logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Odaberite odsjek/službu koji vas zanima:

O Ljetnoj školi

Od 2003. godine Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira Ljetnu školu u gradu Rabu.

Programi su prvenstveno namijenjeni sadašnjim i bivšim studentima Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, ali se u njih mogu uključiti i polaznici s drugih fakulteta i sveučilišta u zemlji i inozemstvu. Osnovni cilj Ljetne škole Filozofskog fakulteta je proširivanje i produbljivanje znanja stečenih na studiju, pri čemu je bitno da svi programi nude nove sadržaje koji nisu dio fakultetskih planova i programa, a polaznike kvalitetno pripremaju za konkretne radne zadatke i bolju konkurentnost na tržištu rada. Diplomiranim stručnjacima sudjelovanje u programima daje mogućnost za daljnje usavršavanje u struci, čime se otvara put cjeloživotnom obrazovanju kao jednom od bitnih ciljeva reforme visokog obrazovanja.

Programi su jednotjedni i dvotjedni, a polaznici na kraju dobivaju certifikat.

Na Ljetnoj školi predaju nastavnici s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i inozemni predavači, stručnjaci za pojedina područja (dosad su gostovali nastavnici iz Rusije, Francuske, Njemačke, Italije, Škotske, Norveške, Mađarske, Indije, Kine, Kanade). Za neofilološke je programe bitno da ih uz naše znanstvenike vode i izvorni govornici, specijalisti za određenu problematiku, što garantira dodatnu kvalitetu. Jako je važno da se nastava održava u malim grupama čime se omogućuje individualni pristup, a polaznicima se pruža šansa da se kroz diskusije i razmjenu stavova s nastavnicima maksimalno upoznaju s temom programa.


Objavljeno: 01.02.2005» opširnije

IZVJEŠTAJI LJETNIH ŠKOLA 2009.

 

 

 

Indološka radionica: tamilski jezik i kultura (24.-31. 5. 2009.)

Radionica „Tamilski jezik i kultura“ organizirana je za studente indologije Filozofskoga fakulteta. Nastava je održavana u jutarnjem terminu (4 sata) i u večernjem (2 sata). Predavanje o tamilskoj hramskoj arhitekturi i skulpturi održala je prof. dr. sc. Zdravka Matišić. Jezičnu je nastavu vodio mr. sc. Nikola Rajić (SAD) koji je održao i predavanja o tamilskoj književnosti. Savladani su pismo, te elementi morfologije i govornoga tamilskoga. Mr. sc. Nikola Rajić je uz egzegezu priredio i prijevode nekoliko starih tamilskih pjesama. Ova se radionica može smatrati kamenom temeljcem za dravidologiju u Hrvatskoj.

 

 

 

19. ljetna psihologijska škola „Mjerenje afekata“ (3.-10.10.2009.)

Studenti su rad na temi „Mjerenje afekata“ započeli prije godinu dana. Tijekom zimskog semestra akad. god. 2008./09. sudjelovali su u kreiranju problema i okvirnog cilja istraživanja. Na temelju toga organizirane su dvije uže studije. Jedna se odnosila na korelacijsko-psihometrijski pristup, a druga na eksperimentalni pristup proučavanju i mjerenju afekta. Tijekom ljetnog semestra studenti su sudjelovali u izradi metodologije i prikupljanju empirijskih podataka.

U konačnu obradu rezultata istraživanja uključeno je 537 osoba. U Rabu su ranije prikupljeni podaci pročišćeni, pripremljeni za obradu, analizirani odgovarajućim statističko-matematičkim postupcima s pomoću SPSS-programa, te pripremljeni i uvršteni u tekst prve radne verzije izvještaja.

U programu Škole sudjelovalo je ukupno 27 sudionika: 23 studenta diplomskog studija i 4 nastavnika. Voditelj programa bio je prof. dr. sc. Zvonimir Knezović, a uz njega su na programu radili dr. sc. Dina Šverko, Blaž Rebernjak i Tomislav Bunjevac.


Objavljeno: 05.11.2010» opširnije

19. PSIHOLOGIJSKA LJETNA ŠKOLA

Termin održavanja: 4.- 11. listopada 2009.

Mjesto održavanja: Grad Rab

Broj polaznika: 25 (studenti Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu)

 

Sadržaj:

Tema radionice odnosi se na različite postupke mjerenja afekata.

