logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Odaberite odsjek/službu koji vas zanima:

Kriteriji za Stipendiju za izvrsnost

>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Arheologije (MS Word, 34.3 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Informacijske i komunikacijske znanosti (MS Word, 37.4 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Moderne i suvremene hrv. povj
Objavljeno: 23.06.2015

Natječaj za upis na doktorske studije i dodjelu Stipendije za izvrsnost

A/ Natječaj za upis kandidata na doktorske studije u akad. godini 2015/2016.

B/ Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost

Kandidati koji se prijave na natječaj za upis na doktorski studij mogu se prijaviti i na natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnsot. Za svaki doktorski studij objavljeni su kriteriji na temelju kojih će Vijeće pojedinog doktorskoga studija jednog kandidata osloboditi plaćanja školarine na doktorskome studiju. Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju kriterija.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2015.

 


>>> Tekst natječaja za upis na doktorske studije u ak. god. 2015/2016. (MS Word, 73.2 kb )
>>> Primjer prijave/molbe za upis i izjave o financiranju i studiranju (MS Word, 27.6 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Psihologije
Objavljeno: 23.06.2015

Program doktorskog studija pedagogije

>>> Pedagogija (MS Word, 131.1 kb )
Objavljeno: 09.11.2014

Programi doktorskih studija

>>> Lingvistika - program (MS Word, 84.0 kb )
>>> Glotodidaktika - sadržaj programa (MS Word, 54.3 kb )
>>> Informacijske i komunikacijske znanosti
Objavljeno: 15.09.2014

Poslijediplomski studiji FF

Natječaj za upis kandidata na poslijediplomske studije objavit će se krajem kolovoza 2015. u Večernjem listu i bit će otvoren do kraja rujna 2015. godine

Opći uvjeti su:

- završen odgovarajući sveučilišni diplomski studij

- prosječna ocjena ispita položenih u sveučilišnom diplomskom studiju vrlo dobar (3,5 najmanje)

- dvije preporuke sveučilinih nastavnika od kojih je jedna prepruka potencijalnog mentora

- pismo motivacije

Kratak opis programa nalazi se u privitku. Fakultet priprema i nove programe doktorskih studija:

Hrvatska filologija u interkulturnome kontekstu (doktorski studij)
Predmoderna povijest (doktorski studij)
Sociologija (doktorski studij)
Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture(doktorski studij)
Primijenjena kroatistika (specijalistički studij)

>>> vidi dodatak 1 (MS Word, 76.3 kb )
Objavljeno: 02.07.2014

Programi doktorskih studija

PDS arheologije

PDS Etnologije i kulturne antropologije

PDS psihologije

Prijave s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom "Natječaj za poslijediplomski doktorski studij", Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.


>>> Arheologija - program (MS Word, 162.8 kb )
>>> Etnologija i kulturna antropologija - program (MS Word, 245.8 kb )
>>> Psihologija - program
Objavljeno: 02.07.2014

Programi doktorskih studija

Objavljeno: 3. rujna 2014.


>>> Filozofija (MS Word, 362.5 kb )
>>> Medievistika (MS Word, 1751.0 kb )
>>> Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
Objavljeno: 01.07.2013

OBRANE DOKTORSKIH RADOVA

Javna obrana doktorskoga rada:

- Ivana Dunđera održat će se u petak, 17. srpnja 2015. s početkom u 9,00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Sustav za statističko strojno prevođenje i računalna adaptacija domene.

- Anite Hrnjak održat će se u petak, 17. srpnja 2015. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-223. Naslov rada: Rodni elementi u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji.

- Daniele Katunar održat će se u petak, 17. srpnja 2015. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-123. Naslov rada: Ustroj leksikona u konstrukcijskoj gramatici - primjer prijedloga u hrvatskom jeziku.

- Tihane Škojo održat će se u petak, 17. srpnja 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Didaktičko-metodičko strukturiranje kurikuluma glazbe u općem i obveznom obrazovanju.

- Boška Knežića održat će se u petak, 17. srpnja 2015. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Nikola Tommaseo u dalmatinskoj periodici na talijanskom jeziku u razdoblju od 1900. do 1915.

- Mire Pavlinović održat će se u ponedjeljak, 20. srpnja 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Modeliranje sustava jezične tehnologije kao podrška komunikaciji kontroli letenja.

- Borka Barabana održat će se u ponedjeljak, 20. srpnja 2015. s početkom u 12,00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Jezikoslovna i normativna uloga časopisa Hrvatski jezik (1938. - 1939.).

- Vilmice Kapac održat će se u srijedu, 22. srpnja 2015. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Obitelj i poremećaji u ponašanju adolescenata.

- Arte Dodaj održat će se u četvrtak, 23. srpnja 2015. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Kognitivne strategije pri lažiranju odgovora u upitnicima ličnosti.

- Josipe Lulić održat će se u petak, 24. srpnja 2015. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-126. Naslov rada: Aspekti religijske skulpture na prostoru provincije Dalmacije u vrijeme Rimskoga Carstva.

- Branke Rudman održat će se u ponedjeljak, 27. srpnja 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-214. Naslov rada: Primjena dramaturških iskustava Stanislavskog, Brechta i Artauda u kazalištu lutaka.


Objavljeno: 20.07.2015

Predmeti s Vijeća poslijediplomskih studija - vidi dokumente Fakultetskog vijeća

Obavijesti o predmetima raspravljanim na Vijeću poslijediplomskih studija nalaze se u dnevnim redovima Fakultetskog vijeća koji se nalaze na naslovnoj web stranici FF pod linkom Dokumenti.


>>> Dnevni red VPS (MS Word, 111.6 kb )
>>> Prilog VPS (Adobe PDF, 4957.3 kb )
>>> prilog točka 34.
Objavljeno: 03.05.2013

Programi poslijediplomskih doktorskih studija

>>> PDS medievistike (MS Word, 1903.1 kb )
>>> PDS arheologije (MS Word, 238.6 kb )
>>> PDS filozofije
Objavljeno: 02.08.2012
arhiva: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]