logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Odaberite odsjek/službu koji vas zanima:

Kriteriji za Stipendiju za izvrsnost

>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Arheologije (MS Word, 34.3 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Informacijske i komunikacijske znanosti (MS Word, 37.4 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Moderne i suvremene hrv. povj
Objavljeno: 23.06.2015

Natječaj za upis na doktorske studije i dodjelu Stipendije za izvrsnost

A/ Natječaj za upis kandidata na doktorske studije u akad. godini 2015/2016.

B/ Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost

Kandidati koji se prijave na natječaj za upis na doktorski studij mogu se prijaviti i na natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnsot. Za svaki doktorski studij objavljeni su kriteriji na temelju kojih će Vijeće pojedinog doktorskoga studija jednog kandidata osloboditi plaćanja školarine na doktorskome studiju. Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju kriterija.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2015.

 


>>> Tekst natječaja za upis na doktorske studije u ak. god. 2015/2016. (MS Word, 64.5 kb )
>>> Primjer prijave/molbe za upis i izjave o financiranju i studiranju (MS Word, 27.6 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Psihologije
Objavljeno: 23.06.2015

Program doktorskog studija pedagogije

>>> Pedagogija (MS Word, 131.1 kb )
Objavljeno: 09.11.2014

Programi doktorskih studija

>>> Lingvistika - program (MS Word, 84.0 kb )
>>> Glotodidaktika - sadržaj programa (MS Word, 54.3 kb )
>>> Informacijske i komunikacijske znanosti
Objavljeno: 15.09.2014

Poslijediplomski studiji FF

Natječaj za upis kandidata na poslijediplomske studije objavit će se krajem kolovoza 2015. u Večernjem listu i bit će otvoren do kraja rujna 2015. godine

Opći uvjeti su:

- završen odgovarajući sveučilišni diplomski studij

- prosječna ocjena ispita položenih u sveučilišnom diplomskom studiju vrlo dobar (3,5 najmanje)

- dvije preporuke sveučilinih nastavnika od kojih je jedna prepruka potencijalnog mentora

- pismo motivacije

Kratak opis programa nalazi se u privitku. Fakultet priprema i nove programe doktorskih studija:

Hrvatska filologija u interkulturnome kontekstu (doktorski studij)
Predmoderna povijest (doktorski studij)
Sociologija (doktorski studij)
Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture(doktorski studij)
Primijenjena kroatistika (specijalistički studij)

>>> vidi dodatak 1 (MS Word, 76.3 kb )
Objavljeno: 02.07.2014

Programi doktorskih studija

PDS arheologije

PDS Etnologije i kulturne antropologije

PDS psihologije

Prijave s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom "Natječaj za poslijediplomski doktorski studij", Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.


>>> Arheologija - program (MS Word, 162.8 kb )
>>> Etnologija i kulturna antropologija - program (MS Word, 245.8 kb )
>>> Psihologija - program
Objavljeno: 02.07.2014

Programi doktorskih studija

Objavljeno: 3. rujna 2014.


>>> Filozofija (MS Word, 362.5 kb )
>>> Medievistika (MS Word, 1751.0 kb )
>>> Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
Objavljeno: 01.07.2013

OBRANE DOKTORSKIH RADOVA

Javna obrana doktorskoga rada:

- Nataše Šprljan održat će se u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-209. Naslov rada: Opis govora Selaca na Braču s posebnim naglaskom na akcentuaciju (u usporedbi s okolnim mjestima).

- Naide Mihal Brandl održat će se u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-122. Naslov rada: Židovi u Hrvatskoj od 1944./5. do 1952. godine.

- Denisa Vokića održat će se u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Model konzervatorsko-restauratorske dokumentacije štafelajnih slika.

- Filipa Galovića održat će se u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. s početkom u 12,30 sati u prostoriji A-209. Naslov rada: Fonologija i morfologija čakavskih govora otoka Šolte.

- Ane Tomljenović održat će se u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. s početkom u 17,00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Konstrukcija ženskosti i muškosti kao poetički problem u dramatici Henrika Ibsena, Luigija Pirandella i Milana Begovića.

