logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Odaberite odsjek/službu koji vas zanima:

Natječaj za studentsku akademsku mobilnost unutar mreže FISH CEEPUS u ak.god. 20

Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu raspisali su natječaj za studentsku akademsku mobilnost unutar mreže FISH CEEPUS u ak. godini 2016./17.

 

 

 

Tekst natječaja i prijavni obrazac nalaze se u prilogu, a za sve dodatne  informacije u vezi s natječajem kandidati se mogu obratiti koordinatoricama mreže FISH CEEPUS:

–       za francuski jezik i književnost: Maja Zorica Vukušić, mzorica@ffzg.hr (F-309),

–       za španjolski jezik i književnost: Maša Musulin, mmusulin@ffzg.hr (F-310),

–       za talijanski jezik i književnost: Dubravka Dubravec Labaš, ddlabas@ffzg.hr (F-330). 

 


>>> tekst natječaja (MS Word, 84.5 kb )
Objavljeno: 18.05.2016

Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Pedagogije

Pristupnici koji predaju prijavu za upis na doktorski studij Pedagogije mogu istovremeno predati i molbu za dodjelu Sipendije za izvrsnost ukoliko zadovoljavaju kriterije (u potpunosti ili djelomično). 

Rok: 18. 03. 2016.

Stipendija će se dodjeliti jednom kandidatu.

Kriteriji za dodjelu stupendije nalaze se u privitku.


>>> Kriteriji za dodjelu Stipendije za izvrsnost - pedagogija (MS Word, 36.4 kb )
Objavljeno: 10.03.2016

Natječaj za upis studenata na poslijediplomske studije

N A T J E Č A J 

A/ za upis na sveučilišne poslijediplomske studije u akademskoj godini 2015/2016.

  • ·         DOKTORSKI STUDIJ PEDAGOGIJE

 Broj mjesta: 20

Školarina po semestru: 10.500,00 kn

Studij traje 6 semestara (3 godine)

  • ·         SPECIJALISTIČKI STUDIJ 

Interkulturalne njemačko-hrvatske poslovne komunikacije

Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

  • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij,
  • provjerom potvrđeno znanje njemačkoga jezika na razini C1 (pismena i usmena provjera).

Broj mjesta: 15

Školarina studija po semestru: 6.500,00 kuna

Studij traje 2 semestra (1 godinu).

____________________________________________________________________________

B/ za dodjelu Stipendije za izvrsnost

Za dodjelu Stipendije za izvrsnost mogu se natjecati kandidati koji se prijave na natječaj za upis na doktorski studij Pedagogije u akad. god. 2015/2016. Vijeće studija oslobodit će plaćanja školarine jednog kandidata koji će zadovoljavati najveći broj kriterija izvrsnosti.

 

Natječaj je otvoren do 18.03.2016.


>>> tekst natječaja (MS Word, 54.8 kb )
>>> program doktorskoga studija Pedagogije (MS Word, 131.1 kb )
>>> program specijalističkoga studija
Objavljeno: 29.02.2016

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE ZA IZVRSNOST NA PDS SOCIOLOGIJE

REZULTATI DODJELE STIPENDIJE ZA IZVRSNOST Povjerenstvo Doktorskoga studija sociologije donijelo Odluku o dodjeli Stipendije za izvrsnost. Stipendija je dodijeljena kandidatu Marinu Spetiču.

Žalba se može uložiti u pisanom obliku i predati u Urudžbeni ured FF-a, najkasnije u roku 8 dana.

 

 

 

__________________________________________________________________________

Pravo prijave na javni natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost imaju kandidati/-kinje kojima je odobren upis na doktorski studij u ak. god. 2015/2016. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta predaju se do 19. veljače 2016. do 14 sati putem Urudžbenog ureda (D-01) ili se šalju poštom na adresu: Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, s naznakom „Doktorski studij Sociologije - prijava za stipendiju“. (Obrazac prijave u privitku)

Odluka o dodjeli stipendije donijet će se 1. ožujka 2016. i javno će se obznaniti na oglasnoj ploči Ureda za poslijediplomske studije i na mrežnoj stranici doktorskoga studija Sociologije.

