logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Odaberite odsjek/službu koji vas zanima:

Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij

Interkulturalne njemačko-hrvatske poslovne komunikacije

 Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

    • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij
    • provjerom potvrđeno znanje njemačkoga jezika na razini C1 (pismena i usmena provjera).

Broj mjesta: 15 Interkulturalne njemačko-hrvatske poslovne komunikacije

Školarina studija po semestru: 6.500,00 kuna.

Studij traje 2 semestra (1 godinu).

Nastava na studiju počinje 18. travnja 2015.

 

Potrebna dokumentacij:

- Molba za upis i izjava o financiranju studija

- Preslike diplome o završenom diplomskom studiju

- Životopis

- Preslika domovnice

 

 

 


>>> program (MS Word, 359.9 kb )
>>> primjer molbe (MS Word, 31.2 kb )
Objavljeno: 20.02.2015» opširnije

Vijeće poslijediplomskih studija

Sjednica Vijeća PDS-a održana je 16.02.2015.

U prilogu se nalaze točke koje se upućuju Fakultetskom vijeću radi donošenja odluka.

Fakultetsko vijeće održat će se 27. 02. 2015. nakon čega će se:

- Odluke o prihvaćanju tema uputiti Sveučilištu u Zagrebu;

- Odluke o imenovanjima povjerenstva za ocjenu teme članovima povjerenstva i kandidatima. 


>>> Točke za Fakultetsko vijeće (Adobe PDF, 108.4 kb )
>>> prilog (Adobe PDF, 3082.9 kb )
Objavljeno: 14.01.2015

Program doktorskog studija pedagogije

>>> Pedagogija (MS Word, 131.1 kb )
Objavljeno: 09.11.2014

Programi doktorskih studija

>>> Lingvistika - program (MS Word, 84.0 kb )
>>> Glotodidaktika - sadržaj programa (MS Word, 54.3 kb )
>>> Informacijske i komunikacijske znanosti
Objavljeno: 15.09.2014

Poslijediplomski studiji FF

Natječaj za upis kandidata na poslijediplomske studije objavit će se krajem kolovoza 2015. u Večernjem listu i bit će otvoren do kraja rujna 2015. godine

Opći uvjeti su:

- završen odgovarajući sveučilišni diplomski studij

- prosječna ocjena ispita položenih u sveučilišnom diplomskom studiju vrlo dobar (3,5 najmanje)

- dvije preporuke sveučilinih nastavnika od kojih je jedna prepruka potencijalnog mentora

- pismo motivacije

Kratak opis programa nalazi se u privitku. Fakultet priprema i nove programe doktorskih studija:

Hrvatska filologija u interkulturnome kontekstu (doktorski studij)
Predmoderna povijest (doktorski studij)
Sociologija (doktorski studij)
Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture(doktorski studij)
Primijenjena kroatistika (specijalistički studij)

>>> vidi dodatak 1 (MS Word, 76.3 kb )
Objavljeno: 02.07.2014

Programi doktorskih studija

PDS arheologije

PDS Etnologije i kulturne antropologije

PDS psihologije

Prijave s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom "Natječaj za poslijediplomski doktorski studij", Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.


>>> Arheologija - program (MS Word, 162.8 kb )
>>> Etnologija i kulturna antropologija - program (MS Word, 245.8 kb )
>>> Psihologija - program
Objavljeno: 02.07.2014

Programi doktorskih studija

Objavljeno: 3. rujna 2014.


>>> Filozofija (MS Word, 362.5 kb )
>>> Medievistika (MS Word, 1751.0 kb )
>>> Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
Objavljeno: 01.07.2013

OBRANE DOKTORSKIH RADOVA

Javna obrana doktorskoga rada:

- Branimira Brglesa održat će se u ponedjeljak, 2. ožujka 2015. s početkom u 11,00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Stanovništvo i topografija Susedgradsko-stubičkoga vlastelinstva (cca 1450.- 1700.).

- Nikše Varezića održat će se u četvrtak, 5. ožujka 2015. s početkom u 13,00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Dubrovačka Republika i Sveta Stolica – od velikoga potresa 1667. do konca Morejskoga rata 1699.

