logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Odaberite odsjek/službu koji vas zanima:

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE ZA IZVRSNOST NA PDS SOCIOLOGIJE

Pravo prijave na javni natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost imaju kandidati/-kinje kojima je odobren upis na doktorski studij u ak. god. 2015/2016. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta predaju se do 19. veljače 2016. do 14 sati putem Urudžbenog ureda (D-01) ili se šalju poštom na adresu: Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, s naznakom „Doktorski studij Sociologije - prijava za stipendiju“. (Obrazac prijave u privitku)

Odluka o dodjeli stipendije donijet će se 1. ožujka 2016. i javno će se obznaniti na oglasnoj ploči Ureda za poslijediplomske studije i na mrežnoj stranici doktorskoga studija Sociologije.

Upisi na doktorski studij održavat će se od 2. do 11. ožujka 2016.

 


>>> Tekst natječaja (MS Word, 26.1 kb )
>>> obrazac prijave (MS Word, 26.1 kb )
Objavljeno: 12.02.2016

JAVNE OBRANE DOKTORSKIH RADOVA

Javna obrana doktorskoga rada

- Hrvoja Manenice održat će se u srijedu, 3. veljače 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-018. Naslov rada: Urbanizacija između Raše i Krke u vrijeme ranog principata.

- Sanje Šoštarić održat će se u četvrtak, 4. veljače 2016.  s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Recepcija književnokritičkoga i romanesknoga opusa Paula Bourgeta u Francuskoj od 1881. do 1914.

- Dragice Dujmović Markusi održat će se u četvrtak, 4. veljače 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Autoreferencijalnost u pripovjednoj prozi Ranka Marinkovića.

- Krešimira Karla održat će se u srijedu, 10. veljače 2016.  s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-126. Naslov doktorskoga rada: Prostorna organizacija i graditeljska baština Kalničkog, Komarničkog i Čazmanskog arhiđakonata Zagrebačke biskupije od 13. do 16. stoljeća.

- Josipa Zankija održat će se u četvrtak, 11. veljače 2016. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Antropološka konceptualizacija prostora u thangka slikarstvu i suvremenim umjetničkim praksama.

- Adriane Benčić održat će se u ponedjeljak, 15. veljače 2016. s početkom u 14,00 sati u prostoriji A-228. Naslov doktorskoga rada: Socijalna konstrukcija kolektivnih sjećanja na Domovinski rat.

- Dijane Sabolović-Krajina održat će se u petak, 19. veljače 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Narodna knjižnica kao središte lokalne zajednice u suvremenom društvu.


Objavljeno: 20.01.2016

Natječaj za upis na doktorski studij Sociologije

Otvoren je natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Sociologije u akad. god. 2015/2016.

 Studij traje 3 godine, tj. 6 semestara 

Broj mjesta: 15

Školarina po semestru: 9.600,00 kn

Prijave pristupnika s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren do 30. studenog 2015.

 

Produljuje se rok za prijavu na Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Sociologije u akad. god. 2015/2016. do 30. prosinca 2015.


>>> tekst natječa i uvjeti (MS Word, 42.5 kb )
>>> program PD studija Socilogije (MS Word, 972.3 kb )
Objavljeno: 05.11.2015

Program doktorskoga studija Hrvatske kulture

 


>>> Program PDS Hrvatska kultura (MS Word, 659.5 kb )
Objavljeno: 07.10.2015

Kriteriji za dodjelu Stipendije za izvrsnost

>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za PDS Književnosti... (MS Word, 35.3 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za PDS Hrvatske kulture (MS Word, 35.3 kb )
Objavljeno: 11.09.2015

Kriteriji za Stipendiju za izvrsnost

>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Arheologije (MS Word, 34.3 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Informacijske i komunikacijske znanosti (MS Word, 37.4 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Moderne i suvremene hrv. povj
Objavljeno: 23.06.2015

Natječaj za upis na doktorske studije i dodjelu Stipendije za izvrsnost

A/ Natječaj za upis kandidata na doktorske studije u akad. godini 2015/2016.

B/ Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost

Kandidati koji se prijave na natječaj za upis na doktorski studij mogu se prijaviti i na natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnsot. Za svaki doktorski studij objavljeni su kriteriji na temelju kojih će Vijeće pojedinog doktorskoga studija jednog kandidata osloboditi plaćanja školarine na doktorskome studiju. Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju kriterija.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2015.

 


>>> Tekst natječaja za upis na doktorske studije u ak. god. 2015/2016. (MS Word, 73.2 kb )
>>> Primjer prijave/molbe za upis i izjave o financiranju i studiranju (MS Word, 27.6 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Psihologije
Objavljeno: 23.06.2015

Program doktorskog studija pedagogije

>>> Pedagogija (MS Word, 131.1 kb )
Objavljeno: 09.11.2014

Programi doktorskih studija

>>> Lingvistika - program (MS Word, 84.0 kb )
>>> Glotodidaktika - sadržaj programa (MS Word, 54.3 kb )
>>> Informacijske i komunikacijske znanosti
Objavljeno: 15.09.2014

Poslijediplomski studiji FF

Natječaj za upis kandidata na poslijediplomske studije objavit će se krajem kolovoza 2015. u Večernjem listu i bit će otvoren do kraja rujna 2015. godine

Opći uvjeti su:

- završen odgovarajući sveučilišni diplomski studij

- prosječna ocjena ispita položenih u sveučilišnom diplomskom studiju vrlo dobar (3,5 najmanje)

- dvije preporuke sveučilinih nastavnika od kojih je jedna prepruka potencijalnog mentora

- pismo motivacije

Kratak opis programa nalazi se u privitku. Fakultet priprema i nove programe doktorskih studija:

Hrvatska filologija u interkulturnome kontekstu (doktorski studij)
Predmoderna povijest (doktorski studij)
Sociologija (doktorski studij)
Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture(doktorski studij)
Primijenjena kroatistika (specijalistički studij)

>>> vidi dodatak 1 (MS Word, 76.3 kb )
Objavljeno: 02.07.2014
arhiva: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]