logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Odaberite odsjek/službu koji vas zanima:

Natječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij u akad. god. 2016/2017. -

Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij. Natječaj je otvoren do 28. veljače 2017.

Opširni tekst natječaja, program studija i primjer molbe može se otvoriti na:

 


>>> Tekst natječaja - uvjeti i potrebna dokumentacija (MS Word, 47.6 kb )
>>> Program doktorskoga studija Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu (Adobe PDF, 2016.2 kb )
>>> Primjer molbe za upis
Objavljeno: 14.11.2016

Obavijest o produženju natječaja za filozofiju i kliničku psihologiju

Produžen je natječaj za prijem molbi za upis na:

- poslijediplomski specijalistički studij Kliničke psihologije do 25. studenog 2016.

 


Objavljeno: 04.10.2016

Pravilnik o doktorskim studijima_pročišćeni tekst_2016

U prilogu se nalazi Pravilnik o doktorskim stuija_pročišćeni tekst_2016.


>>> Pravilnik o doktorskim studijima_pročišćeni tekst_2016 (Adobe PDF, 282.9 kb )
Objavljeno: 26.09.2016

Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost

Otvoren je natječaj za dodjelu "Stipendije za izvrsnost" koja uključuje oslobođenje plaćanja školarine na doktorskim studijima:

- Arheologije

- Povijesti umjetnosti (u ak .godini 2016/2017. dodijeliti će se uz uvjet da pravo na upis na studij stekne najmanje 5 kandidata)

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji se natječaju za upis na navedene grupe doktorskog studija u akad. god. 2016/2017.

Natječaj je otvoren do 30.09.2016.

Na natječaj se prijavljuje molbom (obrazac u prilogu).

Uz molbu je potreno priložiti dokaze o ispunjavanju kriterija za dodjelu stipendije (kriteriji u prilogu).


>>> obrazac molbe (MS Word, 28.2 kb )
>>> Kriteriji za stipendiju na PDS Arheologije (MS Word, 38.4 kb )
>>> Kriteriji za stipendiju na PDS Povijesti umjetnosti
Objavljeno: 09.09.2016

Natječaj za upis na poslijediplomske studije u akad. god. 2016/2017.

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

  • Arheologije
  • Etnologije i kulturne antropologije
  • Filozofije
  • Glotodidaktike
  • Lingvistike
  • Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i  svjetskom kontekstu (Hrvatska povijest u 19. i 20. stoljeću)
  • Medievistike
  • Povijesti umjetnosti

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI

  • Informacijskih i komunikacijskih znanosti

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

  • Kliničke psihologije

Opširnije tekst natječaja s obrascima prijave (molbe) i izjave možete otvoriti u prilogu.

 Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2016.

 

PRODUŽUJE SE ROK ZA PRIMANJE MOLBI ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ FILOZOFIJE DO 7.10.2016.

_________________________________________________________________

U zimskom semestru akad. god. 2016/2017. Fakultet planira otvoriti natječaj za upis kandidata na doktorski studij:

- HRVATSKA FILOLOGIJA U INTERKULTURNOM KONTEKSTU

- ZNANOST O KNJIŽEVNOSTI, TEATROLOGIJE I DRAMATOLOGIJE, FILMOLOGIJE, MUZIKOLOGIJE I STUDIJA KULTURE


>>> Opširni tekst natječaja za akad. god. 2016/2017. (MS Word, 73.7 kb )
>>> Obrazac prijave (molbe) (MS Word, 27.6 kb )
>>> Obrazac izjave o financiranju i studiranju
Objavljeno: 21.07.2016

Obavijest o održavanju obrana doktorskih radova

Javna obrana doktorskoga rada

-          Martine Poljičak Sušec održat će se u četvrtak, 1. rujna 2016. s početkom u 11.00 u prostoriji A-309. Naslov rada: Koncept razvoja usluga službene statistike namijenjenih očuvanju digitalnih zapisa na dulji vremenski rok.

-          mr. sc.  Mislava Balkovića održat će se u ponedjeljak, 5. rujna 2016. s početkom u 10.00 u prostoriji A-309.Naslov rada: Upravljanje znanjem pri priznavanju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja.

-          Marije Mrčela održat će se u četvrtak, 8. rujna 2016. s početkom u 11.00 u prostoriji B-110 na Odsjeku za kroatistiku. Naslov doktorskoga rada: Maskerata u hrvatskoj književnosti.

-          Daria Ogrizovića održat će se u četvrtak, 15. rujna 2016. s početkom u 11.00 u prostoriji A-309 (III. kat) Naslov doktorskoga rada: Visoko učinkovite znanstvene aplikacije u okružju heterogenih računalnih oblaka.

-         Melihe Teparić održat će se u ponedjeljak, 19. rujna 2016.  s početkom u 11.00 u prostoriji A-126. Naslov doktorskoga rada: Analiza islamskih kaligrafskih panela (levhi) bošnjačkih kaligrafa (hattata) od 18. do sredine 20. stoljeća.

-          Silvije Banić održat će se u ponedjeljak, 19. rujna 2016. s početkom u 15.00 u prostoriji A-126. Naslov rada: Ranonovovjekovne tkanine s uzorkom na liturgijskim predmetima Zadarske nadbiskupije.

-          Ive Salopek Bogavčić održat će se u srijedu, 12. listopada 2016. s početkom u 12.00 u prostoriji A-309. Naslov rada: Novogradiški kotar 1886.-1914.

 


Objavljeno: 24.06.2016

Obavijesti i dokumenti

-  Ured za poslijediplomske studije otvoren je za studente od 9 do 14 sati. Pauza se koristi od 11 do 11.30 sati. 

- Predmeti raspravljani na Vijeću poslijediplomskih studija nalaze se u dnevnom redu Fakultetskoga vijeća koje donosi odluke u doktorskim studijima i postupcima stjecanja doktorata znanosti (vidi link dokumenti).

- U prilogu dokument kojim se opisuje postupak od prijave teme do promocije - POSTUPNIK...

- U prilogu: Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu 

- Promocija doktora znanosti održat će se 25.09.2016. Na promociju će biti uvršteni svi kandidati koji su nakon obrane disertacije do 20.07.2016. predali svu dokumentaciju za promociju (10 radnji, 3 CD-a, Izjavu o pohrani disertacije, Statistički list, potvrdu o uplati promocije, popunili aplikaciju za promociju).

- Sljedeća sjednica Vijeća poslijediplomskih studija održat će se 9. rujna 2016.


>>> Postupnik... (MS Word, 84.0 kb )
>>> Pravilnik o doktorskim studijima na SuZ (Adobe PDF, 190.5 kb )
Objavljeno: 01.06.2016

Program doktorskoga studija Hrvatske kulture

 


>>> Program PDS Hrvatska kultura (MS Word, 659.5 kb )
Objavljeno: 07.10.2015

Program doktorskog studija pedagogije

>>> Pedagogija (MS Word, 131.1 kb )
Objavljeno: 09.11.2014

Programi doktorskih studija

>>> Lingvistika - program (MS Word, 84.0 kb )
>>> Glotodidaktika - sadržaj programa (MS Word, 54.3 kb )
>>> Informacijske i komunikacijske znanosti
Objavljeno: 15.09.2014
arhiva: [1] [2]