Upisi na doktorski studij održavat će se od 2. do 11. ožujka 2016.

 


>>> Tekst natječaja (MS Word, 26.1 kb )
>>> obrazac prijave (MS Word, 26.1 kb )
Objavljeno: 12.02.2016

JAVNE OBRANE DOKTORSKIH RADOVA

OBAVIJEST 

JAVNA OBRANA DOKTORSKOGA RADA

- Marka Odaka održat će se u subotu, 14. svibnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-104. Naslov doktorskoga rada: Model stimuliranja i vrednovanja izrade materijala i uporabe sustava za e-učenje.

- mr. sc. Lucijane Leoni održat će se u ponedjeljak, 16. svibnja 2016.  s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Model izrade višejezičnoga multimedijskoga tezaurusa u području konzerviranja i restauriranja.

- Sandre Kantar održat će se u ponedjeljak, 16. svibnja 2016. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-309.Naslov doktorskoga rada: Razvoj održivoga ruralnoga turizma: potencijali Koprivničko-križevačke županije.

- Vere Blažević Krezić održat će se u srijedu, 18. svibnja 2016. s pčetkom u 13,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Jezik Misala Dragutina Antuna Parčića.

- Berislava Njegovca održat će se u četvrtak, 19. svibnja 2016. s početkom u 10,15 sati u prostoriji A-101. Naslov doktorskoga rada: Ontološki karakter umjetničkoga djela u mišljenju Ivana Fochta.

 

 


Objavljeno: 20.01.2016

Natječaj za upis na doktorski studij Sociologije

Otvoren je natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Sociologije u akad. god. 2015/2016.

 Studij traje 3 godine, tj. 6 semestara 

Broj mjesta: 15

Školarina po semestru: 9.600,00 kn

Prijave pristupnika s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren do 30. studenog 2015.

 

Produljuje se rok za prijavu na Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Sociologije u akad. god. 2015/2016. do 30. prosinca 2015.


>>> tekst natječa i uvjeti (MS Word, 42.5 kb )
>>> program PD studija Socilogije (MS Word, 972.3 kb )
Objavljeno: 05.11.2015

Program doktorskoga studija Hrvatske kulture

 


>>> Program PDS Hrvatska kultura (MS Word, 659.5 kb )
Objavljeno: 07.10.2015

Kriteriji za dodjelu Stipendije za izvrsnost

>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za PDS Književnosti... (MS Word, 35.3 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za PDS Hrvatske kulture (MS Word, 35.3 kb )
Objavljeno: 11.09.2015

Kriteriji za Stipendiju za izvrsnost

>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Arheologije (MS Word, 34.3 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Informacijske i komunikacijske znanosti (MS Word, 37.4 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Moderne i suvremene hrv. povj
Objavljeno: 23.06.2015

Natječaj za upis na doktorske studije i dodjelu Stipendije za izvrsnost

A/ Natječaj za upis kandidata na doktorske studije u akad. godini 2015/2016.

B/ Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost

Kandidati koji se prijave na natječaj za upis na doktorski studij mogu se prijaviti i na natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnsot. Za svaki doktorski studij objavljeni su kriteriji na temelju kojih će Vijeće pojedinog doktorskoga studija jednog kandidata osloboditi plaćanja školarine na doktorskome studiju. Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju kriterija.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2015.

 


>>> Tekst natječaja za upis na doktorske studije u ak. god. 2015/2016. (MS Word, 73.2 kb )
>>> Primjer prijave/molbe za upis i izjave o financiranju i studiranju (MS Word, 27.6 kb )
>>> Kriteriji Stipendije za izvrsnost za doktorski studij Psihologije
Objavljeno: 23.06.2015
arhiva: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]