logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Odaberite odsjek/službu koji vas zanima:

Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij

Interkulturalne njemačko-hrvatske poslovne komunikacije

 Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

    • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij
    • provjerom potvrđeno znanje njemačkoga jezika na razini C1 (pismena i usmena provjera).

Broj mjesta: 15 Interkulturalne njemačko-hrvatske poslovne komunikacije

Školarina studija po semestru: 6.500,00 kuna.

Studij traje 2 semestra (1 godinu).

Nastava na studiju počinje 18. travnja 2015.

 

Potrebna dokumentacij:

- Molba za upis i izjava o financiranju studija

- Preslike diplome o završenom diplomskom studiju

- Životopis

- Preslika domovnice

 

 

 


>>> program (MS Word, 359.9 kb )
>>> primjer molbe (MS Word, 31.2 kb )
Objavljeno: 20.02.2015» opširnije

Vijeće poslijediplomskih studija

Sjednica Vijeća PDS-a održana je 16.02.2015.

U prilogu se nalaze točke koje se upućuju Fakultetskom vijeću radi donošenja odluka.

Fakultetsko vijeće održat će se 27. 02. 2015. nakon čega će se:

- Odluke o prihvaćanju tema uputiti Sveučilištu u Zagrebu;

- Odluke o imenovanjima povjerenstva za ocjenu teme članovima povjerenstva i kandidatima. 


>>> Točke za Fakultetsko vijeće (Adobe PDF, 108.4 kb )
>>> prilog (Adobe PDF, 3082.9 kb )
Objavljeno: 14.01.2015

Program doktorskog studija pedagogije

>>> Pedagogija (MS Word, 131.1 kb )
Objavljeno: 09.11.2014

Programi doktorskih studija

>>> Lingvistika - program (MS Word, 84.0 kb )
>>> Glotodidaktika - sadržaj programa (MS Word, 54.3 kb )
>>> Informacijske i komunikacijske znanosti
Objavljeno: 15.09.2014

Poslijediplomski studiji FF

Natječaj za upis kandidata na poslijediplomske studije objavit će se krajem kolovoza 2015. u Večernjem listu i bit će otvoren do kraja rujna 2015. godine

Opći uvjeti su:

- završen odgovarajući sveučilišni diplomski studij

- prosječna ocjena ispita položenih u sveučilišnom diplomskom studiju vrlo dobar (3,5 najmanje)

- dvije preporuke sveučilinih nastavnika od kojih je jedna prepruka potencijalnog mentora

- pismo motivacije

Kratak opis programa nalazi se u privitku. Fakultet priprema i nove programe doktorskih studija:

Hrvatska filologija u interkulturnome kontekstu (doktorski studij)
Predmoderna povijest (doktorski studij)
Sociologija (doktorski studij)
Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture(doktorski studij)
Primijenjena kroatistika (specijalistički studij)

>>> vidi dodatak 1 (MS Word, 76.3 kb )
Objavljeno: 02.07.2014

Programi doktorskih studija

PDS arheologije

PDS Etnologije i kulturne antropologije

PDS psihologije

Prijave s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom "Natječaj za poslijediplomski doktorski studij", Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.


>>> Arheologija - program (MS Word, 162.8 kb )
>>> Etnologija i kulturna antropologija - program (MS Word, 245.8 kb )
>>> Psihologija - program
Objavljeno: 02.07.2014

Programi doktorskih studija

Objavljeno: 3. rujna 2014.


>>> Filozofija (MS Word, 362.5 kb )
>>> Medievistika (MS Word, 1751.0 kb )
>>> Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
Objavljeno: 01.07.2013

OBRANE DOKTORSKIH RADOVA

Javna obrana doktorskoga rada:

- Danijele Roksandić održat će se u četvrtak, 23. travnja 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov rada: Keramičko posuđe kao pokazatelj života u kasnoantičkim Cibalama.

- Ane Šimunić održat će se u ponedjeljak, 27. travnja 2015. s početkom u 11,00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Osobne značajke zaposlenih supružnika i konflikt radne i obiteljske uloge.

- Josipa Mihaljevića održat će se u utorak, 28. travnja 2015. s početkom u 11,00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Odnos vlasti i pojedinca u Hrvatskoj od 1958. do 1972.

- Orhana Jašića održat će se u ponedjeljak, 4. svibnja 2015. s početkom u 14,00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada: Bioetička problematika u publikacijama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1945. do 2012.


Objavljeno: 24.04.2015

Dnevni red VPS - sjednica 8.04.2013.

Sjednica Vijeća poslijediplomskih studija održat će se u ponedjeljak, 8. travnja 2013. s početkom u 11 sati u Vijećnici fakulteta.


>>> Dnevni red i dopuna za VPS 8.04.2013. (MS Word, 126.5 kb )
>>> Prilog dnevnom redu (Adobe PDF, 4765.5 kb )
>>> Prilog dopuna dnevnom redu
Objavljeno: 04.04.2013

Dnevni red VPS 4.03. 2013

Sjednica VPS održat će se 4.03.2013. u 11 sati.
>>> Dnevni red VPS (MS Word, 118.8 kb )
>>> Zapisnik VPS 4.03.2013. (MS Word, 300.0 kb )
>>> Zapisnik VPS 4.02.2013.
Objavljeno: 04.03.2013
arhiva: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]