- Asje Tonc održat će se u četvrtak, 5. ožujka 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov rada: Protopovijesne zajednice na sjevernom dijelu istočne obale Jadrana i njezinu zaleđu.

- Marine Ugarković održat će se u ponedjeljak, 9. ožujka 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov rada: Pogrebni običaji grčke Isse na temelju arheoloških iskopavanja nekropole na položaju Vlaška njiva u Visu.

- mr. sc. Branimira Mendeša održat će se u četvrtak, 12. ožujka 2015. s početkom u 17,00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Povijesni razvoj koncepcija obrazovanja odgojitelja predškolske djece u Hrvatskoj do 2005. godine.

- Viki Jakaša Borić održat će se u petak, 13. ožujka 2015. s početkom u 9,00 sati u prostoriji A-123. Naslov rada: Arhitektura klasicizma i ranoga historicizma u Zagrebu.

- Sandre Urem održat će se u petak, 13. ožujka 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Problematiziranje sintagme etnografski film na primjeru filmova Škole narodnoga zdravlja.

- Tatjane Šepić održat će se u petak, 13. ožujka 2015. s početkom u 13,00 sati u prostoriji B-212. Naslov rada: Orkanski visovi Emily Bronte i Mauprat George Sand između estetike romantizma i rodne poetike.

- Margarete Turkalj Podmanicki održat će se u ponedjeljak, 16. ožujka 2015. s početkom u 11,00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Sakralna arhitektura prve polovice 18. stoljeća na području današnje Đakovačko-osječke nadbiskupije.

- Dragane Vučić Đekić održat će se u srijedu, 18. ožujka 2015. s početkom u 14,00 sati u prostoriji B-212. Naslov rada: Primjena teorija smijeha u stand-up komediji kao novijem komičkom performativnome obliku.

- Lane Mayer održat će se u srijedu, 18. ožujka 2015. s početkom u 15,00 sati u prostoriji E-303. Naslov rada: Gefangene der Geschichte - Erzählmodelle des Erinnerns in Romanen Christoph Ransmayrs und Robert Menasses (Zarobljenici povijesti – pripovijedni modeli sjećanja u romanima Christopha Ransmayra i Roberta Menassea).

- Nenada Vertovšeka održat će se u ponedjeljak, 23. ožujka 2015. s početkom u 14,00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada: Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija – proizvodnja slike stvarnosti i neophodnih iluzija.

- Sande Pletikosić održat će se u petak, 27. ožujka 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Biološke i psihosocijalne odrednice zdravstvenih ishoda kod oboljelih od sindroma iritabilnoga crijeva.

- Mate Milasa održat će se u petak, 10. travnja 2015. s početkom u 12,00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Hrvatska skladnja u nastavi hrvatskoga jezika.

- Marijane Ćuk održat će se u srijedu, 15. travnja 2015. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-226. Naslov rada: Kompetencijski pristup cjeloživotnom učenju odgajatelja u učeničkim domovima.

 - Marijane Bašić održat će se u utorak, 31. ožujka 2015. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Morfosintaktički razvoj u hrvatskome kao inome jeziku - prikaz slučaja.


Objavljeno: 20.03.2015

Dnevni red VPS - sjednica 6.05.2013.

Sjednica Vijeća poslijediplomskih studija održat će se u ponedjeljak, 6. svibnja 2013. s početkom u 11,00 sati u Vijećnici fakulteta.


>>> Dnevni red VPS (MS Word, 111.6 kb )
>>> Prilog VPS (Adobe PDF, 4957.3 kb )
>>> prilog točka 34.
Objavljeno: 03.05.2013

Dnevni red VPS - sjednica 8.04.2013.

Sjednica Vijeća poslijediplomskih studija održat će se u ponedjeljak, 8. travnja 2013. s početkom u 11 sati u Vijećnici fakulteta.


>>> Dnevni red i dopuna za VPS 8.04.2013. (MS Word, 126.5 kb )
>>> Prilog dnevnom redu (Adobe PDF, 4765.5 kb )
>>> Prilog dopuna dnevnom redu
Objavljeno: 04.04.2013
arhiva: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]