Konstruirat će se jedan psihologijski mjerni instrument za procjenu afekata,

koji će se uz adekvatnu validaciju moći koristiti u istraživačke kao i u

praktične, kliničke svrhe. Posebna pažnja posvetit će se kultunim

specifičnostima u postupcima mjerenja afekata i problemima koji iz toga

proizlaze.

Radionicu vode:

dr. sc. Zvonimir Knezović, red. prof.

dr. sc. Dina Šverko, viši asistent

Blaž Rebernjak, znanstveni novak

Tomislav Bunjevac, stručni suradnik


Objavljeno: 10.02.2010

INDOLOŠKA RADIONICA - TAMILSKI JEZIK I KULTURA

Termin održavanja: 24.-31.5.2009.

Mjesto održavanja: Grad Rab

Sadržaj pograma:

Planira se svladavanje elemenata tamilskoga jezika kao predstavnika dravidske jezične porodice

čiji su predstavnici aktivno sudjelovali u oblikovanju suvremenoga lika novoindoarijskih jezika.

Održat će se i nekoliko predavanja o tamilskoj književnosti i povijesti.

Radionicu vode:

prof. dr. sc. Nikola Rajić, University of Texas

prof. dr. sc. Zdravka Matišić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Cijena programa: 1400 kn

Prijave se primaju na mail: ljetna-skola@ffzg.hr

 

Prijaviti se možete do 8.5.2009.

Uplatu treba izvršiti do 15.5.2009.

 

Polaznici se OBAVEZNO prijavljuju na mail: ljetna-skola@ffzg.hr,

a nakon prijave navedeni iznos plaćaju na blagajni Fakulteta.

 

 


Objavljeno: 10.02.2010

IZVJEŠTAJI LJETNIH ŠKOLA 2008.

LJETNA ŠKOLA ZA RUSISTE:

RUSKI FILM

 

20-27. travnja 2008.

 

 

Radionica Ljetna škola za rusiste: Ruski film organizirana je u okviru obilježavanja stote obljetnice ruskog filma. U sklopu programa je dan pregled suvremene ruske kinematografije (4 sata predavanja) nakon čega su polaznicima prikazani noviji ruski filmovi različitih žanrova.

Na seminarima se obrađivao leksički i frazeološki materijal vezan za prikazane filmove i tekstovi na slične teme. Održano je 20 sati seminara.

Program je ostvaren u suradnji s Filološkim fakultetom Sveučilišta u Sankt-Peterburgu i Nevskim institutom jezika i kulture (Sankt-Peterburg), a vodile su ga mr. sc. Elena Seliverstova, doc., i mr. sc. Natalija Kabanova, doc.

Polaznici su bili studenti III. i IV. godine studija rusistike, te apsolventi i diplomirani studenti rusistike. Program je pohađalo 17 polaznika.

 

 

 

 

KONTRASTIVNA ANALIZA GOVORNIH LEKSEMA

HINDSKOGA I HRVATSKOGA

 

27. travnja -11.svibnja 2008.

 

U okviru Ljetne škole Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Rabu je održana radionica Kontrastivna analiza hindskih i hrvatskih idioma. Voditeljica je bila prof. dr. sc. Pushpa Vishnu Pai, utemeljiteljica Odsjeka za primijenjenu lingvistiku na Sveučilištu SNDT u Bombayu. U nastavi je sudjelovala i prof. emeritus Mirjana Vilke s nizom predavanja o povijesti metodologije. Ona je ujedno i koordinatorica rada na novom udžbeniku za učenje hindskoga jezika koji sastavlja Marijana Janjić pod stručnim vodstvom Zdravke Matišić.

Radionicu je polazilo 8 studenata koji su uspješno završili predviđeni program. Dnevno je bilo u prosjeku 7 sati nastave koju su studenti s izuzetnim zanimanjem pratili ispunjavajući sve pred njih postavljene zadatke i izvan same nastave. Zadnjega dana priredili su dramsku predstavu na hindskome upotrebljavajući idiome koje su tijekom nastave obrađivali.

Predviđamo da će rezultat ove radionice biti prvi hrvatski udžbenik za hindski čiji izlazak iz tiska očekujemo krajem rujna ove godine.

 

 

 

LJETNA ŠKOLA STRUČNOG PREVOĐENJAZA TALIJANISTE

11-18. svibnja 2008.