- Katarine Dadić održat će se u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. s početkom u 18,30 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Pedagoški aspekti suvremenoga djetinjstva u potrošačkom okruženju.

- Bojana Macana održat će se u utorak, 30. lipnja 2015. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Model sustava informacija o znanstvenoj djelatnosti za hrvatsku akademsku zajednicu.

- Ane Torlak održat će se u utorak, 30. lipnja 2015. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-126. Naslov rada: Povijesnoumjetnička topografija antičke Salone.

- Anje Wertag održat će se u utorak, 30. lipnja 2015. s početkom u 16,30 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Ispitivanje odnosa modela Mračne trijade i pojedinih oblika empatije.

- Maje Brust Nemet održat će se u utorak, 30. lipnja 2015. s početkom u 18,30 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Socijalno-pedagoške kompetencije učitelja u kurikulumu kulture suvremene škole.

- Maje Lončar održat će se u srijedu, 1. srpnja 2015. s početkom u 9,00 sati u prostoriji A-104. Naslov rada: Ustroj terminološke baze za pravno nazivlje Europske unije.

- Hrvoja Jakopovića održat će se u srijedu, 1. srpnja 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-104. Naslov rada: Povezanost imidža organizacije s medijskim objavama na internetu.

- Matije Jelače održat će se u četvrtak, 2. srpnja 2015. s početkom u 14,00 sati u prostoriji B-212. Naslov rada: The Problem of Representation in Gilles Deleuze and Wilfrid Sellars (Problem reprezentacije kod Gillesa Deleuzea i Wilfrida Sellarsa).

- Ksenije Tokić održat će se u petak, 3. srpnja 2015. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-308. Naslov rada: Uloga knjižnica u hrvatskom turizmu.

- Gabrijele Vrdoljak održat će se u petak, 3. srpnja 2015. s početkom u 12,30 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Ciljne orijentacije za učenje, ličnost i obrazovni ishodi u nastavi fizike.

- Marice Marinović-Golubić održat će se u petak 3. srpnja 2015. s početkom u 14,30 sati u prostoriji A-228. Naslov rada: Useljavanje u tradicionalno iseljenička područja - istraživanje slučaja otoka Korčule

- Suzane Tomaš održat će se u ponedjeljak, 6. srpnja 2015. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-226. Naslov rada: Vrednovanje sustava e-učenja za učenike osnovnoga obrazovanja.

- Igora Eterovića održat će se u ponedjeljak, 6. srpnja 2015. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada: Kant i bioetika.

- Danijele Šegedin Borovina održat će se u utorak, 7. srpnja 2015. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-123. Naslov rada: Razvoj pragmatičke kompetencije u međujeziku hrvatskih učenika engleskoga kao stranoga jezika.

- Sanje Franković održat će se u srijedu, 8. srpnja 2015. s početkom u 12,00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Kulturni kontekst hrvatskoga povijesnoga romana s kraja 20. i početkom 21. stoljeća.

- Snježane Močinić održat će se u srijedu, 8. srpnja 2015. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Kurikulumski modeli pedagoških kompetencija učitelja u inicijalnom obrazovanju.


Objavljeno: 30.06.2015

Predmeti s Vijeća poslijediplomskih studija - vidi dokumente Fakultetskog vijeća

Obavijesti o predmetima raspravljanim na Vijeću poslijediplomskih studija nalaze se u dnevnim redovima Fakultetskog vijeća koji se nalaze na naslovnoj web stranici FF pod linkom Dokumenti.


>>> Dnevni red VPS (MS Word, 111.6 kb )
>>> Prilog VPS (Adobe PDF, 4957.3 kb )
>>> prilog točka 34.
Objavljeno: 03.05.2013

Programi poslijediplomskih doktorskih studija

>>> PDS medievistike (MS Word, 1903.1 kb )
>>> PDS arheologije (MS Word, 238.6 kb )
>>> PDS filozofije
Objavljeno: 02.08.2012
arhiva: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]