logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Odaberite odsjek/službu koji vas zanima:

REAKREDITACIJA POSLIJEDIPLOSMKIIH DOKTORSKIH STUDIJA

Obavijest:

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji ARHEOLOGIJA, FILOZOFIJA, GLOTODIDAKTIKA, HRVATSKA KULTURA, LINGVISTIKA i PSIHOLOGIJA prolaze postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

 

Posjet članova stručnih povjerenstava Fakultetu bit će u ponedjeljak, 4. prosinca 2017.

Komentar članovima stručnog povjerenstva, primjedbe, sugestije, ili pohvale na rad Fakulteta ili na rad pojedinaca, mogu se podnositi putem povjerljive komunikacije https://www.azvo.hr/hr/komentari-phd

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentar (anonimna dostava poruka). Poruke će koristiti isključivo u internom radu stručnih povjerenstva te neće biti dostupne predstavnicima Fakulteta.

Svi zainteresirani za individualni razgovor s članovima stručnoga povjerenstva mogu se prijaviti za razgovor, a Agencija će u protokolu posjeta predvidjeti termin za takve razgovore.

https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/vrednovanja-u-znanosti/reakreditacija-doktorskih-studijskih-programa


Objavljeno: 30.11.2017

Natječaj za upis na doktorski studij Filozofije u ak. god. 2017/2018.

Natječaj je otvoren do 30.09.2017.

Na natječaj se mogu prijaviti samo osobe s upisanim poslijediplomskim znanstvenim studijem koji se izvodio prije Bolonje i osobe sa završenim poslijediplomskim studijem i stečenim akadademskim stupnjem magistar znanosti u području filozofije.

 


>>> tekst natječaja (MS Word, 138.2 kb )
>>> Obrazac molbe i izjave o financiranju (MS Word, 31.2 kb )
>>> Upute za izradu nacrta istraživanja
Objavljeno: 21.09.2017

Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost

Otvoren je Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnot za kandidate koji se prijavlju za upis na poslijediplomski doktorski studij:

- Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu 

- Arheologije

Rok prijava: 30.09.2017.

Kriteriji za dodjelu stipendije nalaze se u privitku.

Molbe se predaju u Urudžbeni ured, soba D-01.

 

 


>>> Obrazac molbe (MS Word, 28.7 kb )
>>> Kriteriji za dodjelu stipendije za izvrsnost MOD I SUVREM HRV POVJ (MS Word, 34.8 kb )
>>> Kriteriji za stipendiju na PDS Arheologije
Objavljeno: 01.09.2017

Upute o sastavljanju nacrta istraživanja

>>> za studij Moderne i suvremene hrv. povijesti (MS Word, 28.7 kb )
>>> za ostale doktorske studije (MS Word, 30.2 kb )
>>> za studij Predmoderne povijesti
Objavljeno: 21.07.2017

Natječaj za upis kandidata na poslijediplomske studije u akad. god. 2017/2018.

Molbe/prijave za upis kandidata primaju se od 28.08. do 30.09.2017.

 

PRODUŽEN JE ROK ZA PRIJAVU NA:

- doktorski studij Hrvatske kulture do 3. studenog 2017.

- specijalistički studij Interkulturalne njemačko-hrvatske poslovne komunikacije do 31. siječnja 2018. 


>>> Tekst natječaja - uvjeti i potrebna dokumentacija (MS Word, 79.9 kb )
>>> obrazac prijave/molbe i izjave o financiranju (MS Word, 31.2 kb )
Objavljeno: 21.07.2017

Obrane doktorskih radova u prosincu 2017. godine

Javna obrana doktorskoga rada:

-         mr. sc. Snježane Bilać održat će se u petak, 1 prosinca 2017. u 15,00 sati, u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Izvršne funkcije i teškoće u ponašanju kod predškolske djece s perinatalnim oštećenjem mozga.

-         Ree Lujić održat će se u četvrtak, 7. prosinca 2017. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Utjecaj višejezičnoga pristupa na sudjelovanje višejezičnih učenika u nastavi trećega jezika.

 

-         Kerima Sušića održat će se u petak, 8. prosinca 2017. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-106. Naslov rada: Pojam sreće u filozofiji Al-Fârâbîja – klasični izvori i utjecaji na srednji vijek.

-      Ratka Đokića održat će se u ponedjeljak, 11. prosinca 2017. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Uloga radnoga pamćenja u pretrazi dugoročnoga pamćenja.                                                                        

-         mr. sc. Jasenke Martinčević održat će se u petak, 15. prosinca 2017. s početkom u 11.00 sati u prostoriji C-201. Naslov rada: Međuzavisnost školske kulture i odgojnosti nastave.

-         mr. sc. Ljiljane Buhač održat će se u petak, 15. prosinca 2017. s početkom u 17.30 sati u prostoriji A-226. Naslov rada: Međuodnos komunikacijske kompetencije nastavnika i aktivnosti učenika u nastavi.

-         Isufa Berishe održat će se u subotu, 16. prosinca 2017. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada: pod naslovom Sjećanje, povijest, identitet.

-         Mirele Ramljak Purgar održati u ponedjeljak, 18. prosinca 2017. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Njemački ekspresionizam – uzajamni odnos filma i grafike. 


Objavljeno: 27.06.2017

Pravilnik o doktorskim studijima_pročišćeni tekst_2016

U prilogu se nalazi Pravilnik o doktorskim stuija_pročišćeni tekst_2016.


>>> Pravilnik o doktorskim studijima_pročišćeni tekst_2016 (Adobe PDF, 282.9 kb )
Objavljeno: 26.09.2016

Obavijesti i dokumenti

-  Ured za poslijediplomske studije otvoren je za studente od 9 do 14 sati.

   Pauza se koristi od 11 do 11.30 sati. 

- Predmeti raspravljani na Vijeću poslijediplomskih studija nalaze se u dnevnom redu Fakultetskoga vijeća koje donosi odluke u doktorskim studijima i postupcima stjecanja doktorata znanosti (vidi link dokumenti).

- U prilogu su dokumenti vezani uz pojašnjenje studiranja na doktorskim studijima.


>>> Postupnik od prijave teme do promocije (Adobe PDF, 151.8 kb )
>>> Tijek doktorskoga studija (Adobe PDF, 313.6 kb )
>>> Vodič kroz doktorski studij
Objavljeno: 01.06.2016

Programi doktorskih studija

 

 


>>> Hrvatska kultura (MS Word, 659.5 kb )
>>> Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu (MS Word, 2143.2 kb )
>>> Predmoderna povijest
Objavljeno: 07.10.2015

Programi doktorskih studija

>>> Pedagogija (MS Word, 131.1 kb )
>>> Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture (MS Word, 1752.1 kb )
>>> Sociologija
Objavljeno: 09.11.2014
arhiva: [1] [2] [3]