Ljetna škola stručnog prevođenja za talijaniste održavala se od 11. do 18. svibnja u Rabu. Školi je prisustvovalo 17 polaznika, među kojima i jedan student Sveučilišta u Zadru i jedna diplomirana ekonomistica, sada prevoditeljica, koja živi u Rimu. U radu škole sudjelovali su nastavnici s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i vanjski suradnici. Predavanja su održali prof. dr. sc. Bernardina Petrović s Odsjeka za kroatistiku, prof. dr. sc. Marko Tadić s Odsjeka za opću lingvistiku i prof. dr. sc. Maja Bratanić s Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Cilj predavanja bio je pružiti polaznicima informacije o prevoditeljskim pomagalima i upoznati ih, na teoretskoj razini, sa specifičnostima jezika pojedinih struka. Prof. dr. sc. Bernardina Petrović povezala je izlaganje s praktičnom primjenom (u cilju poboljšanja razine hrvatskoga kojim se polaznici služe), jednako kao i prof. Rosalia Orsini iz Firenze, dugogodišnji lektor na Odsjeku za talijanistiku. Prevoditeljske vježbe na tekstovima s područja prava, ekonomije, politologije i turizma, preuzetih iz stručne publicistike i dnevnoga tiska vodili su mr. sc. Vanda Maržić i prof. Alessio Melchiorre, uz sudjelovanje prof. dr. sc. Smiljke Malinar s Odsjeka za talijanistiku.

 

 

 

 

LJETNA PSIHOLOGIJSKA ŠKOLA

LIČNOST I RADNO PONAŠANJE

21.-28. rujna 2008.

Ljetna psihologijska škola istraživački je projekt Odsjeka za psihologiju na kojem zajednički sudjeluju najbolji studenti i njihovi profesori i asistenti. Osamnaesta po redu Ljetna škola održana je pod voditeljstvom prof. dr. sc. Željka Jerneića, asistenata dr. sc. Zvonimira Galića, Maje Parmač i Maše Tonković i vanjske suradnice Tamare Prevendar. Tema ovogodišnje Ljetne škole bila je Ličnost i radno ponašanje, a cilj istraživanja provedenog u sklopu nje bio je usporediti sukladnost različitih indikatora socijalno poželjnog odgovaranja u okviru Paulhusovog modela. Tijekom lipnja ove godine 25 sudionika Ljetne škole individualno je testiralo 338 ispitanika. Tijekom jednotjednog boravka na Rabu obrađeni su i interpretirani prikupljeni podaci. Radeći na konkretnim problemima, sudionici su imali priliku utvrditi svoje znanje iz područja psihologijske metodologije, statistike, psihometrije i drugih, kao i proširiti vještine rada u SPSS-u, računalnom softveru za statističku obradu podataka u društvenim znanostima. Krajnji produkt programa bit će knjižica, u kojoj će, uz prikaz rezultata dobivenih u provedenom istraživanju, biti dan i pregled literature s glavnim nalazima u području iskrivljavanja odgovora na upitnicima ličnosti.

 


Objavljeno: 23.06.2010» opširnije

Kontrastivna analiza govornih leksema hindskoga i hrvatskoga

Termin održavanja: 27. 4. – 11. 5. 2008.

Mjesto održavanja: grad Rab

Broj polaznika: 12

 

Sadržaj programa:

 

Radni se dan sastoji od 4 sata predavanja i 2 sata vježbi.

Na predavanjima će se kontrastivno obrađivati dvjestotinjak govornih leksema hindskoga i hrvatskoga, a vježbe će biti posvećene savladavanju tih leksema u konverzacijskim situacijama.

 

Program vode:

prof. dr. sc. Pushpa V. Pai, pročelnica Odsjeka za primijenjenu lingvistiku Sveučilišta SNDT u Mumbaiju (u mirovini)

prof. emeritus Mirjana Vilke, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Zdravka Matišić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Cijena programa: 2130,00 kn

 

Prijave se primaju na mail ljetna-skola@ffzg.hr

 

Prijaviti se možete do 11. 4. 2008.

Uplatu treba izvršiti do 18. 4. 2008.

 

 

Polaznici se OBAVEZNO prijavljuju na mail ljetna-skola@ffzg.hr,

a nakon prijave navedeni iznos plaćaju na blagajni Fakulteta


Objavljeno: 20.02.2010

Ljetna škola stručnog prevođenja za talijaniste

Termin održavanja: 11. – 18. 5. 2008.

Mjesto održavanja: grad Rab

Broj polaznika: 20

 

Sadržaj programa:

Cilj je programa omogućiti studentima proširenje njihove jezične kompetencije i stjecanje prevoditeljske vještine na području jezika pojedinih struka: turizma, prirode, kulture, prava, politike, ekonomije, društvenih institucija i institucija EU.

