logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Odaberite odsjek/službu koji vas zanima:

obrane doktorskih radova - travnj 2017. g.

- Katarine Gerometta održati će se u ponedjeljak, 3. travnja 2017. s početkom u 9.30 sati u prostoriji A-018 - Zbirka Odsjeka za arheologiju. Naslov rada:Late Pleistocene to Holocen cave geoarchaeology on the eastern Adriatic coast and in its hinterland.  

- Tomislava Matića  održati u srijedu, 5. travnja 2017. s početkom u 15.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta. Naslov rada:Ivan Vitez od Sredne - Prelat i humanist XV. stoljeća.

- Darije Rupčić Kelam održat će se u petak, 7. travnja 2017. s početkom u 15.30 sati u i prostoriji A-301.  Naslov rada: Bioetički aspekti zdravstvene i socijalne skrbi o djetetu.

- mr. sc. Dinke Pasini održat će se u srijedu, 12. travnja 2017. s početkom u 10.30 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice fakulteta. Naslov rada: Sociolingvistićka obilježja jezika u suvremenoj prozi.

- Marije Šarić održat će se u srijedu, 12. travnja 2017. s početkom u 11.30 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Uloga osjetljivosti na potkrjepljenje i percipiranoga roditeljskoga ponašanja u pojavi proaktivne i reaktivne agresije adolescenata.

- Beatrice Züll održat će se u četvrtak, 13. travnja 2017. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. naslov rada: Social media activity in the context of free-to-air broadcast television (Uloga društvenih medija u mjerenju TV gledanosti).

- Alme Čović-Filipović održat će se u četvrtak, 13. travnja 2017. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-106.  Naslov rada: Jezične strategije izražavanja afektivnosti u političko-medijskim diskursima o aneksiji Bosne i Hercegovine i sarajevskom atentatu.

- Kruno Golubić održat će se u četvrtak, 13. travnja 2017. s početkom u 9.00 sati u prostoriji Infolab na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Naslov rada: Uloga društvenih mreža u predstavljanju hrvatskih visokoškolskih ustanova.

- Irene Petrušić održat će se u petak, 14. travnja 2017. s početkom u 9.00 sati u prostoriji A-309.  Naslov rada: Razvoj metodologije i modela rangiranja visokih učilišta u Hrvatskoj.

- Monike Bregović održat će se u petak, 21. travnja 2017. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-106.  Naslov rada: Ethics of Documentary Drama in German Theatre of the 20th Century (Etika dokumentarne drame u njemačkom teatru 20. stoljeća).

- Tee Pavičić Zajecodržat će se u ponedjeljak, 24. travnja 2017. s početkom u 17.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Učinkovitost korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi matematike nižih razreda osnovne škole.

- Goranke Šutalo održat će se u petak, 28. travnja 2017. s početkom u 10.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Imagološki aspekti slavonskih vjerskih polemika u 18. stoljeću.


Objavljeno: 31.03.2017

Stipendija za izvrsnost

Otvoren je natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost na doktorskom studiju Psihologije

 Na natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost mogu se natjecati kandidati koji se prijave na natječaj za upis na doktorski studij u akad. god. 2016/2017. 

Na natječaj se prijavljuje molbom uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta prema kriterijima (vidi dopis u prilogu).

 

 


>>> Kriteriji (Adobe PDF, 32.3 kb )
>>> Obrazac prijave za dodjelu Stipendije (MS Word, 28.2 kb )
Objavljeno: 21.02.2017

Obrane disertacija - obavijest

JAVNA OBRANA DOKTORSKOGA RADA

- Martine Ožanić održat će se u petak, 24. veljače 2017. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-126. Naslov rada: Atektonsko građeni oltari XVIII. stoljeća na području sjeverozapadne Hrvatske.

- Ivane Brač održat će se u petak, 24. veljače 2017. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-225.Naslov rada: Sintaktička i semantička analiza besprijedložnoga instrumentala u hrvatskomu jeziku. 

- Rusmira Šadića održat će se u ponedjeljak, 27. veljače 2017. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-106. Naslov rada: Ontologija Mulla Sadra Shirazija.

- Ivane Krišto održat će se u ponedjeljak, 6. ožujka 2017. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Preinaka Gartnerova pristupa za poboljšanje kvalitete upravljanja informacijama i komunikacijama.

- Zvonka Martića održat će se u srijedu, 8. ožujka 2017. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Hodočasničko mjesto kao prostor međureligijskoga dijaloga - marijansko svetište u Olovu.

- Aleksandre Prćić održat će se u četvrtak, 9. veljače 2017. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Hrvatska manjina u Srbiji i školovanje na hrvatskomu jeziku.

- Ane Marije Boljanović održat će se u četvrtak, 9. ožujka 2017. s početkom u 15.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice fakulteta. Naslov rada: Komunikacijska uloga norma i normizacije u suvremenom društvu 

- Darka Novosela održat će se u petak, 10. ožujka 2017. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-201. Naslov rada: Didaktičko oblikovanje multimedijskoga udžbenika u nastavi glazbene kulture.

- Ive Lakić Parać održat će se u petak, 10. ožujka 2017. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309.Naslov rada: Prožimanje japanskih religijskih tradicija na primjeru bodhisattve Jizōa.

- Željka Predojevića održat će se u ponedjeljak, 13. ožujka 2017. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Uloga hrvatske usmene književnosti u oblikovanju kulturnoga identiteta južne Baranje.

- Ive Matanović (Ćatić) održat će se u ponedjeljak, 20. ožujka 2017. s početkom u 10.00 sati u prostoriji C-201. Naslov rada: Upotrebljivost didaktičkih modela u standardizaciji obrazovanja.

