logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Odaberite odsjek/službu koji vas zanima:

Obavijest o održavanju obrana doktorskih radova

Javna obrana doktorskoga rada

- Tee Glavaš održat će se u četvrtak, 30. lipnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-105.  Naslov doktorskoga rada:  Shematičnost i naučljivost u ovladavanju kategorijom present perfect u učenju engleskoga kao stranoga jezika.

- Vesne Crnogorac održat će se u utorak, 5. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Uloga knjižnica u procesu demokratizacije društva na primjeru prava javnosti na pristup informacijama.

- mr. sc. Antoanete Radočaj-Jerković održat će se u utorak, 5. srpnja 2016.  s početkom u 14,00 sati u prostoriji A-227. Naslov doktorskoga rada: Uloga zborskog pjevanja u kurikulumu suvremene škole.

- Dubravke Bogutovac održat će se u petak, 8. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-302. Naslov doktorskoga rada: Rana proza Svetislava Basare od autoreferencijalnosti teksta do simulacije zbilje.

-  mr. sc. Senadina Fadilpašića održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-229. Naslov doktorskoga rada: Uloga religioznosti i duhovnosti u predviđanju pozitivnih i negativnih ishoda ratnoga traumatskoga iskustva. 

- mr. sc. Zrinke Buljević održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju).  Naslov doktorskoga rada: Ranorimsko salonitansko i tilurijsko stakleno posuđe u kontekstu nalaza staklenoga posuđa s područja provincije Dalmacije. 

- Ivane Hanzec održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-203. Naslov doktorskoga rada: Odrednice rane socijalne i akademske prilagodbe djece na školu.

- Dragane Markanović održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. s početkom u 16,00 sati u prostoriji A-229. Naslov doktorskoga rada: Kognitivni model kratke psihološke intervencije u tretmanu anksiozne osjetljivosti.

- mr. sc. Sanje Ivčević održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov doktorskoga rada:  Tipologija i kronologija rimske vojne opreme u doba principata na području između rijeka Krke i Cetine.

- Wollfyja Krašića održat će se u ponedjeljak, 4. srpnja 2016. s početkom u 14,00 sati u A-309. Naslov doktorskoga rada: Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija.

 


Objavljeno: 24.06.2016

VIJEĆE POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA-SJEDNICA 3.6.2016.

U privitku ne nalazi dnevni red s prilozima za sjednicu Vijeća poslijediplomskih studija koja će se održati 3. lipnja 2016. u 9.00 sati u Vijećnici Fakulteta i zapisnik s prošle sjednice.


>>> dnevni red_3.6.2016. (MS Word, 50.2 kb )
>>> vidi dodatak 2 (Adobe PDF, 2569.4 kb )
>>> zapisnik s prošle sjednice
Objavljeno: 01.06.2016

Natječaj za studentsku akademsku mobilnost unutar mreže FISH CEEPUS u ak.god. 20

Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu raspisali su natječaj za studentsku akademsku mobilnost unutar mreže FISH CEEPUS u ak. godini 2016./17.

 

 

 

Tekst natječaja i prijavni obrazac nalaze se u prilogu, a za sve dodatne  informacije u vezi s natječajem kandidati se mogu obratiti koordinatoricama mreže FISH CEEPUS:

–       za francuski jezik i književnost: Maja Zorica Vukušić, mzorica@ffzg.hr (F-309),

–       za španjolski jezik i književnost: Maša Musulin, mmusulin@ffzg.hr (F-310),

–       za talijanski jezik i književnost: Dubravka Dubravec Labaš, ddlabas@ffzg.hr (F-330). 

 


>>> tekst natječaja (MS Word, 84.5 kb )
Objavljeno: 18.05.2016

Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Pedagogije

Pristupnici koji predaju prijavu za upis na doktorski studij Pedagogije mogu istovremeno predati i molbu za dodjelu Sipendije za izvrsnost ukoliko zadovoljavaju kriterije (u potpunosti ili djelomično). 

Rok: 18. 03. 2016.

Stipendija će se dodjeliti jednom kandidatu.

Kriteriji za dodjelu stupendije nalaze se u privitku.