Nastava se sastoji od predavanja (2 sata dnevno), prevoditeljskih vježbi (4 sata dnevno) i mentorskog rada. Predavanja uključuju niz tema važnih za prevođenje, kao što su hrvatski i talijanski jezični standard i komunikacijska praksa, prevoditeljske tehnike i pomagala, primjena računala, Europska unija i njezine institucije i karakteristični aspekti jezika pojedinih struka. U sklopu prevoditeljske radionice polaznici će uz pomoć mentora prevoditi tekstove različitih funkcionalnih stilova (poslovna korespondencija, ugovori, zakoni, izvješća).

 

Kandidati će prije početka programa prevesti kraći tekst općeg karaktera na hrvatski i na talijanski jezik, čime pokazuju opću jezičnu kompetenciju, te kraći tekst iz odabranog stručnog područja. Na temelju kvalitete prijevoda odabirat će se polaznici programa.

 

Cijena programa: 1000,00 kn za studente talijanistike (FF Zg)

za ostale polaznike 1400,00 kn

 

Prijave se primaju na mail ljetna-skola@ffzg.hr

 

Prijaviti se možete do 25. 4. 2008.

Uplatu treba izvršiti do 2. 5. 2008.

 

Polaznici se OBAVEZNO prijavljuju na mail ljetna-skola@ffzg.hr,

a nakon prijave navedeni iznos plaćaju na blagajni Fakulteta.


Objavljeno: 20.02.2010

Ljetna škola za rusiste - Ruski film

Termin održavanja: 20. – 27. 4. 2008.

Mjesto održavanja: grad Rab

Broj polaznika: 20

 

Sadržaj programa:

Program uključuje pregled suvremene ruske kinematografije (4 sata predavanja).

Polaznicima će biti prikazani noviji ruski filmovi.

Obrađivat će se leksički i frazeološki materijal vezan za prikazane filmove.

Održat će se 20 sati vježbi tijekom kojih će diskutirati o prikazanim filmovima i čitati tekstovi na slične teme.

 

Program vode:

mr. sc. Natalija Kabanova, doc., Nevski institut jezika i kulture, Sankt-Peterburg

mr. sc. Elena Seliverstova, doc., Filološki fakultet Sveučilišta u Sankt-Peterburgu

 

Cijena programa: 1000,00 kn za studente rusistike (FF Zg)

za ostale polaznike 1300,00 kn

Prijave se primaju na mail ljetna-skola@ffzg.hr

Prijaviti se možete do 4. 4. 2008.

Uplatu treba izvršiti do 11. 4. 2008.

Polaznici se OBAVEZNO prijavljuju na mail ljetna-skola@ffzg.hr,

a nakon prijave navedeni iznos plaćaju na blagajni Fakulteta.


Objavljeno: 07.02.2010

18. psihologijska ljetna škola

Termin održavanja: 21. – 28. 9. 2008.

Mjesto održavanja: grad Rab

Broj polaznika: 25 studenata IV. god. psihologije

 

Sadržaj programa:

Tema Ljetne škole odnosi se na ulogu osobina ličnosti u radnom ponašanju. Tijekom Ljetne škole proučavat će se jesu li i u kojem stupnju osobine ličnosti zaposlenika važne za različite radne ishode kao što su npr. radna uspješnost, zadovoljstvo poslom ili odanost organizaciji. Posebnu pažnju posvetit ćemo problemima procjene ličnosti u organizacijskoj praksi odnosno mjerenju socijalno poželjnog odgovaranja i njegovom sprečavanju.

Osnovni cilj Ljetne škole je upoznavanje studenata s cjelovitim istraživačkim pristupom obrađivanju jedne psihologijske teme. Studenti će naučiti kako na temelju proučavanja recentne znanstvene literature postaviti relevantan istraživački problem, osmisliti i provesti znanstveno istraživanje, analizirati i interpretirati dobivene rezultate, te napisati izvještaj o utvrđenim nalazima. Uz upoznavanje s istraživačkim radom studenti će se upoznati i s jednom od trenutačno najčešće proučavanih tema psihologije rada.

 

Voditelji:

dr. sc. Željko Jerneić, izv. prof.

Zvonimir Galić, asist.

Maja Parmač, asist.

Maša Tonković, asist.

Tamara Prevendar, doktorand


Objavljeno: 16.02.2010

IZVJEŠTAJI LJETNIH ŠKOLA 2007.

Objavljeno: 26.02.2008» opširnije
arhiva: [1] [2] [3] [4]