- Andree Miljko (rođ. Ivanković) održat će se u ponedjeljak, 20. ožujka 2017. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Informatička pismenost na društveno-humanističkim studijima: sadržajne značajke kolegija i model integracije.

- Nevene Jerak Muravec održat će se u ponedjeljak, 20. ožujka 2017. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Diskurzivna analiza ideologije europske statističke harmonizacije.

- Ante Jurčevića održat će se u utorak, 21. ožujka 2017. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A 018 (Zbirka) na Odsjeku za arheologiju.Naslov rada: Arhitektura i skulptura s lokaliteta Crkvina u Biskupiji kod Knina.

- Ivane Dević održat će se u srijedu, 22. ožujka 2017. s početkom u 9.00 sati u prostoriji Infolab na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Naslov rada: Razvoj ontologije iz enciklopedički organiziranog znanja.

- Vanese Benković održat će se u petak, 24. ožujka 2017.  s početkom u 10.15 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Promjene u razini zdravstvenih nejednakosti 2003. i 2010.

- Kristine Posavec održat će se u petak, 24. ožujka 2017.  s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-104. Naslov rada: Uloga računalnih korpusa u poučavanju hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika.

 


Objavljeno: 20.02.2017

Natječaj za upis kandidata na doktorski studij Sociologije u ak. god. 2016/2017.

Natječaj je otvoren do 10.03. 2017.


>>> tekst natječaja (MS Word, 44.0 kb )
>>> obrazac prijave/molbe (MS Word, 27.6 kb )
>>> obrazac izjave
Objavljeno: 07.02.2017

Natječaj za upis na doktorski studij Psihologije u ak. god. 2016/2017.

Tekst natječaja nalazi se u privitku.

Detaljnije informacije o dostupnim mentorima, prijemnom ispitu, hodogram upisa na studij te program doktorskog studija nalaze se na internetskoj stranici: http://psihologija.ffzg.unizg.hr/poslijediplomski/doktorski.

 

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, ili se mogu osobno predati u Urudžbeni ured, soba D-02.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij.

Natječaj je otvoren do 31. ožujka 2017.

 


>>> tekst natječaja Psihologija (MS Word, 52.7 kb )
>>> Obrazac prijave (molbe) (MS Word, 27.6 kb )
>>> obrazac izjave
Objavljeno: 06.02.2017

Natječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij u akad. god. 2016/2017. -

Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij. Natječaj je otvoren do 28. veljače 2017.

Opširni tekst natječaja, program studija i primjer molbe može se otvoriti na:

 


>>> Tekst natječaja - uvjeti i potrebna dokumentacija (MS Word, 47.6 kb )
>>> Program doktorskoga studija Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu (Adobe PDF, 2016.2 kb )
>>> Primjer molbe za upis
Objavljeno: 14.11.2016

Obavijest o produženju natječaja za filozofiju i kliničku psihologiju

Produžen je natječaj za prijem molbi za upis na:

- poslijediplomski specijalistički studij Kliničke psihologije do 25. studenog 2016.

 


Objavljeno: 04.10.2016

Pravilnik o doktorskim studijima_pročišćeni tekst_2016

U prilogu se nalazi Pravilnik o doktorskim stuija_pročišćeni tekst_2016.


>>> Pravilnik o doktorskim studijima_pročišćeni tekst_2016 (Adobe PDF, 282.9 kb )
Objavljeno: 26.09.2016

Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost

Otvoren je natječaj za dodjelu "Stipendije za izvrsnost" koja uključuje oslobođenje plaćanja školarine na doktorskim studijima:

- Arheologije

- Povijesti umjetnosti (u ak .godini 2016/2017. dodijeliti će se uz uvjet da pravo na upis na studij stekne najmanje 5 kandidata)

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji se natječaju za upis na navedene grupe doktorskog studija u akad. god. 2016/2017.

Natječaj je otvoren do 30.09.2016.

Na natječaj se prijavljuje molbom (obrazac u prilogu).

Uz molbu je potreno priložiti dokaze o ispunjavanju kriterija za dodjelu stipendije (kriteriji u prilogu).


>>> obrazac molbe (MS Word, 28.2 kb )
>>> Kriteriji za stipendiju na PDS Arheologije (MS Word, 38.4 kb )
>>> Kriteriji za stipendiju na PDS Povijesti umjetnosti
Objavljeno: 09.09.2016

Natječaj za upis na poslijediplomske studije u akad. god. 2016/2017.

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

  • Arheologije
  • Etnologije i kulturne antropologije
  • Filozofije
  • Glotodidaktike
  • Lingvistike
  • Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i  svjetskom kontekstu (Hrvatska povijest u 19. i 20. stoljeću)
  • Medievistike
  • Povijesti umjetnosti

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI

  • Informacijskih i komunikacijskih znanosti

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

  • Kliničke psihologije

Opširnije tekst natječaja s obrascima prijave (molbe) i izjave možete otvoriti u prilogu.

 Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2016.

 

PRODUŽUJE SE ROK ZA PRIMANJE MOLBI ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ FILOZOFIJE DO 7.10.2016.

_________________________________________________________________

U zimskom semestru akad. god. 2016/2017. Fakultet planira otvoriti natječaj za upis kandidata na doktorski studij:

- HRVATSKA FILOLOGIJA U INTERKULTURNOM KONTEKSTU

- ZNANOST O KNJIŽEVNOSTI, TEATROLOGIJE I DRAMATOLOGIJE, FILMOLOGIJE, MUZIKOLOGIJE I STUDIJA KULTURE


>>> Opširni tekst natječaja za akad. god. 2016/2017. (MS Word, 73.7 kb )
>>> Obrazac prijave (molbe) (MS Word, 27.6 kb )
>>> Obrazac izjave o financiranju i studiranju
Objavljeno: 21.07.2016
arhiva: [1] [2]