>>> Kriteriji za dodjelu Stipendije za izvrsnost - pedagogija (MS Word, 36.4 kb )
Objavljeno: 10.03.2016

Natječaj za upis studenata na poslijediplomske studije

N A T J E Č A J 

A/ za upis na sveučilišne poslijediplomske studije u akademskoj godini 2015/2016.

  • ·         DOKTORSKI STUDIJ PEDAGOGIJE

 Broj mjesta: 20

Školarina po semestru: 10.500,00 kn

Studij traje 6 semestara (3 godine)

  • ·         SPECIJALISTIČKI STUDIJ 

Interkulturalne njemačko-hrvatske poslovne komunikacije

Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

  • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij,
  • provjerom potvrđeno znanje njemačkoga jezika na razini C1 (pismena i usmena provjera).

Broj mjesta: 15

Školarina studija po semestru: 6.500,00 kuna

Studij traje 2 semestra (1 godinu).

____________________________________________________________________________

B/ za dodjelu Stipendije za izvrsnost

Za dodjelu Stipendije za izvrsnost mogu se natjecati kandidati koji se prijave na natječaj za upis na doktorski studij Pedagogije u akad. god. 2015/2016. Vijeće studija oslobodit će plaćanja školarine jednog kandidata koji će zadovoljavati najveći broj kriterija izvrsnosti.

 

Natječaj je otvoren do 18.03.2016.


>>> tekst natječaja (MS Word, 54.8 kb )
>>> program doktorskoga studija Pedagogije (MS Word, 131.1 kb )
>>> program specijalističkoga studija
Objavljeno: 29.02.2016

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE ZA IZVRSNOST NA PDS SOCIOLOGIJE

REZULTATI DODJELE STIPENDIJE ZA IZVRSNOST Povjerenstvo Doktorskoga studija sociologije donijelo Odluku o dodjeli Stipendije za izvrsnost. Stipendija je dodijeljena kandidatu Marinu Spetiču.

Žalba se može uložiti u pisanom obliku i predati u Urudžbeni ured FF-a, najkasnije u roku 8 dana.

 

 

 

__________________________________________________________________________

Pravo prijave na javni natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost imaju kandidati/-kinje kojima je odobren upis na doktorski studij u ak. god. 2015/2016. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta predaju se do 19. veljače 2016. do 14 sati putem Urudžbenog ureda (D-01) ili se šalju poštom na adresu: Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, s naznakom „Doktorski studij Sociologije - prijava za stipendiju“. (Obrazac prijave u privitku)

Odluka o dodjeli stipendije donijet će se 1. ožujka 2016. i javno će se obznaniti na oglasnoj ploči Ureda za poslijediplomske studije i na mrežnoj stranici doktorskoga studija Sociologije.

Upisi na doktorski studij održavat će se od 2. do 11. ožujka 2016.

 


>>> Tekst natječaja (MS Word, 26.1 kb )
>>> obrazac prijave (MS Word, 26.1 kb )
Objavljeno: 12.02.2016

Natječaj za upis na doktorski studij Sociologije

Otvoren je natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Sociologije u akad. god. 2015/2016.

 Studij traje 3 godine, tj. 6 semestara 

Broj mjesta: 15

Školarina po semestru: 9.600,00 kn

Prijave pristupnika s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren do 30. studenog 2015.

 

Produljuje se rok za prijavu na Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Sociologije u akad. god. 2015/2016. do 30. prosinca 2015.


>>> tekst natječa i uvjeti (MS Word, 42.5 kb )
>>> program PD studija Socilogije (MS Word, 972.3 kb )
Objavljeno: 05.11.2015

Program doktorskoga studija Hrvatske kulture

 


>>> Program PDS Hrvatska kultura (MS Word, 659.5 kb )
Objavljeno: 07.10.2015

Kriteriji za dodjelu Stipendije za izvrsnost

>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za PDS Književnosti... (MS Word, 35.3 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za PDS Hrvatske kulture (MS Word, 35.3 kb )
Objavljeno: 11.09.2015

Kriteriji za Stipendiju za izvrsnost

>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Arheologije (MS Word, 34.3 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Informacijske i komunikacijske znanosti (MS Word, 37.4 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Moderne i suvremene hrv. povj
Objavljeno: 23.06.2015
arhiva: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]