prosirivanje vlastitog znanja, a dokumente koje smo analizirali mozemo upotrijebiti u nastavi povijesti. Zanimljivo je bilo analizirati udzbenike iz Slovenije i Srbije i otvoreno razgovarati na koje sve probleme kolege nailaze prilikom predavanja gradiva o Drugome svjetskom ratu i usporediti ih sa nasim problemima. Radionica mi se svidjela. Bilo je korisno upoznati slovenske i srpske udzbenike i metode koje koriste u svakodnevnom radu.

Sandra Vidas, Zagreb

Zelo pozitivno ocenjujem idejo srecanja uciteljev prektiantov iz nekdenjega jugoslovanskoga prostora. Ker sem uciteljica mlejse generacije, je to moj prvi stik s kolegi iz nekdanje skupne drzave. Menim celo, da bi se skupine morale razsiriti, sej se tako na profesionalni in osebni ravni vzpostavljajo nove vezi, kar ne more biti slabo.

Ne nejdem pa odgovora, zakaj se seminarje niso udelezili tudi kolege iz BiH, Makedonije in Crne Gore.

Ze v vprasalniku sam zapisala, da bi se mi zdelo zelo smotrno upeljati delavnico, ki bi doloceno temo obremevala s pedagoskega sklisca. Za to delavnico bi se ucitelji pripravili in prinesli s seboj materijal, ko ga uporabljajo semi. O tem materijalu bi se pogovorili ini si ga izmenjali, tako pa bi za dolozene obcutljive teme dobili resnicno razlicne vice, ki bi dali veliko misliti nam in upem trudi ucenicim.

Elisa Tawitian, Ljubljana