logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Odaberite odsjek/službu koji vas zanima:

Kriteriji za dodjelu Stipendije za izvrsnost

>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za PDS Književnosti... (MS Word, 35.3 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za PDS Hrvatske kulture (MS Word, 35.3 kb )
Objavljeno: 11.09.2015

Kriteriji za Stipendiju za izvrsnost

>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Arheologije (MS Word, 34.3 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Informacijske i komunikacijske znanosti (MS Word, 37.4 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Moderne i suvremene hrv. povj
Objavljeno: 23.06.2015

Natječaj za upis na doktorske studije i dodjelu Stipendije za izvrsnost

A/ Natječaj za upis kandidata na doktorske studije u akad. godini 2015/2016.

B/ Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost

Kandidati koji se prijave na natječaj za upis na doktorski studij mogu se prijaviti i na natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnsot. Za svaki doktorski studij objavljeni su kriteriji na temelju kojih će Vijeće pojedinog doktorskoga studija jednog kandidata osloboditi plaćanja školarine na doktorskome studiju. Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju kriterija.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2015.

 


>>> Tekst natječaja za upis na doktorske studije u ak. god. 2015/2016. (MS Word, 73.2 kb )
>>> Primjer prijave/molbe za upis i izjave o financiranju i studiranju (MS Word, 27.6 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Psihologije
Objavljeno: 23.06.2015

Program doktorskog studija pedagogije

>>> Pedagogija (MS Word, 131.1 kb )
Objavljeno: 09.11.2014

Programi doktorskih studija

>>> Lingvistika - program (MS Word, 84.0 kb )
>>> Glotodidaktika - sadržaj programa (MS Word, 54.3 kb )
>>> Informacijske i komunikacijske znanosti
Objavljeno: 15.09.2014

Poslijediplomski studiji FF

Natječaj za upis kandidata na poslijediplomske studije objavit će se krajem kolovoza 2015. u Večernjem listu i bit će otvoren do kraja rujna 2015. godine

Opći uvjeti su:

- završen odgovarajući sveučilišni diplomski studij

- prosječna ocjena ispita položenih u sveučilišnom diplomskom studiju vrlo dobar (3,5 najmanje)

- dvije preporuke sveučilinih nastavnika od kojih je jedna prepruka potencijalnog mentora

- pismo motivacije

Kratak opis programa nalazi se u privitku. Fakultet priprema i nove programe doktorskih studija:

Hrvatska filologija u interkulturnome kontekstu (doktorski studij)
Predmoderna povijest (doktorski studij)
Sociologija (doktorski studij)
Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture(doktorski studij)
Primijenjena kroatistika (specijalistički studij)

>>> vidi dodatak 1 (MS Word, 76.3 kb )
Objavljeno: 02.07.2014

Programi doktorskih studija

PDS arheologije

PDS Etnologije i kulturne antropologije

PDS psihologije

Prijave s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom "Natječaj za poslijediplomski doktorski studij", Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.


>>> Arheologija - program (MS Word, 162.8 kb )
>>> Etnologija i kulturna antropologija - program (MS Word, 245.8 kb )
>>> Psihologija - program
Objavljeno: 02.07.2014

Programi doktorskih studija

Objavljeno: 3. rujna 2014.


>>> Filozofija (MS Word, 362.5 kb )
>>> Medievistika (MS Word, 1751.0 kb )
>>> Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
Objavljeno: 01.07.2013

OBRANE DOKTORSKIH RADOVA

Javna obrana doktorskoga rada:

- Vendi Jukić Buča održat će se u srijedu, 9. rujna 2015. s početkom u 11,30 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov rada: Kasnoantička i srednjovjekovna arhitektura i skulptura na lokalitetu Sv. Teodor u Puli u kontekstu istodobnih nalaza u Puli i širem području Istre.

- Marije Hajdić održat će se u ponedjeljak, 14. rujna 2015. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Povijest zaštite spomenika u gradu Korčuli u 19. i 20. stoljeću.

- Merice Pletikosić održat će se u srijedu, 16. rujna 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-103. Naslov rada: Vrednovanje javnih rasprava u studijama utjecaja na okoliš.

- Aleksandre Pikić održat će se u utorak, 22. rujna 2015. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-308. Naslov rada: Kvaliteta knjižnične usluge u visokoškolskoj knjižnici iz korisničke perspektive.

- Ivane Škiljan održat će se u srijedu, 23. rujna 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov rada: Srednjovjekovni i ranonovovjekovni pećnjaci Slavonije.

- Mirele Hrovatin održat će se u petak, 25. rujna 2015. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Kulturnoantropološki pristup zavjetu u izvaninstitucijskoj osobnoj pobožnosti.

- Jelene Spreicer održat će se u utorak, 29. rujna 2015. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Die Narrativität des Traumas im zeitgenössischen deutschsprachigen Roman (Narativizacija traume u suvremenom njemačkom romanu).

- Željka Krušelja održat će se u ponedjeljak, 5. listopada 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Polet od omladinskoga aktivizma do političkoga eskapizma (1976. – 1990.).

- Ane Globočnik Žunac održat će se u utorak, 6. listopada 2015. s početkom u 10,00 sati u Infolabu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Naslov rada: Model koorijentirane komunikacije na primjeru obrazovanja.

- Marine Krpan Smiljanec održat će se u srijedu, 14. listopada 2015. s početkom u 10,30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Komunikacija zavičajnih sadržaja u digitalnoj sredini.


Objavljeno: 30.09.2015

Predmeti s Vijeća poslijediplomskih studija - vidi dokumente Fakultetskog vijeća

Obavijesti o predmetima raspravljanim na Vijeću poslijediplomskih studija nalaze se u dnevnim redovima Fakultetskog vijeća koji se nalaze na naslovnoj web stranici FF pod linkom Dokumenti.


>>> Dnevni red VPS (MS Word, 111.6 kb )
>>> Prilog VPS (Adobe PDF, 4957.3 kb )
>>> prilog točka 34.
Objavljeno: 03.05.2013
arhiva: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]